Lägg en trädgårdsgång med marksten

I den här artikeln om att lägga marksten hittar du tips och information hur du lägger marksten med förklarande bilder och steg för steg beskrivning.

Läggning av marksten på trädgårdsgång

Innan motorgräsklipparen konstruerades var gräsklippning ett småhusägarens återkommande lördagsgissel. Vid denna tid var de flesta trädgårdsgångar också grusbelagda. När gräset äntligen var klippt följde därför lördagsgissel nummer 2 – att ta bort ogräs och att kratta gångarna ifråga.

Numera är gräsklippningen inget större problem. Man kan nästan släppa ut gräsklipparen att sköta sig själv, och grusgångarna krattas inte längre, eftersom man kan lägga marksten med underhållsfri sten eller betong. En läggning som praktiskt taget alla husägare klarar själv.

En upptrampad stig i naturen ringlar sig ofta vänligt inbjudande och tycks nästan alltid vara ett naturligt inslag i terrängen. Gångstråk i en anlagd gräsmatta uppfattas däremot för det mesta som störande sår och ger inte sällan intryck av vanvård – även om trädgården i övrigt är aldrig så välskött.

Att återställa mark som man under lång tid trampat sönder kan vara besvärligare än att bli av med än en envis invasion av maskrosor eller mossa som breder ut sig. Först slits gräsplantorna ner och sedan packas jorden så hårt att den inte längre utan stort våld låter sig luckras. Är det övre jordlagret lerhaltigt blir marken i torrt väder hård som betong.

Men följden blir också att den varken kan ta upp fuktighet eller näring. Efter bevattning eller naturligt regn är gångstråken ofta en enda lervälling. Hal och farlig att gå på blir den dessutom. Eftersom en småhusträdgård ska vara en plats att leva aktivt i är det ju nödvändigt att även kunna gå i den – till köksväxtavdelningen, fruktträden och bärbuskarna, komposthögen, sitthörnan, hammocken och kanske redskapsskjulet.

Problemet kan lösas på två sätt. Dels kan man med lämpligt stegavstånd lägga ut trampstenar eller -plattor i gräsmattan, dels kan man lägga heltäckta gångar av samma material. Trampstenar är givetvis lätta att lägga, såtillvida att man inte behöver lägga ner särskilt mycket arbete på underlaget och slipper tänka på att fogarna blir snygga och hållbara.

Eftersom stenarna och plattorna oftast läggs en och en är det dessutom tämligen likgiltigt om plattorna eller stenarna ligger på millimeterrätt avstånd från varandra och i absolut våg. Givetvis blir det även mycket billigare att lägga trampstenar än marksten. I jämförelse med hela trädgårdsgångar är ju materialåtgången försvinnande liten, något som också förkortar läggningstiden.

Å andra sidan för trampstenarna med sig att man inte går lika stadigt – alla människor går ju inte med samma steglängd. De ger inte heller en klar avgränsning till gräsytor och rabatter och ligger alltför glest för att vara ett bra underlag att till exempel köra skottkärran på.

Den hårdlagda gången av marksten är alltså klart fördelaktigare. Slarvar man inte med underarbetet och låter bli att överbelasta ytan ligger den också orubbligt på plats i många år. Och kan man låta markstenen få en eller annan mjuk kurva gör den hela trädgården mjukare och mera inbjudande.

Marksten

Numera finns ett stort urval av markstenar i betong. Många är provinsiella medan andra är mera vanliga i hela landet, trots att marksten tillverkas av en del lokala cementgjuterier.

Verktyg och material du behöver när du ska lägga marksten:

Verktyg för att lägga marksten

Verktyg:
1. Spade med rakt skär 2. Spade med spetsigt skär 3. Trädgårdsskyffel 4. Anläggningskratta 5. Vattenpass, helst långt 6. Tumstock eller måttband 7. Kapsåg 8. Trä- eller plastklubba 9. Piassavakvast 10.  Vattenkanna el. -slang med stril 11. Markeringssnöre och -pinnar 12. Arbetshandskar.

Material:
Marksten, Makadam, Grus, Sättsand, Fiberduk, Vatten, Virke till avdragslister, Virke till riktbräda.

Planering

1. Bestäm gångens dragning och bredd.
2. Mät upp kvadratytan.
3. Räkna ut åtgången av marksten.
4. Gör ett markprov och beräkna åtgången av fiberduk, makadam, grus och sättsand.
5. Hör dig för om möjligheten att hyra vibratorplatta eller låna en s.k. “jungfru”.
6. Beställ material.
7. Ställ i ordning upplagsplats för markstenen och lägg ev. ut plankor för skottkärran.

Arbetsföljd

1. Staka ut gångens sträckning.
2. Bestäm ev. kurvsträckors dragning.
3. Schakta gräs och matjord.
4. Ordna läggningsbädden.
5. Lägg ut fiberduk, makadam, grus och sättsand.
6. Lägg markstenen.
7. Efterfoga markstenen och gör ren ytan.

Värt att veta när du ska lägga markstenen

I terräng är en gångstig sällan bredare än 30-40 cm, ett mått som är alltför smalt för en trädgårdsgång av marksten. I all synnerhet om gången går längs en vägg eller häck måste man räkna med 60-70 cm. Om två personer ska kunna gå bredvid varandra bör bredden vara 120-140 cm. Sträckningen bör undvika naturliga hinder, men inte minst av estetiska skäl inte gå spikrakt.

Tre skikt bildar underlag för en trädgårdsgång. I botten ligger förstärkningslagret, ovanpå detta bärlagret och överst sättlagret. Olika vägmaterial du kan komma i kontakt med är följande (siffrorna anger kornstorleken i mm):

Grovgrus 6-20 / Fingrus 2-6 / Sättgrus 0-6 / Grovmakadam 32-64 / Finmakadam 12-24 / Flis 6-12 / Stenmjöl
0-6.

Markering och schaktning

Värt att veta när du ska lägga marksten

Det kan tyckas vara en överloppsgärning att efterfylla markstenfogarna med sand, men när de är väl fyllda och vattnade, så att sanden packats ihop, “låser” markstenen vid varandra. Det är viktigt att varje marksten läggs exakt och i våg med omgivande marksten. Efterjusteringar ger nästan alltid “snubbelkanter”.

Läggningsbädden

Lägg markstenen

Skiss på trädgårdsgång med marksten

Alla trädgårdsgångar med marksten bör dras efter naturliga gångsträckningar för att man ska slippa genvägsstråk i t ex en omgivande gräsyta. Vill man “styra” trafiken kan man bl.a. göra det med hinder i form av planteringar. På så sätt kan gången också läggas i lätta, smakfulla kurvor. Teckningen visar hur en sådan gång stakas ut.

Efterarbete

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se