Bygg ett vindskydd

vindskydd-1.jpg

Med ett välgjort och rätt placerat vindskydd kan du få en trivsam uteplats även de dagar då vinden viner ordentligt. Förutom att vindskyddet ger lä får du en ombonad hörna i trädgården som ger insynsskydd. Tänk bara på att ett högt plank kan ge långa skuggor. Se därför till att inte skugga uteplatsen med ett alltför högt eller fel vinklat vindskydd. Ett väl genomtänkt förarbete är att rekommendera innan du ger dig på det praktiska arbetet.

Om du vill att din konstruktion ska hålla i många år bör du använda impregnerat virke. Det vanligaste måttet på stolparna är 100 x 100 millimeter. De lodräta brädornas mått varierar naturligtvis med den personliga prägel du vill ge vindskyddet. Vi har i vårt exempel valt brädor med måtten 25 x 150 millimeter.

Impregnerat virke håller i 20-30 år. Endast ett lätt underhåll med träolja eller lasyr krävs för att inte träet ska torka ut. Väljer du att använda obehandlat virke till vindskyddet får du räkna med betydligt kortare hållbarhet och mer underhållsarbete.

När du bestämmer platsen för vindskyddet ska du tänka på från vilket håll de vanligaste vindarna kommer. På våra breddgrader är västanvinden ofta den vanligaste. Du ska också studera hur ljuset faller på för- och eftermiddagen.

Sätt upp ett par kraftiga pinnar i samma höjd som du tänker bygga ditt plank och studera vid skilda tider under dagen de skuggor som uppstår. På det här sättet kan du till viss del påverka morgon- och/eller kvällssolen genom att sätta skyddet i en viss riktning och eventuellt också sänka höjden något.

Det är vanligt att man ”mjukar upp” planket med klätterväxter eller buskar intill planket. Det är vackert med klängväxter som flätar sig in mellan spjälorna, men det gör underhållet av träet lite komplicerat. Plantera gärna klängväxter men räkna med att du med ett par tre års mellanrum måste klippa ner eller lossa och vika ut rankorna för att kunna måla eller impregnera. Det verkar kanske besvärligt, men till och med klängrosor låter sig behandlas på det sättet.

Det här behöver du när du ska bygga ett vindskydd:

Verktyg:
Stickspade (1) Lina och träpinnar (2) Avståndsbräda (3) Vattenpass (4) Fogsvans (5) Fil (6) Hammare (7) Borrmaskin (8) Skruvtving (9) Skiftnyckel (10) Tumstock (11) Jordborr, ev

Material:
Tryckimpregnerade furustolpar 100 x 100 mm, Grus, Plintar med stolphållare, Tvärslåar tryckimpregnerade 50 x75 mm, Galvaniserad spik, Genomgående skruv med mutter.

Planering

1. Bestäm var vindskyddet ska byggas för att ge mest lä och insynsskydd.
2. Bestäm höjd och utseende.
3. Ta kontakt med byggnadsnämnden och lämna in ansökan om byggnadslov.
4. Om det planerade vindskyddet ska sättas upp i tomtgränsen ska du även komma överens med din närmsta granne.
5. Beräkna materialåtgång.
6. Undersök marken för att se om du behöver några specialverktyg, till exempel ett jordborr.

Tips!

Det går snabbt att arbeta med ett extra långt vattenpass. Om du inte har tillgång till ett sådant kan du klara arbetet nästan lika smidigt med ett vanligt vattenpass och en riktigt rak, plan bräda. Lägg brädan mellan plintarna och kontrollera därefter med vattenpasset på ett par, tre ställen att konstruktionen är rak.

Mät upp för vindskyddet

Värt att veta

Det tryckimpregnerade virket bör vara av klass A, vilket betyder att det är impregnerat ända in till kärnan i virket och har en livslängd på cirka 30 år.

Tips

Det är inte alla förunnat att ha god odlingsjord just där man vill skapa lite extra lä. Om du stöter på en rejäl stenbumling eller en klipphäll måste du borra hål i stenen. Slå därefter ner speciella, kraftiga beslag i hålen. Sedan kan du skruva fast stolpen med rejäla fästen. Om det är svårt att gräva tillräckligt djupt med stickspaden kan du låna eller hyra ett jordborr. Trots hjälpmedlet är det ett tungt arbete. Räkna med att ni behöver vara två för att klara det.

Gräv ner plintar

Tips!

Du kan gjuta fast stolphållare direkt i hålen istället för att köpa färdiga betongplintar. Gör i ordning grovbetong och fyll hålen med blandningen. Sänk ner stolpjärnen i betongen. Se till att hållarna står rakt och att de har samma höjd över marken.

Värt att veta

Som regel måste du ha byggnadslov för att sätta upp ett staket eller plank som är högre än 180 cm. Det kan dock finnas lokala undantag vad gäller plankets höjd, utseende eller andra faktorer. Ta därför alltid kontakt med byggnadsnämnden innan du sätter upp vindskyddet, så slipper du tråkigheter i efterhand. Ska du sätta upp planket i tomtgränsen bör du dessutom ha kommit överens med din granne. Du påverkar ju även hans trädgårdsmiljö med ditt arrangemang.

Sätt upp stolpar

Värt att veta

Ett effektivt vindskydd ska inte byggas alltför tätt. Planket ska bryta vindens samlade styrka och sila igenom luften. Hårda vindar finfördelas och blir till milda fläktar. Ett helt tätt plank däremot stoppar upp vinden, pressar luftströmmen upp över planket och rasar ner på ”läsidan” i ostyriga virvelvindar. Om du konstruerar planket så att det är genombrutet till cirka en tredjedel, får du bra lä.

Sätt upp brädorna

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

 

Lycka till med ditt vindskydd!

scroll to top