Avfuktare en billig lösning för fuktproblem i krypgrunden

Avfuktare i krypgrund

Krypgrunder anses som något av en riskkonstruktion. Det beror på att undersökningar visar att mer än varannan krypgrund uppvisar fuktskador eller mögelangrepp.

Detta problem kan göra både huset och de boende i huset sjuka. Och att renovera en källare och ett hus där fukten fått sitt grepp gör ett stort hål i plånboken.

Många väljer därför att installera en luftavfuktare i krypgrunden. Det är en billig investering, med tanke på vilka problem installationen kan förebygga.

Vad är problemet med fukt i krypgrunden?

Mögelproblemen ökar stadigt i våra hus. Det gäller inte minst hus som byggts med krypgrund. Krypgrund, och den förr så kallade torpargrunden, är en vanlig byggmetod i hus fram till och med 1970-talet. Än idag byggs krypgrunder, men då på ett något annat sätt.

Ökningen av problemen i dessa hus beror till stora delar på att vi moderna människor inte längre använder oss av ved som värmekälla. När ved var den dominerande uppvärmningskällan fungerade nämligen krypgrunderna som konstruktion.

Tack vare att skorstenen, byggd från marken under golvet, värmdes upp, värmdes också krypgrundens luft upp. Och varm luft, kan bära mer fukt utan att mögelproblem uppstår. Det är nämligen den relativa luftfuktigheten som avgör om mögel och fuktskador kommer att uppstå.

Eldningen skedde av praktiska skäl året runt, inte minst för matlagningens skull, vilket gjorde grunden varm och därmed torr året runt.

Varning!

Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.

Isolering i krypgrund

En annan tjuv i dramat är den allt bättre isoleringen i våra hus. Förr var det legio att golven i ett hus var dragiga och kalla. Då kunde också den fuktiga luften i källaren tränga uppåt, utan att fastna i krypgrunden.

Idag, när vi förutsätter att golven ska vara varma och behagliga att gå på. Samtidigt vill vi minimera uppvärmningskostnaderna. Det gör att vi gärna isolerar golvet, och då stängs krypgrunden igen effektivt. Den fuktiga luften i krypgrunden blir allt fuktigare, och kommer ingenstans.

Börja med en fuktmätning

För att veta hur mycket fukt som verkligen finns i krypgrunden är det bra att ta in en fackman för att undersöka grunden. De kan undersöka grunden ordentligt och vet vad de letar efter i form av tecken på fuktskador och mögel.

De har också möjlighet att mäta upp fuktighetshalten i grunden – både vad gäller luften och i själva grundens byggnad. Det går också att installera en fuktmätare i grunden. Fukthalten kan variera mellan årstiderna och vid väderleksförändringar, vilket gör att en enda mätning inte alltid ger ett korrekt utfall.

Sorptionsavfuktare

Det finns flera typer av avfuktare att välja mellan. Vilken som passar bäst beror inte minst på hur stora fuktproblemen är i krypgrunden. Ett alternativ är sorptionsavfuktare. Maskinen består av en fläkt och absorptionsfilter i en ganska komplicerad process där luften värms i flera omgångar.

Den stora nackdelen med en sorptionsavfuktare är att den kräver en del el. Ju kallare det är, desto mer energi krävs för att värma upp luften och få bort fukten. Däremot kan en sorptionsavfuktare minska uppvärmningskostnaderna i ett hus, då den varma luften i källaren som avfuktaren skapar också kommer hela huset till del.

Det gör att den faktiska elförbrukningen kan anses som ganska låg. Fördelen med en sorptionsavfuktare är att de är effektiva även när det gäller låga temperaturer på luften.

Kondensavfuktare

En annan modell av avfuktare renar luften från fukt genom en kompressor och en fläkt. De kallas för kondensavfuktare och kommer i många olika modeller för många olika behov. Det finns både allmänna avfuktare som kan ställas överallt i ett hem, och speciella avfuktare för krypgrunder.

Det senare alternativet är ofta att föredra, då den i allmänhet kräver mindre underhåll, och är anpassad för miljön. En sådan avfuktare får både luften att cirkulera, vilket gynnar upptorkning av väggar och golv, samt tar aktivt bort fukt. Då kopplas avfuktaren till avloppssystemet eller så behövs en regelbunden tömning av en behållare.

I en krypgrund är det oftast bäst att välja att koppla till avloppet, då avfuktaren gärna ska stå mitt i utrymmet, långt ifrån ingången. När en sådan avfuktare används är det viktigt att ventilationen ut och in från krypgrunden är så liten som möjligt. Många tror att ökad ventilation i krypgrunden är bra. Men så är inte alltid fallet.

På sommaren är det nästan alltid kallare i krypgrunden än utomhus. Om luft då tas in från utsidan, kyls den ned. Då ökar den relativa luftfuktigheten och problem med fuktskador kan uppstå. En avfuktare får då jobba konstant för att hålla luftfuktigheten nere, istället för att enbart behöva rensa existerande luft på fukt.

Värme i grunden

Ännu en variant för att få en lägre relativ luftfuktighet är värmeslingor, ibland med ventilationsdon. Den enklaste modellen består enbart av värmeslingor som läggs på golvet. Om fukthalten blir förhöjd blir slingorna varma och därmed minskar den relativa luftfuktigheten i luften.

Det är som vi nämnde just den relativa luftfuktigheten som avgör om fuktskador kan uppstå eller inte. Den här modellen kan kompletteras med ett ventilationsdon. Donet suger ut luft ur källaren så att ny, fräsch, mindre fuktig luft, kan komma in i källaren.

Ventilationsdonen kan styras på olika sätt, beroende på modell och hur fuktproblemen ser ut i källaren.

När använda avfuktare och i så fall vilken?

Om luftfuktigheten i källaren mäts upp till en bit över 55-60 % under flera tillfällen är det dags att fundera på huruvida det behövs en avfuktare eller inte. En avfuktare behövs allra mest på sommaren, och vår och höst när fukt från omgivande mark kan tränga in i krypgrunden.

På vintern behövs den i mindre utsträckning. Om temperaturen i husgrundens luft dessutom faller under 5 grader, behövs inte någon avfuktare alls. Det beror på att mögel och röta inte kan utvecklas i så kalla temperaturer.

Vilket system som passar det enskilda fallet bäst, beror på varifrån fukten kommer och hur krypgrunden är byggd. För att få ett bra svar på frågan om vilken avfuktningsmetod som är bäst kan det vara bra att anlita en fackman för uppgiften.

En avfuktare löser inte heller problemet fullt ut. Den hanterar mer effekterna av andra problem, problem som kan lösas eller åtminstone minska i omfattning genom andra åtgärder.

Städa och lägg byggplast

En avfuktare tar effektivt bort fukten från luften i krypgrunden. Men för att den ska verka så effektivt som möjligt, och för att den inte ska behöva användas mer än nödvändigt kan flera andra åtgärder vidtas innan installationen.

Det allra första som ska göras är en städning. Allt gammalt skräp som ligger utmed botten på krypgrunden ska tas bort. Trä och andra organiska material drar åt sig fukt och ökar risken för fuktskador.

Sedan ska botten täckas med cellplast. Den fungerar som en fuktspärr och hindrar alltså markfukten från att komma ut i krypgrundsluften. Det gäller oavsett om huset står på ett berg eller om det står på jord. Ofta behöver byggplasten komma upp en bit på väggen och fästas med skruvar.

Fukt från krypgrundens väggar

Det är heller inte ovanligt att fukt tränger in genom väggarna på krypgrunden. Det här problemet blir synligt genom att det bildas mörka fläckar på väggen. Till slut kan också saltavfällningar eller kalkavfällningar fastna på väggen.

Då behöver grunden i princip dräneras om, så att fukten leds från husgrunden, inte in genom den. Det får bort en del av grundproblemet och kan göra att avfuktare inte behövs.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se