Trappor inomhus – en guide om inomhustrappor

trappa-inomhus1.jpg

Trappor inomhus mellan två våningsplan i en villa eller ett radhus håller för det mesta lika länge som huset i övrigt. Däremot kan det finnas andra skäl att byta ut en gammal inomhustrappa eller installera en ny. Du kanske vill inreda en vindsvåning eller ska byta arkitekturen inomhus. Självfallet kan du själv bygga en ny trappa inomhus men i de allra flesta fall köper man en fabrikstillverkad konstruktion. Dessa kan vara av standardvarianten eller måttbeställda. De är lätta att sätta ihop själva, delarna kommer oftast i monteringsfärdiga sektioner.

För inte särskilt länge sedan var trappsnickaren en utpräglad specialist. Numera tillverkas nästan alla inomhustrappor på fabrik och i Sverige finns en hel del både stora och små trappfabrikanter. Dessa är spridda över hela landet, vilket är en klar fördel med tanke på transportkostnaderna.

Trots det stora antalet tillverkare av inomhustrappor är standardsortimentet inte särskilt stort. Skälen till detta är dels att många småhus, trots långtgående standardisering, har individuell prägel med större eller mindre måttförskjutningar, dels att husägarnas önskningar ofta är lite speciella. Den vanligaste gången när man ska byta ut en gammal inomhustrappa eller installera en ny är därför att man utgår från en standardtrappa, som i princip är passande, och sedan låter ”skräddarsy” denna.

Vad kostar en inomhustrappa?

För småhus är trappor inomhus av sådana träslag som furu, rödbok, ask, björk och ek vanligast, men konstruktioner i metall och betong förekommer också. Inte minst trätrapporna kan variera mycket i pris, vilket självklart är avgörande för valet av material. En trappa i till exempel ek kan vara dubbelt så dyr som en i furu.

Vad en inomhustrappa kostar är helt beroende på vilken typ av trappa du väljer, variationsmöjligheterna för trappor är oändliga och det finns trappor i de flesta prislägen. Men ett riktpris för en normalstor trappa med räcke tillverkad i furu eller ek ligger på mellan 35-55 000 kronor.

Inomhustrappor finns i ett stort antal typer, men de allra flesta är mer eller mindre utpräglade varianter av de fem grundtyperna: rak enloppstrappa, rak tvåloppstrappa med vilplan, vinklad enloppstrappa, u-formad enloppstrappa och spiraltrappa.

Vilken typ av inomhustrappa man väljer beror på flera omständigheter. Det tillgängliga utrymmet är givetvis allra viktigast, men hänsyn måste också tas till vilka som mest kommer att använda trappan och hur ofta det sker. Inte minst är det viktigt att trappan passar in i den kringliggande miljön och atmosfären samt är anpassad efter den personliga smaken och plånboken.

Säkerhet framför allt

Alla trappor inomhus innebär en säkerhetsrisk. Statistiken visar också att fall i trappor är vanliga olyckor i hemmet. Småbarn är särskilt utsatta. Grundläggande för säkerheten är att planstegen inte är slitna och att steghöjden är densamma mellan alla plansteg. En matta i trappan kan minska halkrisken, men bara under förutsättning att den ligger helt plant och täcker hela tramp ytan.

Statistiskt sett inträffar de svåraste fallolyckorna i långa, breda och raka inomhustrappor, medan de säkraste är smala spiral- och vindeltrappor. Detta hänger förstås ihop med fallsträckan. Statistiken visar också att det är de tre första trappstegen som är de farligaste och att olycksrisken minskar drastiskt ju färre plansteg som finns mellan vilplanen. Säkra räcken och stadiga handledare, monterade på rätt grepphöjd, har inte bara ett dekorativt värde utan är också väsentliga säkerhetsdetaljer.

Illustration på en inomhustrappas olika delar

Ljuset får inte vara vilseledande på inomhustrappor

En väl vald inomhustrappa från hallen till övervåningen sätter utan tvekan sin prägel på interiören och det ligger nära till hands att sätta upp en effektfull belysning. Är den användbara ljusstyrkan svag finns det goda skäl att sätta upp flera lampor. Här är det emellertid viktigt att gå fram med stor försiktighet. Placeras armaturerna så att ljuset kommer att skugga delar av planstegen är risken stor att man bäddar för olyckor.

En takbelysning är nästan alltid den säkraste lösningen, men eftersom det är mycket svårt att hänga en takarmatur i ett trapphus återstår oftast enbart väggmonterade armaturer. Välj dessa med stor omsorg. De bör inte skjuta ut så mycket från väggen att de sitter i vägen när man går i trappan. Placeras armaturen bortom trappan uppstår effekten av vilseledande skuggor.

Olika ledstänger och trappräcken av trä för trappor inomhus

Olika profiler på handledare till inomhustrapporEtt 10-tal svenska snickerifabriker har specialiserat sig på att tillverka trappräcken (ledstänger). I småhus är handledare av trä klart dominerande. Teckningen visar några av de vanligaste profilerna på trappräcken. Samtliga profiler finns i tre olika storlekar.

Viktiga mått för trappor inomhus

För att en trappa ska vara bekväm och säker att gå i måste stegbredd och steghöjd stå i ett visst förhållande till varandra. Även en del andra mått har stor betydelse. Således bör en inomhustrappa som förbinder två någorlunda likvärdiga våningsplan vara minst 90 centimeter bred. I trappor till källare och vind kan man acceptera 80 centimeters bredd. Stegdjupet, eller stegbredden, som det också kallas, bör vara cirka 30 centimeter och i varje fall inte understiga 25 centimeter. Sättstegshöjden, alltså avståndet mellan två plansteg, bör vara 17-20 centimeter. Ingen trappa bör ha fler än 18 steg utan att de delas upp med vilplan.
Skiss på olika typer av trappor inomhus

Bra att veta när du ska beställa en trappa

När du ska beställa en inomhustrappa eller vill att en fabrikant ska ge dig ett kostnadsförslag måste du själv lämna ett antal grundläggande uppgifter:

1. Gör en måttskiss över trapphuset och markera de planmått och den trappbredd som gäller.

2. Ange vilken trapptyp du tänkt dig .

3. Gör en skiss som visar trapphöjden, det vill säga våningshöjden. Tänk på att den fria höjden, gånghöjden, ska vara minst 200 centimeter.

4. Ge besked om konstruktionen och hur planstegen ska utföras. Exempel på planstegstjocklek är
32-42 millimeter med 3-5 millimeters ytbeläggning.

5. Ange vilket material trappan ska tillverkas av och vilken kvalitetsklass du önskar. Snickerifabrikernas riksförbund har för invändiga trappor av trä fastställt fyra olika kvalitetsklasser.

6. Ange material, dimension och utförande på räcke, handledare och eventuella barngrindar.

7. De flesta fabrikanter tillämpar egen standard när det gäller beslag. Du bör ange om trappan ska vara ytbehandlad eller ej.

Reparera eller byta?

En sliten inomhustrappa drar ner bostadens helhetsintryck och är en direkt fara. Samma sak gäller handledarna, som ofta är mer bristfälliga än själva trappan. Att byta ut en nedgången trappa är i regel dyrt, så det kan vara klokt att först undersöka om planstegen kan förses med nya täckplattor eller om handledarna bytas ut alternativt monteras fastare.

Relaterade artiklar:

Se alla artiklar om trappor »

scroll to top
Top