Skapa rätt arbetsflöde i köket – knepet med arbetstriangeln

Bakom varje lyckat kök finns en väl bibehållen sanning – arbetstriangeln. Med den i minne och på plats i köket, går arbetsflödet kanske inte riktigt av sig självt.

Arbetsflöde för ett välplanerat kök

Men det kommer i alla fall bli bra mycket enklare att arbeta i köket, oavsett om man är en, två eller flera. Stegen och springet kommer bli färre, och maten kommer snabbare på bordet.

Till och med disken hittar lättare till rätt plats, när köket är välplanerat utifrån arbetsflödet.

Triangeln som det talas så mycket om, och som är nyckeln för en köksdesigner, går mellan spis, disk och förvaring (kyl). Dessa tre områden i köket är de arbetsplatser vi använder mest i hela köket.

De är också tätt förknippade med varandra. Vi hämtar maten i kylen som vi sedan lagar mat av i kastruller som sedan ska diskas.

Avståndet mellan de här tre punkterna behöver vars ytterst svenskt ”lagom”. Det betyder att vi inte vill ha diskbänken precis vid spisen, men inte heller för långt ifrån.

Vi vill inte heller ha kylen för nära något av de andra. Då kommer vi sakna arbetsytor som behövs vid sidan av varje arbetsstation.

Vi kommer dessutom att behöva trängas om vi är flera i köket. Å andra sidan måste allt ligga nära nog för att vi ska kunna nå allt lätt, och slippa gå runt i köket mer än nödvändigt.

Hur kan vi då åstadkomma den här lagom stora triangeln och hur skapar vi ett bra flöde? Här är några tips att fundera över:

– Sätt gärna disken mellan kylen och spisen. Det ger närhet både för varor som ska sköljas och för grovdisken.

– Ge gott om plats för avlastningsytor bredvid hällen. Diskbänken behöver också vara tilltagen så att såväl ren och smutsig disk kan ställas vid sidan av hon/hoarna.

– Undvik att placera diskstation och häll så att varma stekpannor och liknande behöver föras över fritt golv. I ett korridorkök bör dessa två stationer således vara på samma sida, medan kylen kan vara på motstående sida.

I ett u-kök betyder det att spis och disk inte gärna ska vara på motstående sidor. Sätt heller gärna inte spisen på en köksö utan att också ge tillgång till en vattenho.

– I korridor- och U-kök behövs minst 120 cm plats över golvet för att luckor etc. ska kunna öppnas.

– Det kan vara frestande att låta kylen få en undanskymd plats. Men tänk efter – används den inte ganska så ofta ändå? Om den är skrymmande, kanske den kan vara av en mindre modell?

– I det stora köket kan det vara befogat med två hoar – en närmare spisen och en närmare kyl och frys.

För att få en uppfattning om hur en arbetstriangel fungerar i praktiken är det bara att sätta igång och laga mat i det befintliga köket. Är det långt mellan stationerna – eller kanske för nära?

Grunden för arbetstriangeln är faktiskt en studie gjord på 40-talet på hur hemmafruar rörde sig i köken. Och inte mycket har förändrats till denna dag. Men vi jobbar alla lite olika i köket, och att hitta sitt eget arbetssätt är ofta det allra bästa.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se