Bygga plank

plankbygge.jpg

Till skillnad från staketet är planket konstruerat som en tät vägg vars främsta uppgift är att skydda från insyn. Det ursprungliga planket bestod av stående brädor spikade kant i kant, eventuellt prytt med en tunn list över varje skarv. Ett sådant tätt plank kan dock skapa vindvirvlar istället för att ge det vindskydd man skulle vilja ha.

Vill du ha ett plank som ger insynsskydd och som samtidigt ger lä för vinden bör du låta brädorna gå lite omlott, så att vinden silas istället för att bromsas upp.

Innehållsförteckning och genvägar

1. Introduktion
2. Verktyg och material du behöver när du ska bygga plank
3. Så sätter du stolpfästen
4. Virket till stolpar och brädfodring
5. Så monterar du stolparna
6. Så gör du brädfordringen
7. Täckbrädan
8. Målning av planket
9. Värt att tänka på för grindar till plank
10. Bygglov för plank
11. Relaterade artiklar till bygga plank

Plank har alltid varit en vanlig typ av inhägnad i stadsmiljöer, där behovet för effektiv avskärmning mellan exempelvis olika bakgårdar var önskvärd och ibland nödvändig. På landet har däremot glesare stängsel av olika slag, för att förhindra boskap från att lämna ägorna, varit en vanligare tradition.

Även nuförtiden används plank för det mesta i tätbefolkade områden. Detta beror bland annat på att en sådan hägnad fordrar liten plats samtidigt som den ger oss möjlighet att få vara ostörda även om tomten är mycket liten.

En plankhägnad ger alltså ett gott insynsskydd, men upplevs också ofta som ogästvänligt och tråkigt. Ett sätt att ge mera liv åt denna typ av tomtmarkering är att bygga planket i olika höjd och att plantera växter framför det.

Samtidigt som planket ger insynsskydd och fungerar som vindskydd är det också en näst intill underhållsfri tomtgräns. I varje fall i jämförelse med en planterad tomtgräns.

Med ett plank är det upp till respektive granne att avgöra hur mycket arbete som bör läggas ner på eventuella planteringar framför planket. Är man mindre road av trädgårdsskötsel är det bara att låta planket stå fritt.

Närmast entrén behöver man inte alltid ett högt plank, det räcker kanske med en halv meter eller så. Den del av hägnaden som vetter mot terrassen kan däremot för insynens skull vara betydligt högre. Om inte planket skuggar tomten för mycket kan omkring två meter bli bra.

För att överbrygga dessa olika höjder bygger du i så kallad trappning det vill säga du utgår från lägsta höjd och låter planket ”växa” steg för steg i två eller flera etage tills hägnaden fått maximal höjd.

Eftersom ett plank består av mycket virke blir konstruktionen ganska tung. Därför är det mycket viktigt att stolpfästena står stadigt och på frostfritt djup. I annat fall viker sig planket efter en tid och blir vint och snett.

Inhägnader i trä fordrar alltid regelbundet underhåll för att klara många års påfrestningar. Oavsett om du väljer att täckmåla eller olja virket bör du se till att träets snittytor får extra god skötsel. I annat fall ”kryper” fukten lätt in i virket.

För att ytterligare förhindra fuktvandring som kan leda till rötangrepp bör stolpändarna snedsågas och plankets övre kant förses med en täckbräda i trä eller metall.

Det traditionella planket bygger du alltså med stående brädfodring. Vill du ha ett plank med en annan, mera rustik karaktär, kan du välja liggande brädfodring.

En skillnad i konstruktionen mellan dessa bägge typer är att du inte behöver tvärgående reglar till ett plank med liggande brädor. Varje bräda i ett sådant plank är i princip en tvärgående regel, vilket gör denna konstruktion mycket stabil.

Verktyg och material du behöver när du ska bygga plank

Verktyg för att bygga plank

Verktyg
Tumstock (1) Spett, ev (2) Vattenpass (3) Murarhink (4) Rund anstrykare (5) Kapsåg (6) Smygvinkel (7) Penna (8) 2 skruvtvingar (9) Borrmaskin (10) Fast nyckel (11) Hammare (12) Stålspackel (13) Slipkloss (14) Borste (15) Smal anstrykare (16) Bred anstrykare (17) Stickspade (18) Jordborr.

Material
Snöre, Pinnar, Cementrör med fläns eller plintrör, Singel el grovt grus, Betong, Stolpskor, Franska skruvar, Träbitar el dyl. Rostskyddsfärg, 100 x 100 mm ohylvat virke till stolpar, 25 x 150 mm ohyvlat virke till brädfodring, 25 x 100 mm ohyvlat virke till täckbräda, Varmförzinkad trådspik, Spackel, Färg, Slippapper.

Värt att veta

Du kan även använda plintrör av papp eller plast som form vid gjutningsarbetet. Fördelen med cementrör med fläns är att det är lätt att få en välvd gjutningsyta. så att inte vatten samlas vid stolpfästet. Du kan även gjuta stolpbeslaget direkt i marken utan papp eller cementrör. Nackdelen med denna metod är att stolpen kan komma för nära jordytan, vilket innebär att det är svårare att underhålla kapytan på stolpens undersida.

Stolpfästena

Virket till stolpar och brädfodring

Stolparna

Brädfodringen

Värt att veta

Om du grundmålar eller oljar in allt virke innan du monterar planket skapar du bäst förutsättningar för att undvika rötangrepp. Alla kapytor är speciellt känsliga för angrepp eftersom träet lätt tar upp fukt denna väg.

Anliggningsytor – dvs. där trä ligger mot trä är också speciellt utsatta för rötangrepp. Vatten samlas lätt i det lilla mellanrum som bildas mellan träytorna och oskyddat trä tar efter en tid skada och börjar murkna.

Om du regelbundet underhåller planket med olja eller färg skyddas träet mot rötangrepp och planket håller betydligt längre. Det är dock viktigt att rengöra ytorna noga innan du ytbehandlar träet.

Täckbrädan


Målning av planket

Värt att tänka på för grindar till plank

Grinden i ett plank har ofta samma höjd och utseende som resten av hägnaden. Om du vill ge entrén genom planket en vänligare framtoning kan du låta grinden vara lägre så att du kan ha ögonkontakt med besökaren innan grinden öppnas.

Eftersom grinden i ett plank är tung måste du se till att fästa de kraftiga gångjärnsbeslagen ordentligt. Det bästa är om du fäster rakt igenom grindstolpe och grindens bärande del.

Tänk på att alltid låta snedsträvan i grinden sträva upp mot gångjärnen, annars ”doppar” snart grinden nedåt, blir skev och kan även bli svår att öppna och stänga.

Bygglov och plank

När du ska sätta upp ett plank i tomtgränsen ska du ansöka om byggnadslov. Detta fordras som regel för alla hägnader som är högre än 180 cm.

Andra har också läst

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top
Top