You dont have javascript enabled! Please enable it! Trappor inomhus - En guide om inomhustrappor | dinbyggare.se

Trappor inomhus – En guide om inomhustrappor

Vacker trappa inomhus med plansteg av trä

Trappor inomhus mellan två våningsplan i en villa eller ett radhus håller för det mesta lika länge som huset i övrigt. Däremot kan det finnas andra skäl att byta ut en gammal inomhustrappa eller installera en ny. Du kanske vill inreda en vindsvåning eller ska renovera och vill byta arkitekturen inomhus.

Självfallet kan du själv bygga en ny trappa för inomhusbruk men i de allra flesta fall köper man en fabrikstillverkad trappa. En färdig inomhustrappa kan vara av standardvarianten eller måttbeställda. De är relativt lätta att sätta ihop själva, och delarna kommer oftast i monteringsfärdiga sektioner.

För inte särskilt länge sedan var trappsnickaren en utpräglad specialist. Numera tillverkas nästan alla inomhustrappor på fabrik och i Sverige finns en hel del både stora och små trappfabrikanter. Dessa är spridda över hela landet, vilket är en klar fördel med tanke på transportkostnaderna.

Trots antalet tillverkare som finns av inomhustrappor är standardsortimentet inte särskilt stort. Skälen till detta är dels att många småhus, trots långtgående standardisering, har individuell prägel med större eller mindre måttförskjutningar, dels att husägarnas önskningar ofta är lite speciella.

Den vanligaste gången när man ska byta ut en gammal inomhustrappa eller installera en ny är därför att man utgår från en standardtrappa, som i princip är passande, och sedan låter “skräddarsy” denna.

Inomhustrappa med spjälor av stål

Vad kostar en inomhustrappa?

För småhus är trappor inomhus av sådana träslag som furu, rödbok, ask, björk och ek vanligast, men konstruktioner i metall och betong förekommer också. Inte minst trätrapporna kan variera mycket i pris, vilket självklart är avgörande för valet av material. En trappa i till exempel ek kan vara dubbelt så dyr som en i furu.

Vad en inomhustrappa kostar är helt beroende på vilken typ av trappa du väljer, variationsmöjligheterna för trappor är oändliga och det finns trappor i de flesta prislägen. Men ett riktpris för en normalstor trappa med räcke tillverkad i furu eller ek ligger på mellan 35-55 000 kronor.

Trappor för inomhusbruk finns i ett stort antal olika typer och variationer, men de allra flesta är mer eller mindre utpräglade varianter av de fem grundtyperna: rak enloppstrappa, rak tvåloppstrappa med vilplan, vinklad enloppstrappa, u-formad enloppstrappa och spiraltrappa.

Vilken typ av inomhustrappa man väljer beror på flera omständigheter. Det tillgängliga utrymmet är givetvis allra viktigast, men hänsyn måste också tas till vilka som mest kommer att använda trappan och hur ofta det sker. Inte minst är det viktigt att en trappan passar in i den kringliggande miljön inomhus och atmosfären samt är anpassad efter den personliga smaken och plånboken.

Säkerhet i trappan framför allt

Alla trappor inomhus innebär en säkerhetsrisk. Statistiken visar också att fall i trappor är vanliga olyckor i hemmet. Småbarn är särskilt utsatta. Grundläggande för säkerheten är att planstegen inte är slitna och att steghöjden är densamma mellan alla plansteg. En matta i trappan kan minska halkrisken, men bara under förutsättning att den ligger helt plant, sitter fast och täcker hela trampytan.

Statistiskt sett inträffar de svåraste fallolyckorna i långa, breda och raka inomhustrappor, medan de säkraste är smala spiral- och vindeltrappor. Detta hänger förstås ihop med fallsträckan. Statistiken visar också att det är de tre första trappstegen som är de farligaste och att olycksrisken minskar drastiskt ju färre plansteg som finns mellan vilplanen.

Trappor inomhus behöver alltid utrustas med säkra trappräcken och stadiga handledare som är monterade på rätt grepphöjd. Ett räcke har inte bara ett dekorativt värde utan är också väsentliga säkerhetsdetaljer.

En inomhustrappas olika delar:

Illustration på en trappa inomhus och dess olika delar och benämningar

1. Trappbredd. 2. Plansteg. 3. Vangstycke. 4. Räcke. 5. Sättsteg. 6. Steghöjd. 7. Stegdjup. 8. Stegnos. 9. Hetslist. 10. Vilplan. 11. Handledare.

Ljuset får inte vara vilseledande på trappor inomhus

En väl vald inomhustrappa från hallen till övervåningen sätter utan tvekan sin prägel på interiören och det ligger nära till hands att sätta upp en effektfull belysning. Är den användbara ljusstyrkan svag finns det goda skäl att sätta upp flera lampor. Här är det emellertid viktigt att gå fram med stor försiktighet. Placeras armaturerna så att ljuset kommer att skugga delar av planstegen är risken stor att man bäddar för olyckor.

En takbelysning är nästan alltid den säkraste lösningen, men eftersom det är mycket svårt att hänga en takarmatur i ett trapphus återstår oftast enbart väggmonterade armaturer. Välj dessa med stor omsorg. De bör inte skjuta ut så mycket från väggen att de sitter i vägen när man går i trappan. Placeras armaturen bortom trappan uppstår effekten av vilseledande skuggor.

En modernare variant av trappbelysning är att montera LED belysning i trappan. Med belysning placerad i trappan kan du skapa både ett funktionsljus och ett dekorationsljus, där man tydligare ser vart man går samtidigt som trappan kan lyftas fram i sin helhet.

Det som är spännande med LED belysningen är att den kan köpas i olika längder som lister eller på rulle, så det är endast din egen fantasi som sätter gränser för hur du kan designa din trappbelysning. Belysningen kan t.ex. sättas under ledstången eller i själva trappstegen. Det finns även färdiga LED-kit att köpa.

Tänk på att det är viktigt att du placerar trappbelysningen så att inte ljuskällan bländar när man går i trappan.

Handledare av trä på trappa inomhus

Olika ledstänger och trappräcken av trä för trappor inomhus

Olika profiler på handledare för trappor inomhusDet finns svenska snickerifabriker som har specialiserat sig på att tillverka trappräcken (ledstänger). I småhus är handledare av trä klart dominerande. Illustrationerna ovan visar några av de vanligaste profilerna på trappräcken. Samtliga profiler finns oftast i tre olika storlekar.

Viktiga mått för trappor inomhus

För att en trappa ska vara bekväm och säker att gå i måste stegbredd och steghöjd stå i ett visst förhållande till varandra. Även en del andra mått har stor betydelse. Således bör en inomhustrappa som förbinder två någorlunda likvärdiga våningsplan vara minst 90 centimeter bred.

I trappor till källare och vind kan man acceptera 80 centimeters bredd. Stegdjupet, eller stegbredden, som det också kallas, bör vara cirka 30 centimeter och i varje fall inte understiga 25 centimeter.

Sättstegshöjden, alltså avståndet mellan två plansteg, bör vara 17-20 centimeter. Ingen trappa bör ha fler än 18 steg utan att de delas upp med vilplan.

Skiss på olika typer av trappor inomhus och viktiga mått att skriva upp

Bra att veta när du ska köpa och beställa en inomhustrappa

När du ska beställa en inomhustrappa eller vill att en fabrikant ska ge dig ett kostnadsförslag måste du själv lämna ett antal grundläggande uppgifter:

1. Gör en måttskiss över trapphuset och markera de planmått och den trappbredd som gäller.

2. Ange vilken typ av inomhustrappa du tänkt dig .

3. Gör en skiss som visar trapphöjden, det vill säga våningshöjden. Tänk på att den fria höjden, gånghöjden, ska vara minst 200 centimeter.

4. Ge besked om konstruktionen och hur planstegen ska utföras. Exempel på planstegstjocklek är 32-42 millimeter med 3-5 millimeters ytbeläggning.

5. Ange vilket material trappan ska tillverkas av och vilken kvalitetsklass du önskar. TMF Trä och möbelföretagen har sammanställda regelverk för invändiga trappor enligt BBR (Boverkets byggregler) och Hus AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning).

6. Ange material, dimension och utförande på trappräcke, handledare och eventuella barngrindar.

7. De flesta fabrikanter tillämpar egen standard när det gäller beslag. Du bör ange om trappan ska vara ytbehandlad eller ej.

Reparera eller byta trappor inomhus?

En sliten inomhustrappa drar ner bostadens helhetsintryck och är en direkt fara. Samma sak gäller trappräcken och handledare som ofta är mer bristfälliga än själva trappan. Att byta ut en nedgången trappa kostar i regel en hel del, så det kan vara klokt att först undersöka om planstegen kan förses med nya täckplattor eller om trappräcke och handledare kan bytas ut, alternativt monteras fastare.

Relaterade artiklar till trappor inomhus:

Se alla artiklar om trappor »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se