Bot mot knarrande trappa

Knarrande trappa

I den här artikeln om knarrande trätrappa hittar du tips och steg för steg beskrivningar med förklarande bilder som visar dig hur man åtgärdar problem med en gammal trätrappa som gnisslar och knarrar.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Varifrån kommer trappknarret?
2. 4 möjliga ställen att leta på
3. Verktyg och material för att åtgärda en knarrande trappa
4. Så åtgärdar du en knarrande trappa
5. Åtgärder med lim
6. Åtgärder med lister
7. Åtgärd med triangelklossar
8. Åtgärd med kilar mot vangern
9. Åtgärd med kilar mot väggen
10. Åtgärd med list mot vangern
11. Åtgärd med trappskruvar
12. Relaterade trappartiklar

Varifrån kommer det eviga trappknarret?

Man skulle kunna tycka att en knarrande trätrappa är en bagatell. Så är det givetvis också om man jämför med andra, långt allvarligare brister i ett hus. Men ändå kan man inte komma ifrån att trappknarr i längden blir så irriterande att det blir nödvändigt att göra något åt det.

Det är nämligen med trappknarr som med droppande vattenkranar har man en gång noterat missljudet kan man inte bortse ifrån det, utan väntar ständigt på nästa knarr.

För det mesta knarrar en trätrappa när endast ett eller några få steg belastas. Felet finns förstås just vid det steg som “låter”. Men tyvärr kan du inte nöja dig med vetskapen om vilket eller vilka trappsteg som ger ifrån sig ljudet. Du måste också ta reda på vilka trädetaljer i anslutning till steget som rör sig mot varandra.

Åtgärdar knarrande trappa

I riktigt olyckliga fall finns det trappor som är så felkonstruerade eller illa monterade att de inte slutar knarra förrän man har monterat om dem, bytt ut dem eller i varje fall ersatt sättstegen. Men detta är alltså klara undantag.

I nio fall av tio kan man bli av med knarret genom att “spänna om” trappan, som det heter på fackspråk. För det mesta är det lättare att få bort knarret än att komma underfund med var den felaktiga sammanfogningen, som alltså är orsaken, finns.

Någon universalmetod för att upptäcka orsaken till knarr finns nämligen inte. När man väl är klar över trappans svaghet finns det en handfull olika möjligheter att tillgå. Det finns i regel ingen anledning att välja större och kostsammare ingrepp än situationen kräver. Med ett problem av det här slaget är det inte ovanligt att man lurar sig själv.

Tillbaka till innehållsförteckning

Det finns minst 4 möjliga ställen att leta på

Vangstyckena, det vill säga sidobalkarna, planstegen, sättstegen och trapp, eller stegnosarna. De senare är den yttre kanten av plansteget som ibland kan vara gjord av ett hårdare träslag än trappan i övrigt. En trappa kan också bland annat ha spindelelement och underbalkar. Stegen kan vara självbärande eller upphängda. Är trappan svängd eller har många trappsteg kan den också ha viloplan.

Ett av dom vanligaste orsakerna till knarrande trappa är krypande spikar. Om du har tur kan du när ett enskilt trappsteg belastas se varifrån ljudet kommer. Låt en fullvuxen person gå upp och ner i trappan medan du själv ser noga efter om någon detalj rör sig.

Dessvärre är rörelserna oftast så obetydliga att de är svåra att se. Du kan förstås också försöka lyssna dig fram, men även med den tekniken behövs det en portion tur för att träffa rätt.

Knarrar trätrappan lite varstans kan det faktiskt gå fortare att “spänna om” hela konstruktionen än att leta efter gnisslet och sedan åtgärda de enskilda bristerna. En sak som inte är särskilt uppmuntrande, men ändå nödvändig att säga, är att du måste räkna med att du kan få knarr på andra ställen när du lyckats få bort det på en plats.

Den nya spänningen vid en justering kan nämligen ge upphov till nya gnidningar. Det är förståeligt om du i en sådan situation känner dig förföljd av knarr. Men tappa inte modet. Trösta dig med att du har gjort vad du dittills har kunnat göra, och försök en gång till!

skiss på trappans olika delarEn trappa består av flera olika delar. Var och en av dessa har förstås en egen beteckning. För entydighetens skull använder vi oss i informationen av dessa. överst har trappan ett viloplan. I en svängd eller hög trappa förekommer viloplan också på så att säga halva vägen.

Trappstegen som vi går på heter på fackspråk plansteg medan den lodräta “sparkbrädan”, som förbinder planstegen kallas sättsteg. I de flesta trappor är plan- och sättstegen monterade i urfrästa spår i vangstyckena, det vill säga de sidobalkar som bär upp trappan.

Sättstegen sitter oftast i en urfräst, längsgående not i undersidan av plansteget och är för det mesta också spikat eller skruvat i det undre plansteget.

Tillbaka till innehållsförteckning


Verktyg och material du behöver för att åtgärda en knarrande trappa:

Verktyg och material du behöver för att åtgärda en knarrande och gnisslande trätrappa

Verktyg:

1. Hammare.
2. Stämjärn.
3. Täljkniv.
4. Fogsvans.
5. Ryggsåg.
6. Geringslåda.
7. Större skruvmejsel.

8. Borrmaskin.
9. Borrsväng.
10. Trä och ev betongborr.
11. Försänkare.
12. Skruvstycke.
13. Skiftnyckel.

Material:

1. Fyrkantsstav.
2. Trälist.
3. Trälim.
4. Skruv.
5. Dyckert.

6. Vinkeljärn.
7. Trappskruvar med brickor och muttrar.
8. Plastiskt trä.
9. Sättlim och ev. silicon är också ett bra alternativ.

Varning

Gör inga förändringar som påverkar konstruktionen i trappan. För att en trappa ska vara bekväm att gå i måste stegbredden = planstegets breddmått, och steghöjden = skillnaden mellan två plansteg, stå i visst förhållande till varandra. För inomhustrappor anses ca 30 cm vara normal stegbredd medan 15 cm räknas som normal steghöjd.

Tips

När du justerar en trappa för att bli av med knarr bör du tänka på att i första hand välja en teknik som gör att du kan arbeta underifrån trappan. Det kan i och för sig vara obekvämare, men ger minsta synliga spår.

Dessutom får du effektivt “mothåll” genom att låta en eller flera personer stå på det plansteg som eventuellt rör sig och således måste fixeras hårdare.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så här åtgärdar du en knarrande trappa:

Åtgärder med lim

Tillbaka till innehållsförteckning

Åtgärder med lister

Tillbaka till innehållsförteckning

Åtgärd med triangelklossar

Tips

Utöver de redovisade exemplen på justeringar för att slippa trappknarr kan mjuka mellanlägg av exempelvis porösa träfiberskivor användas. En annan vanlig men mycket omständligare metod är att ta loss sättstegen från planstegens bakkant och driva dem hårdare upp mot planstegen, varefter de åter sätts fast. Sättlim är ett bra alternativ till vanligt trälim. Silicon är mycket användbart till hålutrymmen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Åtgärd med kilar mot vangern:

Tillbaka till innehållsförteckning

Åtgärd med kilar mot väggen

Tillbaka till innehållsförteckning

Åtgärd med list mot vangern

Tillbaka till innehållsförteckning

Åtgärd med trappskruvar

Relaterade trappartiklar:

Se alla artiklar om trappor »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se