Relining av avloppsrör komplement till stambyte

Relining av avloppsrör

Trenden med att genomföra en relining av avlopp och dess avloppsrör istället för att byta hela stammarna började som ett alternativ för hyresfastighetsägare att möjliggöra renoveringar av avloppen på ett enklare sätt. Metoden har fallit väl ut, och nu börjar alltfler privata husägare titta på möjligheten till relining.

Men att se relining som ett billigare substitut för ett komplett stambyte, är en något förenklad bild av verkligheten. Då är det bättre att se det som ett möjligt komplement för att hålla rören fräscha och hela så länge som möjligt.

Vad är relining av avlopp?

Ett vanligt, traditionellt, stambyte innebär i praktiken att alla avloppsrör byts ut mot nya. Det kräver en omfattande insats, både i själva huset och i badrummet. Eftersom ledningarna går under golvet i badrummet (för det mesta) måste hela badrummet byggas om i rena farten. Det gäller i vissa fall även i köket. Genom att istället renovera rören inifrån, behöver inte själva rören bytas ut alls. I alla fall inte än på ett tag.

Dessutom slipper husägaren ta hand om den enorma mängd uttjänt byggmaterial ett sedvanligt stambyte skulle innebära. Bara det är en vinst för miljön. Relining (även kallad rörinfodring) är också en metod som kan användas för delar av avloppssystemet, som skadats eller som är uttjänt av ålder.

God hållbarhet

Oavsett om den renovering som krävs på avloppet behöver göras på hela systemet eller delar av det – till exempel golvbrunnar eller köksstammen – kan relining ofta vara ett alternativ till ett stambyte. Kökets stammar slits ut fortare eftersom köksslasken får ta emot mängder med fetter och andra svårlösliga ämnen.

Reliningen som metod är behändig i alla lägen och kan förlänga livet på avloppsrören i femton år eller mer, lite beroende på den metod som används, och givetvis på skicket rören är i.

Enligt en rapport från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, är relining en metod som håller bra, om den utförs på rätt sätt. Då metoden är relativt ung, är det än så länge svårt att se hur länge relining på ett korrekt sätt egentligen håller. De första reliningsrenoveringarna utfördes för tjugo år sedan.

Kompletterar stambyte

En relining som håller i upp till femton år och som kostar relativt stora pengar bör av många inom branschen ses som en form av underhåll, och en möjlighet att förlänga avloppssystemets hållbarhet. Det är således kanske inte en lösning som helt kan ersätta stambytet, men som i vissa fall kan ses som ekonomiskt fördelaktigt. Förr eller senare kommer rören att ta helt slut i alla fall.

Dessutom kommer inte en relining åt de så viktiga rörgenomfogningar, som ofta orsakar vattenskador i ett hus. Kostnaden för en relining är heller inte så mycket mindre än själva stambytet. Det är omkringarbetet som oftast innebär de stora kostnaderna – renoveringen av badrummet etc. För en husägare bör därmed relining ses över som ett möjligt alternativ, beroende på den unika situation som råder.

Inspektera och filma avloppsrör med kamera

Förarbetet inleds alltid med en inspektion där man filmar de befintliga avloppsrören med en kamera. Inspektören kan följa kameran genom röret och inspekterar röret inifrån för att kunna dokumentera och upptäcka eventuella brister och skador på rörens insida.

Så fungerar relining

Rent praktiskt går relining till så att rörmokaren skapar ett nytt rör inuti det gamla röret. Ofta används en typ av elastisk plast som får fungera som en ny insida av de redan existerande rören. En av de modeller som finns är att bygga upp ett invändigt skikt av elastisk härdplast. Det är en härdplast kallad epoxiharts, som lär klara av stora temperaturskillnader och som tål även starkare kemikalier.

Den här metoden är godkänd enligt Boverkets byggregler, något som alltid bör kontrolleras oavsett valet av renoveringsmetod. För att se att den nya beläggningen som läggs på insidan verkligen blir tät, övervakas hela beläggningsprocessen med en kamera som förs ner i avloppet. För att metoden ska bli framgångsrik krävs helt rena rör innan beläggningen läggs på.

Välja entreprenör

En relining av ett avloppssystem blir aldrig bättre än den som utför det. Det är en relativt avancerad procedur där varje detalj ges stor betydelse för slutresultatet. Det är därför mycket viktigt att välja en seriös och noggrann entreprenör som utför arbetet, och som kan garantera att jobbet blir korrekt utfört.

Ta alltid referenser och försäkra dig om att entreprenören har den erfarenhet och det engagemang som krävs. Arbetskostnaden för en relining är, liksom för ett stambyte, rotavdragsgillt.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se