Byt till ny köksblandare (vattenkran)

Byta köksblandare? I den här artikeln får du tips och steg för steg beskrivningar med förklarande bilder om hur man byter en köksblandare.

Nybytt köksblandare med diskho i rostfritt stål

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Från vattenkran till köksblandare
2. Energisnåla köksblandare
3. 9 tips inför byte av köksblandare
4. Monteringsdelar på en köksblandare
5. Verktyg och material när du ska byta köksblandare
6. Så byter du köksblandare steg för steg
7. Montera den nya köksblandaren
8. Relaterade artiklar till att byta vattenkran

Att byta ut en gammal vattenkran mot en ny köksblandare är inte krångligare än att de flesta klarar det. Våra kunskaper om VVS Värme, Ventilations och Sanitetsteknik – beror säkert till stor del på att tekniken är kringgärdad av bestämmelser om vad man får och inte får göra själv.

Restriktionerna är emellertid inte hårdare än att du i ditt eget hus får byta ut en gammal köksblandare mot en ny. Rinnande kallt och varmt vatten är en självklar komfort. Den är så given att de flesta av oss inte ens funderar över hur denna bekvämlighet fungerar. Därför står vi också ofta handfallna inför en köksblandare som droppar eller fungerar dåligt på annat sätt.

Tillbaka till innehållsförteckning

Från vattenkran till köksblandare

Numera hör det till undantagen att man i bostäder sätter in särskilda köksblandare för varmt respektive kallt vatten om den inte handlar om att man vill ha en köksblandare i retro design. Man talar inte ens längre om vattenkranar, utan om blandare.

Blandare är alltså en vedertagen, gemensam benämning på alla moderna vattenkranar. De flesta av dessa blandare har engreppsfunktion, vilket gör att du med hjälp av en enda kran eller spak får just det flöde och den temperatur på vattnet som du önskar.

Enbart denna bekvämlighet kan vara skäl nog för att byta ut en äldre, kanske trög vattenkran mot en ny och lätthanterlig köksblandare. Inte minst för människor med nedsatt rörelseförmåga och begränsad handstyrka är detta en stor vinst. Ett annat skäl kan faktiskt vara något så trivialt som att kranen droppar.

Många moderna blandare tätas med keramiska skivor, vilka är betydligt effektivare än traditionella packningar. Det finns så många blandarmodeller att välja mellan att du har stora möjligheter att skaffa en utrustning som i form och funktion passar just dig. Prova dig fram noga innan du bestämmer dig för en köksblandare som passar dina behov.

Tillbaka till innehållsförteckning

Energisnåla köksblandare

Nya energisnåla köksblandare kan ha flera funktioner. Dels är de snålspolande. Dels engreppsblandare som automatiskt återgår till att spola kallt. Vill man ha ljummet eller varmt måste man aktivt föra handtaget åt sidan vilket sparar varmvatten. Energisnålare blandare finns även för badkars och duschblandare.

Tillbaka till innehållsförteckning

9 tips inför byte av köksblandare

1. Att byta blandare i en hel bostad är en stor investering. Dessvärre kan det vara svårt att bedöma en blandares hållbarhet bara genom att se på den. Ett råd är därför att du väljer erkända fabrikat och handlar med företag som står för en god reparationsservice.

2. Moderna blandare för såväl kök, som tvättställ, duschar och badkar håller idag oftast hög standard. Förkromad mässing som material dominerar, men nya material kommer. Den vita blandaren t ex har ett lackskikt, främst avsett för metallallergiker. Lätthanterliga spakar är vanligast, men blandare med separata kranar finns också.

3. Välj köksblandare med omsorg. Ett huvudkrav på en modern köksblandare bör ha en formgivning som är lätt att hålla ren. Undvik därför köksblandare med aldrig så vackra vinklar men smutssamlande dekor. Den ska vara lätt att öppna och stänga och lätt att hålla ren. Om du är allergisk mot metall bör du välja en köksblandare med ugnshärdad lackyta.

4. Din gamla köksblandare kanske bör lossas med särskild nyckel. I vissa VVS-butiker kan du låna eller hyra specialverktyg.

5. Mät rördimensionen eller visa upp den gamla köksblandaren i butiken, så att du får rätt dimension.

6. Du måste känna att du får ett stadigt och handvänligt grepp om köksblandaren eller att blandarspaken passar just ditt rörelsemönster.

7. Kontrollera om köksblandaren har mjukstängning. Det förlänger livslängden på blandaren eftersom man undviker smällar och stötar vid för hårda stängningar av kranhandtaget

8. Har du diskmaskin? Glöm inte att kontrollera så blandaren har ett vred för diskmaskinsavstängning.

9. Har du små barn i huset kan du välja en köksblandare med justerbar maxtemperatur som skållningsskydd. Då kan du ställa in en låg, ofarlig maxtemperatur på både köksblandare, duschblandare och badkarsblandare.

Tillbaka till innehållsförteckning

Monteringsdelar på en köksblandare

Köksblandare kommer ofta med olika typer av monteringssatser beroende på fabrikat. En del köksblandare har anslutningsrör medans andra har anslutningsslang. Här kan du se hur ett exempel på hur det kan se ut.

Monteringsdelar och ordning på en köksblandare

1. Packning.
2. Bricka.
3. Mutter.
4. Kryssmutter.
5. Klämring.
6. Gummipackning.
7. Sexkansnippel.
8. Bricka.
9. Gummipackning.
10. Klämring.
11. Mutter.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver när du ska byta köksblandare:

Verktyg för att byta köksblandare

Verktyg:

1. Bågfil.
2. Skruvmejsel.
3. Kniv.
4. Skiftnycklar.
5. Rörtång alt. polygriptång.
6. Metallfil

Material:

1. Ny köksblandare.
2. Klämringskoppling.
3. Gängtejp.
4. Nya packningar.
5. Rostlösningsmedel.
6. Brickor.

Varning!

Om du har äldre sanitetsporslin bör du kontrollera att den nya blandaren passar till urtagen. Samma sak gäller köksblandaren och diskbänken. Du kan tvingas byta tvättställ eller diskbänk.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så byter du köksblandare steg för steg

Stänger huvudkranen

1. Stäng av huvudkranen för vattnet.

Gör över huvud taget ingenting förrän du har stängt av huvudkranen. Öppna därefter köksblandaren över diskbänken och låt allt vatten i ledningen rinna ut.

Lossa muttrarna på kall och varmvattenrören

2. Lossa muttrar till anslutningsrören.

Lossa sedan muttrarna på kall och varmvattenrören. Använd en rörtång eller polygriptång och håll emot med en skiftnyckel. Se till att verktygen inte slirar.

Lossa muttern under diskbänken

3. Lossa muttern som håller fast köksblandaren.

Lossa den stora muttern under diskbänken – alltså den som håller fast den gamla köksblandaren. Använd även här rörtången alt. polygriptång. Skruva motsols.

Ta bort den gamla köksblandaren

4. Ta bort den gamla köksblandaren.

Nu kan du ta bort den gamla blandaren. Om du pressar ihop anslutningsrören underifrån spänner de inte i diskbänkens urtag när du lyfter upp köksblandaren.

Tips

Sparlator för köksblandare

En vanlig diskdusch eller sk. sparlator är ett bra hjälpmedel som du kan skaffa till din köksblandare. Med ett enkelt handgrepp ändrar du strålen på en diskdusch från flöde till stril.

Med en sparlator på blandaren får du ett huvud som är ledat så att du lätt kan rikta vattnet. Samtidigt sparar den pengar eftersom en sparlator gör att det går åt mindre vatten.

Den är också lättmonterad på köksblandare av svensk standard. Den underlättar både när du diskar och sköljer frukt och grönsaker.

Röravskärare

Röravskäraren är ett behändigt verktyg att använda istället för bågfil. Den har en trissa av hårdmetall som skär igenom röret och lämnar jämna kanter. Om du sågar av röret måste du fila kanterna jämna.

Tillbaka till innehållsförteckning

Montera den nya köksblandaren

För ner blandarens rör genom urtaget på diskbänken

5. För ner den nya köksblandaren i diskbänken.

Gör rent kring urtaget. För ner köksblandarens rör genom diskbänksurtaget. Underifrån trär du gummiringen, brickan och muttern över rören.

Tappen på blandarhuset går ner i diskbänkens urfräsning

6. Se till att blandaren hamnar i rätt läge.

Se till att den lilla tappen överst på blandarhuset går ner i diskbänkens motsvarande urfräsning. Den låser nämligen köksblandaren i rätt läge.

Köksblandarens anslutningsrör

7. Kontrollera och böj till anslutningsrören.

Köksblandarens anslutningsrör brukar vara ganska mjuka och därför lätta att böja. Försök att forma böjarna i mjuka bågar. Pressa eller vik aldrig rören. På vissa köksblandare är det plaströr eller metallflätad slang (Soft PEX) istället för metallrör.

Markera var du ska kapa köksblandarens anslutningsrör

8. Om anslutningsrören behöver kapas. Markera kaplinje med tuschpenna.

Sänk köksblandarens rör parallellt med vattenrören och markera var du ska kapa anslutningsrören. Sätt sågmärket cirka 1 cm under servisledningarnas övre ändar. En del köksblandare levereras med färdigkapade anslutningsrör eller sk. Soft PEX slang med monterad löpmutter.

Sågar anslutningsrör med bågfil och metallblad.

9. Såga av anslutningsrören med en bågfil för metall.

Vänta med att spänna fast köksblandaren. Du måste ha en viss rörlighet när rören ska sågas av. Använd en bågfil och såga av rören rakt.

Filar bort vassa kanter på rörändar

10. Slipa av skarpa kanter på rörens kapyta med en metallfil.

Hur väl du än sågar får rörändarna vassa kanter och snittet blir lite ojämnt. Slipa bort allt sådant mot en fil. Har du ingen till hands, skrapa med en kniv.

Rensa bort metallspån inne i röret

11. Ta bort eventuella metallspån på anslutningsrörens innerkant.

Rensa också bort metallspån inne i röret. Var försiktig så att du inte trycker eller skadar ändarna i det mjuka rörmaterialet. Då kan det lätt börja läcka.

Trä på klämringar och muttrar innan montering.

12. Trä på klämringar och muttrar på anslutningsrören.

Trä på klämringar och muttrar innan du monterar anslutningsröret. Vid byte av kran skall även stödhylsor monteras.

Tätar kopplingar med gängtejp

13. Täta kopplingarna med gängtejp.

Nu gäller det att få kopplingarna absolut täta. Inte ens minsta dropp kan tolereras. Linda därför ett par varv gängtejp runt gängorna.

Köksblandarens anslutningsrör och muttrar

14. Tryck ihop anslutningsrören och skruva fast klämringar med muttrarna.

Stick ner köksblandarens anslutningsrör i servisledningarnas kopplingar, kallvatten för sig och varmvatten för sig. Se till att rören bottnar i kopplingarna.

Skruvar ihop muttern med kopplingen

15. Skruva fast muttrarna så att det blir ordentlig tätt.

Skruva slutligen ihop muttern med kopplingen. Använd en skiftnyckel och dra fast rejält. Se till att nyckeln griper tätt och inte slinter på muttern eftersom den då kan bli skadad och svårare att montera.

Öppnar huvudkranen när köksblandaren är installerad

16. Öppna huvudkranen för vattnet och spola med den nya köksblandaren.

När den nya köksblandaren är installerad så kan du öppna huvudkranen. Kontrollera noggrant så att kopplingarna är ordentligt täta och inte droppar och läcker vatten. Enstaka smutspartiklar kan ha blivit kvar i rören. Spola därför ordentligt.

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman inom VVS innan du påbörjar ditt projekt. Anlita en rörmokare för byte av köksblandaren om du känner dig minsta osäker.Relaterade artiklar till att byta vattenkran

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se