Bot mot knarrande trappa

Knarrande trappa

Att komma hemsmygande på nattkröken och försöka undvika att väcka dem som sover kan vara ett äventyr i sig. Måste man dessutom passera en knarrande trätrappa för att kunna ta sig till sängen är situationen extra känslig.

Och tänk så förargligt det är att bli avslöjad av samma knarr, när man känner att en nattmacka, ett glas mjölk eller en kall pilsner skulle vara höjden av njutning, och dessutom fungera som ett oskyldigt sömnmedel…! Nej, låt inte trappknarr fördystra tillvaron. Det finns bot och i regel kan man själv agera doktor och utföra en trapprenovering själv.

Varifrån kommer det eviga knarret?

Man skulle kunna tycka att en knarrande trätrappa är en bagatell. Så är det givetvis också om man jämför med andra, långt allvarligare brister i ett hus. Men ändå kan man inte komma ifrån att trappknarr i längden blir så irriterande att det blir nödvändigt att göra något åt det. Det är nämligen med trappknarr som med droppande vattenkranar har man en gång noterat missljudet kan man inte bortse ifrån det, utan väntar ständigt på nästa knarr.

För det mesta knarrar en trätrappa när endast ett eller några få steg belastas. Felet finns förstås just vid det steg som ”låter”. Men tyvärr kan du inte nöja dig med vetskapen om vilket trappsteg som ger ifrån sig ljudet. Du måste också ta reda på vilka trädetaljer i anslutning till steget som rör sig mot varandra.

Åtgärdar knarrande trappa

I riktigt olyckliga fall finns det trappor som är så felkonstruerade eller illa monterade att de inte slutar knarra förrän man har monterat om dem, bytt ut dem eller i varje fall ersatt sättstegen. Men detta är alltså klara undantag.

I nio fall av tio kan man bli av med knarret genom att ”spänna om” trappan, som det heter på fackspråk. För det mesta är det lättare att få bort knarret än att komma underfund med var den felaktiga sammanfogningen, som alltså är orsaken, finns.

Någon universalmetod för att upptäcka orsaken till knarr finns nämligen inte. När man väl är klar över trappans svaghet står en handfull möjligheter till buds. Det finns i regel ingen anledning att välja större och kostsammare ingrepp än situationen kräver. Med ett problem av det här slaget är det inte ovanligt att man lurar sig själv.

Det finns minst fyra möjliga ställen att leta på

Vangstyckena, det vill säga sidobalkarna, planstegen, sättstegen och trapp, eller stegnosarna. De senare är den yttre kanten av plansteget som ibland kan vara gjord av ett hårdare träslag än trappan i övrigt. En trappa kan också bland annat ha spindelelement och underbalkar. Stegen kan vara självbärande eller upphängda. Är trappan svängd eller har många trappsteg kan den också ha viloplan. Ett av dom vanligaste orsakerna till knarrande trappa är krypande spikar.

Om du har tur kan du när ett enskilt trappsteg belastas se varifrån ljudet kommer. Låt en fullvuxen person gå upp och ner i trappan medan du själv ser noga efter om någon detalj rör sig. Dessvärre är rörelserna oftast så obetydliga att de är svåra att se. Du kan förstås också försöka lyssna dig fram, men även med den tekniken behövs det en portion tur för att träffa rätt.

Knarrar trätrappan lite varstans kan det faktiskt gå fortare att ”spänna om” hela konstruktionen än att leta efter och sedan åtgärda de enskilda bristerna. En sak som inte är särskilt uppmuntrande, men ändå nödvändig att säga, är att du måste räkna med att du kan få knarr på andra ställen när du lyckats få bort det på en plats.

Den nya spänningen vid en justering kan nämligen ge upphov till nya gnidningar. Det är förståeligt om du i en sådan situation känner dig förföljd av knarr. Men tappa inte modet. Trösta dig med att du har gjort vad du dittills har kunnat göra, och försök en gång till!

skiss på trappans olika delarEn trappa består av flera olika delar. Var och en av dessa har förstås en egen beteckning. För entydighetens skull använder vi oss i informationen av dessa. överst har trappan ett viloplan. I en svängd eller hög trappa förekommer viloplan också på så att säga halva vägen.

Trappstegen som vi går på heter på fackspråk plansteg medan den lodräta ”sparkbrädan”, som förbinder planstegen kallas sättsteg. I de flesta trappor är plan- och sättstegen monterade i urfrästa spår i vangerstyckena, det vill säga de sidobalkar som bär upp trappan.

Sättstegen sitter oftast i en urfräst, längsgående not i undersidan av plansteget och är för det mesta också spikat eller skruvat i det undre plansteget.


Verktyg och material du behöver för att åtgärda en knarrande trappa:

Verktyg:
1. Hammare 2. Stämjärn 3. Täljkniv 4. Fogsvans 5. Ryggsåg 6. Geringslåda 7. Skruvmejsel, större 8. Borrmaskin 9. Borrsväng 10. Trä och ev betongborr 11. Försänkare 12. Skruvstycke 13. Skiftnyckel.

Material:
Fyrkantsstav, Trälist, Trälim, Skruv, Dyckert, Vinkeljärn, Trappskruvar med brickor och muttrar, Plastiskt trä. Sättlim och silicon är också ett bra alternativ.

Varning

Gör inga förändringar som påverkar konstruktionen i trappan. För att en trappa ska vara bekväm att gå i måste stegbredden = planstegets breddmått, och steghöjden = skillnaden mellan två plansteg, stå i visst förhållande till varandra. För inomhustrappor anses ca 30 cm vara normal stegbredd medan 15 cm räknas som normal steghöjd.

Tips

När du justerar en trappa för att bli av med knarr bör du tänka på att i första hand välja en teknik som gör att du kan arbeta underifrån trappan. Det kan i och för sig vara obekvämare, men ger minsta synliga spår.

Dessutom får du effektivt ”mothåll” genom att låta en eller flera personer stå på det plansteg som eventuellt rör sig och således måste fixeras hårdare.

Så här åtgärdar du en knarrande trappa:

Med lim

pressa ett stämjärn mellan sättsteg och plansteg
1.Gnider plansteget eller stegnosen mot sättsteget, pressa ett stämjärn mellan sättsteg och plansteg. Sära delarna så mycket som möjligt från varandra.

Spruta in trälim eller sättlim i springan mellan plansteg och sättsteg
2.Spruta in trälim eller sättlim i springan mellan plansteg och sättsteg. Sätt dig sedan på plansteget eller lägg på en stor tyngd så att delarna pressas ihop.

Slå två dyckert på skrå genom plansteget och in i sättsteget
3.Slå två dyckert på skrå genom plansteget och in i sättsteget. Försänk därefter dyckert-skallarna och spackla igen försänkningen med tex plastiskt trä.

Med lister

Från trappans undersida kan du staga med lister
1.Från trappans undersida kan du staga med lister. Skrapa bort lim och färgrester mellan plan- och sättsteg.

Såga till en list och stryk lim på ytorna som ska fixeras
2.Såga till en list i trappstegets bredd. Stryk lim på ytorna som ska fixeras och tryck till listen.

Fixera listen
3.Fixera listen med inte alltför grova skruvar eftersom de kan spräcka listen. Lämpligt avstånd är 8-10 cm.

Med triangelklossar

Såga till klossar
1.Såga till klossar för varje stegvinkel 50×50 mm breda. Såga i geringslåda och se till att klossarna passar.

Såga diagonalt
2.Spänn fast fyrkantsvirket i ett skruvstycke och såga diagonalt med ryggsågen.

Förspikar klossar med dykert
3.Förspika klossarna med dyckert. Den ena ska gå in på skrå i plansteget och den andra.

Limmar och trycker fast klossen
4.Stryk ett tunt lager trälim på de två ytor som kommer att ligga an mot plan, respektive sättsteg. Tryck fast klossen.

Slå i spikarna
5.Slå i spikarna, kloss efter kloss. Se till att spikarna går in på skrå och att de fäster i plan- och sättsteg.

Spika vid sättstegets nederkant och in i plansteget
6.Förstärk sättstegets infästning mot plansteget nedanför. Spika vid sättstegets nederkant och in i plansteget.

Tips

Utöver de redovisade exemplen på justeringar för att slippa trappknarr kan mjuka mellanlägg av exempelvis porösa träfiberskivor användas. En annan vanlig men mycket omständligare metod är att ta loss sättstegen från planstegens bakkant och driva dem hårdare upp mot planstegen, varefter de åter sätts fast. Sättlim är ett bra alternativ till vanligt trälim. Silicon är mycket användbart till hålutrymmen.

Med kilar mot vangern:

Stryck på lim och driv in en träkil
1.Gnider plansteget mot vangern kan du driva in träkilar i springan. Stryk lim på kilen och låt det vila några minuter.

Driv in flera kilar vid behov
2.Du kan behöva driva i flera kilar mellan plansteg och vanger för att stödet ska bli stabilt. Slå försiktigt!

Slå av kilen med stämjärn om den bir synlig
3.Kildelen som går nedanför plansteget gör ingen nytta. Blir den synlig kan du slå av den med ett stämjärn.

Med kil mot väggen

Trappknarr vid vangern
1.Trappknarret kan orsakas av glapp mellan vangern och väggen. Slå då kilar mellan trappbalken och väggen.

Tenderar kilen att röra sig borrar du genom vangern och kilen och en bit in i väggen
2.Tenderar kilen att röra sig borrar du genom vangern och kilen och en bit in i väggen så att du får en pluggkanal.

Slår en expander-plugg genom alla tre skikten
3.Slå en expanderplugg genom alla tre skikten. Det är viktigt att borrhålets diameter motsvarar fästpluggen.

Skruva i skruven i pluggen med en kraftig mejsel
4.Skruva i skruven i pluggen med en kraftig mejsel. Trappan spänns när pluggen utvidgas.

Såga av kilen längs vangerns kant så syns den inte så mycket
5.En stagning kan sällan göras osynlig. Sågar du av kilen längs vangerns kant är det inte mycket som syns.

Med list mot vangern

fixera plansteget mot vangern med en list
1.Knarr kan orsakas av mycket små springor. Är springan så liten att en kil inte kan slås i, kan du fixera plansteget mot vangern med en list.

Stagar underifrån med en list
2.Stagar du dessutom underifrån med en list som är lika lång som plansteget är djupt och fäster den mot vangern, blir förbandet ännu stadigare.

Med trappskruvar

Dra ihop vangstyckena med genomgående trappskruvar med brickor och muttrar i varje ände
1.I trappor med fribärande vangstycken kan du dra ihop vangstyckena med genomgående trappskruvar med brickor och muttrar i varje ände.

Mät noga för rätt längd på skruven
2.Mät noga för rätt längd på skruven. Längden är densamma som avståndet mellan de båda vangstyckenas ytterkanter plus brickor och muttrar.

Borra hål i vangstyckena
3.Borra hål i vangstyckena rakt under förslagsvis vart fjärde plansteg. Borrdiameter = skruvens diameter plus 1 mm.

Dra trappskruven igenom hålen i vardera vangstycket
4.Dra sedan trappskruven igenom hålen i vardera vangstycket. När du har centrerat skruven ska du ha lika många utskjutande gängor *på varje sida.

Trä brickor och ovanpå dem muttrar på båda sidor om skruven
5.Trä sedan brickor och ovanpå dem muttrar på båda sidor om skruven. Dra åt muttrarna för hand så att du känner att de tar ordentligt i gängorna.

Dra omväxlande från båda sidor med skiftnyckel så att stagningen inte blir skev
6.Sedan får du ta hjälp av skiftnyckeln. Dra omväxlande från båda sidor så att stagningen inte blir skev. Det kan vara en fördel att arbeta i par.

Muttrarna dras åt så hårt att brickorna försänks i vangstyckenas ytskikt.
7.Muttrarna ska dras åt så hårt att brickorna försänks i vangstyckenas ytskikt. Vill du dölja muttrarna kan du göra det med kåpor av plast eller metall.

Relaterade artiklar:

Se alla artiklar om trappor »

scroll to top