You dont have javascript enabled! Please enable it! Luftavfuktare kan förlänga livslängden på huset, tips |dinbyggare.se

Luftavfuktare kan förlänga livslängden på huset

Luftavfuktare

En luftavfuktare är en billig investering i den egna boendemiljön. Genom att sänka fuktighetshalten i huset blir luften fräschare, kvalstren färre och mögelproblemen mindre.

Behov av luftavfuktare

En luftavfuktare kommer väl till pass i många hus. Det vanligaste är att ett hus har förhöjda fuktvärden i källaren eller grunden. Problemet uppstår ofta i hus där värmekällan har bytts. Det kan handla om en olje- eller vedpanna som ersatts med till exempel bergvärme eller fjärrvärme. Fukten kan då åtgärdas med en luftavfuktare.

Även om huset inte har en källare kan fukt bli ett problem i huset. Det kan komma från betongplattan, från kläder som hängs på tork och av för dålig ventilation i badrum som gör att fukt stannar kvar i huset. Även då kan en luftavfuktare skapa ett bättre inomhusklimat.

Fuktproblem

Fukt är ett problem för husägaren på många olika plan. Dels kan fukt orsaka skador på själva huset om grunden eller delar av huset har förhöjda fuktvärden. Röta, svamp och andra angrepp får lätt fäste. Det gäller även mögelsporer.

Men det är också en fara för människor att bo i ett hus med höga fuktvärden. Mögel är inte precis nyttigt för oss människor och kvalster frodas när det är fuktigt i ett hus. Det är därför hälsosamt att se till att inomhusluften är torr och frisk.

Mätning av luftfuktighet

Luften i ett vanligt hus ska hålla en relativ luftfuktighet om mellan 30 och 65 %. Om den relativa luftfuktigheten blir för hög, så börjar en hel del processer att ta vid. Redan vid 45 % luftfuktighet börjar kvalster tycka att livet är lätt att leva och förökar sig.

När luftfuktighet är på 60 % rostar faktiskt järn. Och vid 70 % relativ luftfuktighet, ja då är det risk för mögel. Med relativ luftfuktighet menas procent av den mängd fukt som luften kan ta upp.

Ju varmare luften är, desto mer fukt klarar den att “bära”, medan kall luft inte klarar av särskilt stora fuktmängder. I praktiken går det alltså att sänka den relativa luftfuktigheten genom att värma upp luften.

Vad göra

Fukt uppkommer alltid av en orsak. Många faktorer påverkar inomhusmiljöns luftfuktighet. Dåligt dränerade källare och krypgrunder, läckor i tak och väggar och dålig ventilation tillhör de vanligaste orsakerna.

För att få bukt på problemet med fukt i sig är det viktigt att gå igenom alla dessa delar. Det kan förlänga livet på huset, och gör också att de som bor i huset mår mycket bättre. En åtgärd är att installera en eller flera luftavfuktare. Den kan placeras i krypgrunden, eller i källaren eller i huset.

Det finns också fuktproblem som kvarstår trots att husägaren gör allt de kan för att förbättra husets skick. Även i detta fall är en luftavfuktare en billig investering som ger mervärde.

Kylavfuktare

Det finns två typer av luftavfuktare på marknaden. De bygger på olika principer. En modell är att ha en kylavfuktare. Det är den vanligaste formen av avfuktare i de svenska hemmen. Där leds luften in i avfuktaren och kyls ner.

När luften kyls ner kondenserar vattnet och kan fångas upp. Vattnet leds i sin tur till en behållare eller till avloppet. Om vattnet leds till en behållare behöver avfuktaren tömmas med jämna mellanrum. När luften passerat är den torr och varm igen.

En kylavfuktare är en effektiv maskin som klarar de flesta miljöer. Den är ganska energisnål och kan ställas överallt där avfuktning behövs. Kostnaden för en avfuktare är inte särskilt stor, och driften är effektiv.

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktaren kyler inte luften. Istället sugs luften in genom en rotor, vars luftkanaler har ett speciellt material på ytan. Detta material suger upp fukten. Fukten förångas sedan genom varmluft som fläktas ut ur det rum avfuktaren står i.

För att en sorptionsavfuktare ska vara riktigt effektiv är det bra om temperaturen i det utrymme som ska avfuktas är låg. Därför är den här metoden allra effektivast vid till exempel avfuktning av krypgrunder och andra utrymmen i huset som inte värms upp.

Andra alternativ

Ett alternativ till att få bort fukt i till exempel en källare är att installera uppvärmning i källaren. Värme stiger som bekant också uppåt, och det gör att den värme som avges under huset också till stora delar kommer själva bostadsdelen till godo.

Det går också att ha torkmedel för att få en torrare miljö i huset. Torkmedlet binder fukten till sig. Det är en form av salt, kalciumklorid alternativt kaliumklorid, och för att detta sätt ska fungera krävs att utrymmet är helt tillslutet. Saltet används med fördel i skåp eller andra tätare utrymmen där det är extra viktigt att luften är torr.

Att köpa en luftavfuktare

Det finns en mängd olika avfuktare på marknaden och det kan vara svårt att veta vilken som är den bästa. Pris och design avgör en hel del för många. Men ett riktigt lågt pris kan också innebär lite sämre kvalitet.

Effekten är minst lika viktig. Hur mycket luft kan egentligen avfuktaren klara av. Den som vill ha en praktisk lösning utan problem ska också titta på vart vattnet tar vägen – i en behållare eller direkt ner i avloppet, och om det finns möjligheter att ställa in hur och när avfuktaren ska vara igång.

Sådana finesser ger energieffektivitet. Även ljudet är av intresse, särskilt om avfuktaren ska stå inne i huset.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se