You dont have javascript enabled! Please enable it! Klimatförändringar ökar kraven på dräneringen | dinbyggare.se

Klimatförändringar ökar kraven på dräneringen

Klimatförändring och dränering

Vatten är en förutsättning för liv men kan också orsaka stora problem. Det beror på var, när och hur vattnet uppträder. För husägaren är vattnet något som gärna får finnas i närheten av huset, men som är en farlig motståndare mot husets säkerhet och välmående när det kommer för nära. I alla fall när det angriper grunden.

Många husgrunder är för dåligt dränerade, vilket ger en risk för skador på grunden. Och risken för skador lär öka i framtiden, med de klimatförändringar som pågår.

Vad händer med klimatet?

Oavsett vad vi tror är orsaken, förändras klimatet och därmed vädret över tid. Just nu sker en ganska snabb växling där vi kan förvänta oss nya utmaningar för oss själva och för de byggnader vi har.

Såväl vindar som regnmängder beräknas öka i omfattning och antalet så kallade extremväder ökar tydligt.

Grundvattennivåerna och grundvattenflödena beräknas också förändras på olika sätt.  Dessa förändringar ställer nya krav på hur våra hus byggs och på hur vattnet leds bort från våra hus.

Faktiska exempel

Ett tydligt exempel på denna förändring är att antalet översvämningar ökat i Sverige. Det är en trend som kommer hålla i sig, enligt Statens Geotekniska Institut. De ser i sin statistik att våra vattendrag får allt högre vattenflöden och de ser inget stopp på den trenden.

Problemen med höga vattenflöden förväntas framför allt dyka upp under hösten och våren, och då gäller det att ha ordnat sitt hus så att det står pall.

I Göta älv t ex förväntar sig institutet att vattenflödet kommer att öka med hela 50 % fram till nästa sekelskifte men siffrorna är ännu så länge mycket osäkra. Gäller inte minst hus nära vatten.

Sjönära trevligt men hög risk

Många av oss väljer att bo så nära hav, sjö eller vattendrag som möjligt. Vatten ger oss ro i själen och livskvalitet. Men med valet av en sjönära boplats kommer också extra stora utmaningar.

I takt med klimatförändringarna ökar också risken med att ha ett hus nära sjöar och hav. Höga flöden kan ge översvämningar och marken i vattenområden blir allt blötare.

Det är något som gör att dimensionerna på dränering och vattenavrinning behöver ses över. Och framför allt betyder det att dräneringen runt huset måste fungera klanderfritt för att huset ska må bra och stå sig över tid.

Svårt att beräkna framtida förändringar

De förändringar som kommer att ske med vattenmängder, flöden och grundvatten på just den ort där ett hus ligger kan vara ofantligt svårt att beräkna. Om framtiden vet vi inte.

Men vi kan kalkylera med risker, och riskerna med ökade nederbördsmängder och ändrade vattenflöden ger vid handen att det är hög tid att säkra upp sitt hus ordentligt.

Oavsett var det ligger någonstans i landet. Och att se till att dräneringen fungerar som den ska, det är en ypperlig början.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se