Trätrappa – Stort urval av vackra trätrappor

Trätrappa med träräcke och spjälor av rostfritt stål

Trätrappa med träräcke och spjälor av rostfritt stål.

Den svenska trapptraditionen bygger till stora delar på trä som genomgående material. Det gäller både bärande konstruktion som trappsteg och detaljer. Än idag föredrar de allra flesta rena trätrappor i sina hem. Fördelen är de möjligheter till olika design och utformning samt färgsättning som träet som material ger.

Trä passar fint i både gamla som nya hus, även om olika designer föredras. Trätrappor är också förhållandevis prisvärda.

Träslag på trätrappor

Trä som material är levande och själfullt, och varje träslag har sin unika framtoning. Trätrappor kan tillverkas i en mängd olika typer av trä. Alla ger de sin struktur och sitt uttryck, vilket i många fall påverkar trappens totala intryck i bostaden.

Det vanligaste träslaget i svenska trappor inomhus är fura. Ek är också ett mycket populärt alternativ, som också vinner mark på marknaden. Andra träslag som används är björk, bok, ask och merbau, bland många andra.

Den som vill ha en målad trätrappa, behöver kanske inte fokusera så mycket på vilket träslag som används. Då räcker det fint med att stomme och plansteg blir hållbara och stabila, samt får den form som önskas. Men den som vill framhäva träets naturliga ådra och struktur, gör rätt i att fundera lite extra på vilket trä som känns bäst. Ytbehandlingen varierar lika mycket som de träslag som används.

Trätrappan kan oljas, laseras, betsas, vaxas, oljevaxas eller målas, allt efter behag. Många väljer att färga stegen med en färg, och detaljer och sidostycken i en annan, emedan trappräcket får stegens färg eller ytterligare en kulör. De olika färgläggningarna ger en definierad trapp med härlig och luftig känsla.

Vangstycke på trätrappa

Vangstycken

Vangstycket är det som normalt utför stommen i en trätrappa. Dessa var förr nästan uteslutande sidoliggande, men idag finns det också trappor av trä med underliggande vangstycken. Var vangstycket är placerat ger inte någon större skillnad vad gäller trappens bärighet. Det är snarare en fråga om design och utseende.

Båda trapptyperna kan byggas raka, L-formade, böjda och u-formade, med eller utan vilplan. Sidan på trappen utgörs av det sidohängda vangstycket om sådant finns, och ett räcke som sätts fast på vangstycket, samt handledare. Med en sådan trätrappa kan också förrådsutrymmen skapas under trappan.

Underliggande vangstycke

Vid underliggande vangstycke är det enbart trappräcket som utgör sidan. Ett underliggande vangstycket ligger gömt under trappstegen, en bit in på planstegen. Räcket placeras då på planstegen. Skillnaden kan verka hårfin, men placeringen av vangstyckena gör stor skillnad för utseendet på trappen.

Anledningen till att lägga vangstycken under trappen är att skapa en luftig och ljus trapp. Det är däremot svårt att skapa större förrådsutrymmen under en sådan trätrappa.

Hängande och spiraltrappor

För att skapa en trätrappa som istället är extra luftig, kan själva räcket utgöra stommen i trappen. Då hänger planstegen ner på vajrar från taket, som bär upp trappen och som samtidigt fungerar som säkerhetsskydd åt sidorna.

Denna typ av trappa ger ett udda och flytande intryck som kan vara mycket effektfullt i vissa hus. Ännu ett alternativ är att ha en spiraltrappa tillverkad huvudsakligen i trä.

Plansteg och sättsteg på en trätrappa

Plansteg och upplysta sättsteg på en trätrappa.

Plansteg

Planstegen på en trätrappa kan antingen vara öppna eller täckta. I de fall de är öppna ska barnspärrar i trä eller stål placeras så att barn inte kan fastna eller trilla emellan stegen. I långa trappor och i böjda trappor är det bra med viloplan. Det är större plansteg som tillåter en individ att vila inför nästa trappdel, därav namnet.

Infästning

Planstegen är normalt sett fästa vid vangstyckena. Det kan ske på olika sätt beroende på var vangstycket är placerat. Placering av planstegen och infästningens utformning påverkar utseendet på trappen. Plansteg som läggs på ovansidan av vangstycket ger en annan känsla än plansteg som fästs i själva vangstycket.

Ännu en variant är att låta vangstycket ligga helt under planstegen. Den typen av vangstycke kallas för underliggande. I den modellen ser planstegen ut att näst intill sväva fritt. Vilket alternativ som känns trevligast är en smaksak.

Trätrappa med träräcke

Trätrappa med träräcke och vackra spjälor i vitt.

Trappräcke

Trappräcket i en traditionell trätrappa är givetvis även det tillverkat i trä. Här ligger verkligen skönheten i detaljerna – raka, snidade, liggande eller stående. Här kan snickarglädjen verkligen ta sig uttryck.

Idag finns också ett stort utbud av olika typer av räcken, av mängder med olika materialval, gärna i kombination. Stål, glas och även plast förekommer. Det viktigaste med räcket är att det fyller sin funktion och är säkert.

Utseendet ska alltid komma i andra hand. Olyckor i trappor är inte helt ovanliga, och kan leda till svåra skador.

Att välja trätrappa

Det är ingen enkel match att välja en ny trätrappa till huset. Valmöjligheterna är mycket stora. Det som begränsar är ofta det utrymme som finns till hands och den egna ekonomin. Trappor är stora investeringar och en trätrappa är ofta ett bra alternativ då de kan anses som prisvärda, formbara och hållbara.

Designen varierar i det oändliga, vilket gör att det alltid finns en trätrappa för var typ av hus. En lyckad trappa smälter in i husets design och känsla. Det finns dessutom möjligheter att beställa egenhändigt designade trappor och att beställa platsbyggda trappor inomhus.

Färgvalet är också en viktig del i trappens utseende. Trappstegen kan ha samma färg som vangstyckena, men idag väljer de flesta att bryta färg och till och med material mellan plansteg och vangstycke.

Renoverar trätrappa med slipmaskin

Renovera en trätrappa

En trätrappa behöver renoveras med jämna mellanrum även om intervallerna är långa. Till slut kan den annars se väldigt tråkig och sliten ut, vilket också påverkar säkerheten i trappan. Att byta ut den gamla trappen är dyrt och omständligt.

En gammal trapp behöver inte heller vara uttjänt för att den ser glåmig och trist ut. Ofta går det utmärkt att renovera den gamla trätrappan. Kanske behöver vissa delar bytas ut, och trappräcket ersättas.

Små detaljer förändrar mycket. En renovering av en trapp är ett mycket billigare alternativ till att byta ut den, och den som har ett hus begåvat med en trätrapp kan enkelt renovera den till nytt liv igen.

Relaterade artiklar:

Se alla artiklar om trappor »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se