Så får du en säkrare husgrund

Snygg och säker husgrund

En husgrund behöver tas om hand och skötas på bästa sätt. För såsom grunden mår, mår också hela huset. Här kommer lite tips om vad du behöver tänka på för att få en säker grund att låta ditt hus stå på.

– Dag- och grundvatten behöver ledas bort från huset. Tänk på att även hus med torpargrund och betongplatta som grund kan behöva ha en omgivande dränering som avleder vatten.

Om ditt hus är byggt på platta och är från 1970- 1980 – talet kan du behöva gå igenom grunden och dräneringen extra noga. Dessa hus löper högre risk för fuktskador i grunden.

Men även idag byggs konstruktioner med hög risk för fukt. Kolla även ditt hus om det är nytt och modernt.

Markens lutning från husgrind

– Se till att marken lutar bort från huset 1:20 vilket är ca 3° inom 3 m från huset, oavsett typ av grund. Ibland sätter sig marken vid huset och då lutar marken åt fel håll. Lutningen ska vara minst tre meter.

Tvättad sten intill husgrunden

Dekorativ sätt att ersätta blomrabatter runt husgrunden.

– Flytta bort rabatterna från husfasaden. Matjord drar åt sig fukt vilket sprider sig i grunden. Växternas rötter kan också leta sig ner i dräneringsslangarna och försämra dess funktion väsentligt.

Fuktgenomslag i källare

Fuktgenomslag i källare.

– Isolera aldrig en källare inifrån det stänger in fukten i källarväggen. I värsta fall kan hela källarväggen vittra sönder innan husägaren märker något och det blir en mycket dyrbar historia.

– Använd enbart färger som andas (en diffusionsöppen färg) på källarväggar och betonggolv. Om färgen är diffusionstät stängs fukten inne i väggen vilket kan orsaka skador.

– Inred inte en källare på ett sätt där trä får kontakt med ytterväggar eller golv. Klinker är ett bättre material, men fuktspärrar stänger in fukten i väggen. Var extra försiktig om du vill inreda ett badrum i källaren. Här behövs proffshjälp!

– Om du är osäker på husgrundens status – genomför en fuktutredning! Det är en ganska omfattande undersökning, men ger dig svaret på hur grunden mår.

– Se till att du rensar dagvattenbrunnar och rännor regelbundet.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se