Dräneringsrör – Tips och användningsområde

Dräneringsrör vid husgrund

Dräneringsrör under dräneringsmatta som leder bort vatten från husgrunden.

Dräneringsrör används vid all typ av dränering, inte minst vid dränering av husgrunder. De har som syfte att leda bort vattnet från huset sidor. För att dräneringsröret ska fungera som det är avsett, behöver det installeras på rätt sätt och kombineras med andra dränerande insatser.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Dräneringsrörets funktion

Dräneringsrör har som uppgift att leda bort vatten som kommer under marknivån vid husgrunden. Som fuktskydd däremot, har det en klart mindre betydelse. Där spelar andra faktorer in.

Dräneringsröret är en del i en helhetslösning för att dränera ett område, och ska alltid kombineras med singel och eventuella platonmattor och isolering. Att enbart gräva ner ett dräneringsrör blir knappas effektivt.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Plaströr

De vanligaste dräneringsrören på marknaden är tillverkade av polyeten, en typ av plast och är böjliga. De kommer ofta levererade i en rulle, men inte alltid. Enklare dräneringsrör ser lite ut som dragspel.

Lite mer exklusiva rör har en slät insida som gör att organiskt material och annat som kan slinka med vattnet inte fastnar. De är lättare att hålla rena. En äldre, men väl fungerande modell är rör utav tegel. De ska då vara försedda med styrringar.

Dräneringsröret måste ligga rätt

För att dräneringsröret ska fylla sin uppgift är det viktigt med rätt storlek och rätt läge. Ett dräneringsrör bör vara över 75 mm för att den ska orka med att leda bort vattnet runt en husvägg. Dräneringsröret ska placeras under den lägsta delen på grunden, och det med lite marginal.

Till det kommer att dräneringsröret behöver luta så att vattnet verkligen far igenom röret. I slutet ska det finnas en uppsamlingsbrunn. Lutningen får inte vara obetydlig.

Rensbrunnen och inspektionsbrunnar är också viktiga. Inget rör fungerar bra om det är igensatt. Det ska gå att inspektera hela dräneringsröret. Det görs med en kamera.

Välja typ av dräneringsrör

Det finns en mängd olika typer av dräneringsrör på marknaden och det kan vara svårt att veta vilket dräneringsrör som passar i det enskilda fallet. Det är dock alltid att föredra att välja ett styvare dräneringsrör för ju böjligare det är, desto mer komplicerad blir rördragningen.

Längden på det tänkta dräneringsröret och mängden vatten påverkar vilken dimension som behövs. Standardmodellen är på 110 mm, vilket oftast är ett bra val. Det är stort nog, och inte minst blir det lättare att hitta delar till ett sådant rör. Men jordmånen påverkar vilken typ av dräneringsrör som är lämpligt.

Det finns olika modeller för olika typer av jordar och dessutom finns det modeller som är lindade för bättre bärighet. Fråga gärna en fackman vid behov.

Att dränera om

För att dräneringsröret ska fungera som det ska är det förutom placeringen viktigt med rätt material runt själva dräneringsröret. Mot själva grunden ska dräneringsmattan läggas, som stoppar vattnet från att leta sig in i källaren eller grunden.

Förvissa dig alltid om att det är dräneringen som orsakar skador på huset innan omfattande renoveringsarbeten sker. Anlita en fackman för att få mer information om olika lösningar, innan du sätter igång och dränerar om. Det är också att rekommendera att en fackman genomför arbetet.

Varje år sker flera skador med grävningar runt husgrunder. Det är inte ett riskfritt arbete och måste ske på rätt sätt för att inte skada vare sig hus eller folk.

Relaterade artiklar

 

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se