Tio frågor att ställa inför en omdränering

Husgrund dränerad

Att dränera om ett hus är en omfattande process som behöver planeras noga. Det är inte precis bara att ta en spade och börja gräva. Här gäller att ha koll. Första frågorna handlar givetvis om huruvida en omdränering behövs:

– Behövs verkligen en omdränering? En första fråga här är hur gammalt dräneringssystemet är? Är det över 25 – 30 år behöver dräneringen antagligen göras om, oavsett om du märker problem eller inte. Troligtvis har då dräneringsrör och grus satt igen ordentligt.

– Om systemet är yngre än 25 år och du har problem med fukt och mögel i källaren behöver du ställa dig frågan – beror det på dräneringen?

Det behöver faktiskt inte vara dräneringens ”fel”. Det kan finnas många andra orsaker till att problemen uppstår. Anlita ett proffs för rådgivning innan du sätter igång och gräver.

Och om svaret ger att dräneringen behöver göras om, så behöver fler frågor få svar:

– Vilken typ av husgrund behöver dräneras? Arbetet utförs lite olika beroende på vilken typ av grund som avses.

– Hur lutar tomten och vad är det för jordmån runt huset? Ofta behövs en grundlig undersökning för att ta reda på behovet av dränering.

– Vill du passa på att isolera källaren när du ändå dränerar om? Det är en liten extrakostnad men kan ge mycket mervärde. Inte minst vad gäller att skapa boyta och i form av energibesparingar. Det hjälper dessutom till att hålla fukten borta, något som dräneringen inte klarar av helt på egen hand.

– Vart går markledningarna? Innan en dränering påbörjas måste detta vara helt tydligt och klart. Det gäller alla ledningar till och från fastigheten samt eventuella ledningar som går över fastigheten.

– Vart leds vattnet idag, och var sitter brunnarna? Finns det en stenkista för avledning av vatten, är systemet kopplat till kommunens system eller rinner vattnet någon annanstans?

– Tillåter kommunen att dagvattenledningarna och dräneringsslangarna kopplas till avloppsnätet. Tänk på att inkopplingen måste anmälas och ofta tas det ut en avgift. Om kommunen inte godkänner en inkoppling. måste en annan lösning för att få bort dagvattnet tas fram, till exempel en stenkista.

– Kan du utnyttja rotavdraget? Kostnaden för en omdränering är stor men ingår i ROT-avdragssystemet. Däremot finns ett tak på ROT-avdraget och om du har renoverat annat under året kan du i värsta fall slå i taket. Fråga Skatteverket om du är osäker.

Vilka fackmän finns i närheten som kan hjälpa dig? Ta råd och offerter av dem. Att gräva ut en grund är inget man bör göra på egen hand. Fel utfört kan problemen med fukt i källaren istället öka, och att blottlägga en grund på ett felaktigt sätt kan försätta hela huset i fara om marken sätter sig.

Tänk också på att det finns en risk med att stå nere i ett schakt och jobba – det kan förekomma ras.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se