You dont have javascript enabled! Please enable it! Vattenskador i kök - Tips som minskar vattenläckage | dinbyggare

Vattenskador i våra kök ökar

Antalet vattenskador i kök ökar stadigt. Det konstaterar Säker Vatten i ett pressmeddelande, och bygger sina uppgifter på försäkringsbolagens statistik. Skadorna uppgår till ett antal miljarder om året. Det är ett högt pris att betala för moderna kök med alla bekvämligheter. Det är dessutom onödigt.

Pågående reparation efter vattenskador i kök.

Med korrekta rördragningar, maskiner anpassade för svensk standard och en enkel vana av att stänga av vattentillförseln till maskinerna kan de flesta skador undvikas helt. Detta trots att köket, till skillnad från badrummet, inte är byggt i form av ett våtrum med allt vad det innebär.

Vattenskador i kök och ökad skaderisk

För den stora anledningen till den ökade skaderisken och vattenskador i kök är alla de maskiner som ett modernt kök gärna är utrustat med. Det kan handla om avancerade kaffemaskiner, ismaskiner och ugnar med vattenånga.

Dessa maskiner kopplas ofta direkt till vattenledningarna. Dessa är inte alltid fackmannamässigt anslutna, då alla installatörer inte är medvetna om de branschregler som finns. Det ökar risken för läckage.

Det händer också att maskinerna står med konstant vattentillförsel, och då alla inte är anpassade efter det höga vattentrycket i de svenska ledningarna, går de lätt sönder.

Med några enkla medel går det att minska risken för vattenläckage i köket:

– Välj köksmaskiner som är anpassade till svenska förhållanden.

– Var alltid noga med att installationer till fasta maskiner sker fackmannamässigt. Auktoriserade VVS-företag måste följa de branschregler som ställts upp av Säker Vatten. Det är inte alltid andra företag följer dessa, vilket kan öka risken för läckage.

– Inga rör eller ledningar i köket ska hållas dolda. Dolda rör kan läcka länge och väl utan att skadan upptäcks.

– Varje maskin ska ha en lättåtkomlig avstängningsventil. Stäng av vattentillförseln efter användning.

Mer om vatten- och avloppsinstallationer i kök kan du läsa på sakervatten.se

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se