Betongsten – Marksten av betong

Betongsten är markstenar tillverkade maskinellt av – just det – betong. Det är det i särklass vanligaste alternativet som material till trädgårdsgångar, uppfarter och uteplatser utomhus. Populariteten ligger både i det i förhållandevis facila priset och i det faktum att betongsten är lätt att lägga.

Betongsten som marksten

Men på marknaden idag finns också en mängd olika utseenden och varianter av betongsten, vilket gör att det alltid finns en snygg betongsten att välja på som alternativ till natursten.

Innehåll

Betong är en produkt som bygger på naturligt material och som blandas ihop och formas utefter behov och önskemål. 80 % av innehållet består av grus, sand och sten och därtill kommer en dos cement.

En liten del av betongen utgörs också av vatten. Det händer att olika medel tillsätts för att öka betongens beständighet. Vissa ämnen gör betongen lättare att forma, andra gör den mer eldfast.

Även de ämnena är i princip helt naturliga. När betong blandas börjar den brinna och blir med tiden fast som och hård. Betongsten är stenar som formats som block i olika storlekar. Dessa kan användas som byggmaterial i de mest skiftande sammanhang.

Utseende på betongsten

Marksten av betong kan se ut på en mängd olika sätt. De allra vanligaste stenarna är tumlade, vilket gör att de får ett ojämnt och levande intryck. Genom tumlingen tas de vassa kanter som annars skulle finnas på stenen bort.

Färgerna varierar mellan den grundläggande grå färgen och naturfärger som cayenne, vanilj, curry och chili och lite tuffare färger som svart och helt i vitt.

Färgen är ofta mycket jämn, vilket ger ett annat intryck än naturstenens skiftande färger. Det finns dock betongsten som också är strukturerad och färgad som natursten, och då är betongstenen förvillande lik originalet.

Betongstenens egenskaper

Betong är i grunden mycket hållbart och beständigt. Den har dock sina svagheter. Betongmarksten är känsligare för salt. Salter och produkter som innehåller salt kan ge frätskador och göra stenen porös och känslig.

I övrigt är betongen lättskött och underhållsfri. Den är lätt att arbeta med och forma till olika block eller skivor. Till skillnad från natursten är alla betongstenar av samma storlek och tjocklek, det vill säga helt symmetriska.

Användning

Betongsten är populärt som marksten inte minst för att stenarna är lätta att lägga och prisvärda. De kostar i genomsnitt ungefär hälften av den kostnad som får läggas på natursten.

Det gör dem populära för allt mellan himmel och jord i trädgården. Trädgårdsgångar, trädgårdskanter, altaner, uppfarter, och mycket mer kan skapas genom betongsten.

Detsamma gäller stödmurar och trappor. Alla markytor blir jämna och stabila med betongmarksten.

Hållbara

Dessutom håller marksten av betong mycket länge, även om hållbarheten inte är fullt lika hög som för natursten. Det finns en mängd olika plattor och stenar att välja som material till markbeläggningen som ska göras, även mönstrad betong. Mönstrad betong är stora plattor som ser ut att vara en stor mängd enskilda stenar.

Om betongen inte får salt på sig är den i princip underhållsfri, med undantag för ogräs. Med en bra grund och fiberduk eller med mönstrad betong blir inte ogräset ett problem det heller.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se