Så bygger du ett vindskydd

Nybyggt vindskydd

Följ vår steg-för-steg guide om hur du bygger ett vindskydd med stående plank. Med ett välgjort och rätt placerat vindskydd kan du få en trivsam uteplats även under dagar då det blåser ute. Förutom att vindskyddet ger lä från vinden så får du även ett insynsskydd för uteplatsen.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Att välja rätt plats för vindskyddet
2. Om tryckimpregnerat trä till vindskydd
3. Bygg inte vindskyddet för tätt
4. Om bygglov för vindskydd och plank
5. Om klängväxter på vindskydd av stående plank
6. Verktyg och material du behöver du ska bygga ett vindskydd
7. Förberedelser innan du ska bygga vindskyddet
8. Så bygger du ett vindskydd av stående plank steg för steg
9. Måtta  upp för vindskyddet
10. Gräv ner betongplintar
11. Sätt upp stolparna
12. Sätt upp brädorna
13. Relaterade projekt till att bygga vindskydd

Att välja rätt plats för vindskyddet

När du bestämmer platsen för vindskyddet ska du tänka på vilket håll vindarna kommer ifrån. Västanvinden är ofta den vanligaste vindriktningen. Du bör också studera hur ljuset faller på för- och eftermiddagen.

Tänk på att ett vindskydd med stående plank kan ge långa skuggor. Se därför till att inte skugga uteplatsen med ett alltför högt eller felvinklat vindskydd.

Sätt upp ett par kraftiga pinnar i samma höjd som du tänker bygga ditt plank och studera vid skilda tider under dagen de skuggor som uppstår. På det här sättet kan du till viss del påverka morgon- och/eller kvällssolen genom att sätta skyddet i en viss riktning och eventuellt också sänka höjden något.

Tillbaka till innehållsförteckning

Artikeln fortsätter efter annonsen

Om tryckimpregnerat trä till vindskydd

Om du vill att konstruktionen för ditt vindskydd ska hålla i många år bör du använda impregnerat virke. Det vanligaste måttet på stolparna är 10 x 10 centimeter (100 x 100 millimeter). De lodräta brädornas mått varierar naturligtvis beroende på vilken personlig prägel du vill ge vindskyddet. I vårt exempel har vi valt brädor med måtten 2,5 x 15 centimeter (25 x 150 millimeter).

Impregnerat virke har en teknisk livslängd på 20-30 år om det är märkt med NTR (Nordiska Träskyddsrådet). De vanligast förekommande klasserna är NTR A som används vid kontakt med mark och sötvatten. NTR AB används för trallvirke och t.ex. vindskydd och plank ovan mark.

Endast ett lätt underhåll med träolja eller lasyr krävs för att inte träet ska torka ut. Väljer du att använda obehandlat virke till vindskyddet får du räkna med betydligt kortare hållbarhet och mer underhållsarbete.

Tillbaka till innehållsförteckning

Bygg inte vindskyddet för tätt

Ett effektivt vindskydd ska inte byggas alltför tätt. Planket ska bryta vindens samlade styrka och sila igenom luften. Hårda vindar finfördelas och blir till milda fläktar.

Ett helt tätt plank däremot stoppar upp vinden, pressar luftströmmen upp över planket och riskerar att rasa ner på “läsidan” i ostyriga virvelvindar. Om du konstruerar planket så att det är genombrutet till cirka en tredjedel, får du bra lä.

Tillbaka till innehållsförteckning

Om bygglov för vindskydd och plank

När du ska sätta upp ett vindskydd med stående plank ska du ansöka om byggnadslov. Detta fordras som regel för alla hägnader som är högre än 180 cm. Ta därför alltid kontakt med byggnadsnämnden i din kommun innan du sätter upp vindskyddet, så slipper du tråkigheter i efterhand.

Ska du sätta upp planket nära tomtgränsen bör du dessutom ha kommit överens med närmaste granne. Du påverkar ju även deras trädgårdsmiljö med ditt vindskydd. Läs mer om bygglov för plank på Boverkets hemsida.

Tillbaka till innehållsförteckning

Om klängväxter på vindskydd av stående plank

Om du väljer att plantera klängväxter som får klättra upp på planket, får du räkna med att du med ett par tre års mellanrum kanske måste klippa ner eller lossa och vika ut rankorna för att kunna måla eller impregnera. Det gör underhållsarbetet lite mer besvärligt, men klängväxter brukar ta sig snabbt igen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver när du ska bygga ett vindskydd:

Verktyg du behöver för att bygga vindskydd

Verktyg:

1. Stickspade.
2. Murarsnöre och träpinnar.
3. Avståndsbräda.
4. Vattenpass.
5. Fogsvans
6. Fil.

7. Hammare.
8. Borrmaskin och borr.
9. Skruvtving.
10. Skiftnycklar 2st.
11. Tumstock.
12. ev. Jordborr.

Material:

Tryckimpregnerade furustolpar 100 x 100 mm, Grus, Betongplintar med stolphållare, Tvärslåar tryckimpregnerade 45 x 70 mm, Galvaniserad spik, Genomgående bult med mutter.

Tillbaka till innehållsförteckning

Förberedelser innan du ska bygga vindskyddet

En väl genomtänkt förberedelse är att rekommendera innan du ger dig på det praktiska arbetet med att bygga vindskyddet.

1. Bestäm vart vindskyddet ska byggas för att ge mest lä och insynsskydd.
2. Bestäm höjd och utseende.
3. Ta kontakt med byggnadsnämnden och lämna in ansökan om byggnadslov.
4. Om det planerade vindskyddet ska sättas upp i tomtgränsen ska du även komma överens med din närmsta granne.
5. Beräkna materialåtgång.
6. Undersök marken för att se om du behöver några specialverktyg, till exempel ett jordborr.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så bygger du ett vindskydd steg för steg

Om du använder ett extra långt vattenpass blir grundarbetet med betongplintarna lättare. Om du inte har tillgång till ett långt vattenpass kan du använda ett vanligt vattenpass och en riktigt rak bräda eller en aluminiumregel. Lägg brädan mellan plintarna och placera vattenpasset ovanpå för att kontrollera att plintarna är i rak.

Tillbaka till innehållsförteckning

Måtta upp för vindskyddet

Tips om du stöter på sten eller svårgrävd jord

Det är inte alla förunnat att ha lättgrävd jord just där du vill placera ditt vindskydd. Om du stöter på en rejält stor sten eller berg, måste du borra hål i stenen med en borrhammare, som klarar av att borra i  hårda material. Till den används en sk. hammarborr som klarar av att borra i sten och berg. Använd ankarmassa eller snabbcement och slå därefter ner stolpskon i hålen. Följ tillverkarens anvisningar.

Om marken är svårgrävd kan du även hyra ett jordborr. Trots jordborren, så är det ett tungt arbete. Räkna med att ni behöver vara två för att klara det.

Tillbaka till innehållsförteckning

Gräv ner betongplintar

Tillbaka till innehållsförteckning

Sätt upp stolparna

Tillbaka till innehållsförteckning

Sätt upp brädornaViktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.


Relaterade projekt till att bygga plank

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se