Så sätter du upp ett stängsel – Steg för steg

Bygga stängsel? I den här artikeln får du tips och steg-för-steg beskrivningar med förklarande bilder hur du sätter upp ett stängsel av nät.

Sätter upp ett stängsel

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Börja med att skissa upp tomten för materialberäkning
2. Verktyg och material du behöver när du ska sätta upp ett stängsel
3. Så sätter du upp ett stängsel steg för steg
4. Gjut fast stolparna
5. Montera stagrör
6. Montera spänntråden
7. Montera stängselnätet
8. Skarva ett stängselnät
9. Montera stängsel i kuperad terräng
10. Dekorera stängselnätet – Låt nätstängslet blomma
11. Relaterade projekt till att sätta upp ett stängsel

När du sätter upp ett stängsel får du vare sig vind- eller insynsskydd. Däremot får du en inhägnad runt din tomt som kräver ett minimalt underhåll och som lätt “smälter in” i den omgivande miljön. Ett stängsel av nät kan även utnyttjas som en effektiv spaljé.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Läs igenom monteringsanvisningarna till stängslet du köpt och se efter att du har alla verktyg hemma. Tänk noga igenom hur brett grindhål du behöver. Även om du inte har för avsikt att köra in bilen på tomten kan det ibland vara befogat med en dubbelgrind.

Planerar du till exempel för omfattande mark och anläggningsarbeten, som t.ex. att lägga marksten, bygga till huset, underlättar dubbelgrinden betydligt när materialet ska levereras.

Måtta och skissa upp tomten för beräkning av materialåtgång

Det är viktigt att du gör en noggrann skiss över det område du ska inhägna med ett stängsel. Skissen ska ha exakta mått och du bör markera eventuella nivåskillnader. Sätt först upp hörnkäppar på tomten. Markera även grindhål och nivåskillnader med käppar.

Mät upp avstånden från käpp till käpp och beräkna hur många mellanstolpar du behöver. Avståndet mellan stolparna bör inte överstiga tre meter. Detta gäller även mellan mellanstolpe och strävad stolpe det vill säga ett så kallat diagonalstag (även kalla.

Markera hörnstolpar och grindstolpar på skissen. Det är vid dessa som du behöver diagonalstag. Mät därefter ut och markera för samtliga mellanstolpar. Den noggrant gjorda skissen är ett perfekt underlag för staketförsäljaren att ge dig rätt mängd material och eventuella goda råd om svårigheter som kan uppstå just med din uppsättning av stängslet.

Skiss på stängselGör alltid en noggrann skiss över det område du ska inhägna med stängsel. Ange exakta mått. Eventuella nivåskillnader, uppfarter och grindanvisningar ska också finnas med.

Visa skissen för din stängselförsäljare så kan denne lättare uppskatta materialåtgång och ge goda råd på vägen. Sedan är det bara att sätta planerna i verket. Börja med att gjuta fast stolparna.


Artikeln fortsätter efter annonsen

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver när du ska sätta upp ett stängsel:

Verktyg du behöver när du ska sätta upp ett stängsel

Verktyg:

Material:

1. Stakkäppar.
2. Murarsnöre.
3. Rutat papper.
4. Stängsel av nät.
5. Stolpar.
6. Stag.
7. Nätlinjaler.
8. Plattjärn.

9. Spänntråd.
10. Popnitar och klammer.
11. Grindstolpar.
12. ev. Grind.
13. Mellanbeslag och ändbeslag.
14. Fästanordningar.
15. Betong C32/40.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så sätter du upp ett stängsel steg för steg

Det är viktigt att du gräver stolphålen tillräckligt djupt. Mellanstolpar kan ligga på 60 cm djup, medans grindstolpar och hörnstolpar ska grävas 1 meter djupa innan du gjuter. Står inte stolparna på frostfritt djup kan tjälen skjuta upp stolparna när vattnet i jorden fryser och expanderar.

När det gäller grindstolpar så bör du förankra grindstolparna med en tvärsgående balk under jord. Konstruktionen innebär att kraften fördelas, vilket i sin tur lindrar skadorna av en eventuell tjälskjutning. Dessutom får grindstolparna mindre möjligheter att förflytta sig i sidled.
Läs mer i artikeln: Öppna för en grind.

Tillbaka till innehållsförteckning

Gjut fast stolparna

Steg 1. Använd en stickspade och gräv hål till samtliga stolpar.

1. Gräv upp hål för stolpar.

Använd en stickspade och gräv hål till samtliga stolpar. Diametern (bredden) för hålet till stolparna bör vara ca 20 x 25 cm och ett minimum på 60 cm djupa. Hörnstolparna ska du gräva 100 cm djupa, det gör att dom blir stabilare.

Steg 1. Om marken är tung kan du göra hålen med ett jordborr.

2. Använd jordborr om marken är svår att gräva i.

Om marken är tungt packad och svår att gräva i kan du göra hålen med ett jordborr. Hål till hörnstolpar och grindstolpar borras till 1 m djup.

Steg 3. Blandar till betong

3. Blanda betong för att gjuta hålen.

Blanda till betongen enligt tillverkarens anvisningar. Betongen ska vara av tryckhållfasthetsklass C32/40. Blandningen ska vara ganska trögflytande.

Steg 4. Gjut fast hörn, grind och stagstolpar först.

4. Gjut hörnstolpar, grindstolpar och stagstolpar.

Gjut fast hörn, grind och stagstolpar först. Kontrollera med vattenpass så att stolparna är raka. Måtta in och gjut stagstolpar samtidigt. (Se bild 11.)

Steg 5. Gjut fast mellanstolparna.

5. Gjut fast alla mellanstolpar.

Gjut fast mellanstolparna. Markanpassa stolparna. Avståndet mellan undre spänntråden och marken bör vara ca 5 cm.

Steg 6. Kontrollera samtliga stolpars läge med vattenpasset.

6. Kontrollera alla stolpar med vattenpass.

Kontrollera samtliga stolpars höjd läge med vattenpasset innan betongen härdar. Gör eventuella finjusteringar.

Steg 7. Jämna också till ytan på plinten innan betongen härdar.

7. Jämna till betongen på plintytan.

Jämna också till ytan på betongen innan den härdar. Den ska, för vattenavrinningens skull, vara något välvd så att vattnet kan rinna av ytan.

Tillbaka till innehållsförteckning

Montera stagrör

Steg 8. Montera spänntrådsfäste

8. Montera spänntrådsfästen.

Montera spänntrådsfäste på utsidan och en stagvinkel på insidan av varje hörn och ändstolpe.

Steg 9. Sätt en dubbelgängad sprint genom stolpen

9. Sätt upp sprintar genom hörnstolpar.

Sätt en dubbelgängad sprint genom hörnstolpar och mellanbeslag och spänn muttrar på bägge ändar med skiftnycklar.

Steg 10. Montera stagtappar i staget

10. Montera staghylsor på mellanstolpar.

Innan staget skruvas fast i hörnstolpar och anslutande mellanstolpar ska staghylsor (stagtappar) monteras i staget.

Steg 11. Montera fast stagets tapp i hörnstolpens stagfäste

11. Montera staghylsor i stagfästen.

Montera fast staghylsor (stagtapp) i hörnstolpens stagfäste samt i närmsta mellanstolpes nedre del.

Tillbaka till innehållsförteckning

Montera spänntråden

Steg 12. Spänn fast den undre spänntråden

12. Montera och spänn fast undre spänntråden.

Spänn fast den undre spänntråden i hörn och grindstolparnas spännskruvar.

Steg 13. Fäst därefter tråden i samtliga mellanstolpar med popnit

13. Fäst spänntråden i mellanstolpar med klammer.

Fäst därefter tråden i samtliga mellanstolpar med klammer, som fästs med popnitstång och popnit.

Steg 14. Montera den övre spänntråden

14. Montera den övre spänntråden.

Montera den övre spänntråden på samma sätt. Spänn därefter först undertråden och sedan övertråden så hårt du kan.

Tillbaka till innehållsförteckning

Montera stängselnätet

Steg 15. Trä en nätlinjal genom kantmaskorna på ändstolpen.

15. Montera nätlinjalen.

Trä en nätlinjal genom kantmaskorna. Fäst nätlinjalen på ändstolpen med klammer och popnit.

Steg 16. Trä ett plattjärn genom nätmaskorna och spänn stängselnätet

16. Spänn stängselnätet.

Trä ett plattjärn i stängslets höjd genom nätmaskorna och spänn stängselnätet så hårt du kan med hjälp av en talja (Talja är en typ av draganordning som gör det lättare att spänna stängslet).

Steg 17. Fäst mellanstolparna med klammer och popnit.

17. Fäst stängselnätet i mellanstolparna.

Fäst taljan provisoriskt i nästa hörnstolpe medan du fäster stängselnätet i mellanstolparna med klammer och popnit.

Steg 18. Häng nätet på övre spänntråden och kläm fast.

18. Häng upp stängselnätet på spänntråden.

Använd en plattång och böj upp nätet i den övre kantens maskor. Häng stängselnätet på övre spänntråden och kläm fast den med en plattång.

Steg 19. Dra nätet runt hörnstolpen.

19. Dra nätet runt hörnstolpen.

Ta bort taljan och dra nätet runt hörnstolpen. Spänn stängselnätet till nästa hörn på samma sätt som innan.

Steg 20. Nätet ska vara spänt så att du inte kan trycka ihop maskorna

20. Se till så att nätet är ordentligt spänt.

Nätet ska vara så spänt att du inte kan trycka ihop maskorna med handen mer än 4-5 mm.

Steg 21. Fäst i den andra ändstolpen med nätlinjal.

21. Fäst nätet i andra ändstolpen med nätlinjal.

Nätlinjalen träs genom nätets öglor och håller stängselnätet på plats. När du har dragit och sträckt ut nätet fäster du det i den andra stolpen med nätlinjalen. Montera fast nätlinjalen med popnitstång. Använd klammer och popnit.

Steg 22. Fäst spänningstråden i varannan maska.

22. Fäst stängselnätet i den undre spänntråden.

Stängselnätet ska nu fästas i den undre spänntråden i varannan maska. I den övre spänntråden fästs varje maska.

Tillbaka till innehållsförteckning

Skarva ett stängselnät

Steg 23. Du kan behöva skarva stängselnätet.

23. Skarvning av stängselnät.

Du kan behöva skarva stängselnätet. Dra ut en nätspiral i kanten på nätet som du använder som skarvtråd.

Steg 24. Sy ihop stängselnätet

24. Sy ihop stängselnätet.

Lägg ihop nätändarna kant i kant och “sy” ihop stängselnätet. Passar inte kanterna ta ut ytterligare en spiral.

Tillbaka till innehållsförteckning

Montera stängsel i kuperad terräng

Steg 25. Skarva ihop stängselnätet.

25. Skarva ihop stängselnätet i brytpunkter mellan olika marknivåer.

I brytpunkten mellan olika marknivåer lägger du stängselnätet omlott och skarvar ihop det.

Steg 26. Klipp bort överlappet.

26. Klipp bort överlapp och fäst med tång.

När skarvningen är klar klipper du bort överlappet och fäster delarna noga med en tång.

Steg 27. Täta med jord för att förhindra att småvilt tar sig in på tomten.

27. Täta stängselnätet mot småvilt.

Vill du få stängselnätet tätt undertill för att till exempelvis förhindra att små vilda djur kryper in under stängslet och tar sig in på tomten, kan du täta med jord.

Steg 28. Dra spänntråd eller taggtråd under nätet för småvilt.

28. Täta med ytterligare spänntråd.

Ett annat alternativ att täta mot småvilt är att dra ytterligare en spänntråd under stängselnätet.

Tillbaka till innehållsförteckning

Dekorera stängselnätet – Låt nätstängslet blomma

Innan växterna i en nyanlagd trädgård växt till sig och kantplanteringen i tomtgränsen brett ut sig, ser nätstaketet ganska tråkigt ut. Detta kan du med enkla medel råda bot på.

Det finns många sommarblommor som gärna slingrar sig i nätmaskorna, till exempel luktärt och blomman för dagen.

Vill du ha ett mer buskliknande utseende, kan du exempelvis plantera bokharabinda växten. Det är en snabbväxande flerårig klätterväxt, som blommar med mängder av små, vita blommor.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande kommun, branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade projekt till att sätta upp ett stängsel

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se