You dont have javascript enabled! Please enable it! Golvvärme köksgolv - tips när du ska välja | dinbyggare.se

Välj golvvärme till köket med omsorg

Vid en totalrenovering av köket, är det frestande att lägga in golvvärme under det nylagda köksgolvet. Golvvärme i köket har en mängd fördelar, gentemot traditionella radiatorsystem.

Golvvärme under köksgolv

Skön golvvärme under köksgolv.

För det första slipper köket få några fula radiatorer på väggarna, radiatorer som gärna samlar damm.

För det andra kan det faktiskt också i längden leda till lägre uppvärmningskostnader.

För det tredje är den upplevda komforten klart högre med varma golv i ett hus.

Men det gäller att välja golvvärmesystem med omsorg utifrån de värmekällor som redan finns i huset och det golv som ska läggas ovanpå slingorna.

När lägga in golvvärme i kök?

När ett kök genomgår en totalrenovering, där också golvet ska bytas ut, kan det vara på sin plats att fundera på om golvvärme ska med in i systemet.

Golvvärme har många fördelar gentemot radiatorer och kan faktiskt i sig, även om värmekällan är densamma, minska uppvärmningskostnaderna i ett hus.

Anledningen är att den upplevda komforten blir högre med golvvärme. När fötterna hålls varma upplever vi ofta rummets temperatur som högre än vad det faktiskt är.

Det betyder samtidigt att vi kan sänka temperaturen i ett rum med ett par grader, utan att vi tycker det är kallt.

En annan fördel med golvvärme är att värmen sprids jämnt över hela rummet, vilket även det ökar den upplevda komforten.

Val av köksgolv

Golvvärme fungerar olika effektivt tillsammans med olika typer av golv i kök. Som allra effektivast är golvvärmen tillsammans med klinker- och naturstensgolv. Vissa naturstenar är dock något känsliga för temperaturomställningar, vilket gör att kraven på golvvärmesystemet ökar.

Plastmattor av olika slag är också mycket lämpliga golv för golvvärme.

Trägolv däremot, har inte samma förmåga att leda värme, vilket gör att golvvärmen inte blir fullt lika effektiv. För bara några år sedan undveks kombinationen golvvärme/trägolv helt och hållet.

När golvvärme används i samband med trägolv är det nämligen mycket viktigt att slingorna avger en jämn temperatur över tid. Temperaturförändringar får träet att röra sig, vilket kan ge upphov till att golven i värsta fall slår sig.

Värmen bör också i allmänhet vara på en lägre temperatur än vid till exempel klinker eller plastmatta. Dessutom ska golvvärme som regleras zonvis undvikas, då trägolv inte mår bra av att ha olika temperaturer på olika ställen. Det kan få träet att svälla ojämnt.

Idag finns det dock bra system på marknaden som är särskilt anpassade för att användas tillsammans med trägolv.

Vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme är det naturliga alternativet för den som har ett hus med ett centralt, vattenburet uppvärmningssystem i övrigt. Då kan golvvärmen kopplas till det centrala värmesystemet.

Då det vatten som leds genom värmeslingorna i golvet inte alls ska hålla samma höga temperatur som vattenburna radiatorer krävs däremot en separat shunt som reglerar vattentemperaturen till slingorna.

Det går också att välja vattenburen golvvärme som ett separat alternativ, men då krävs att en värmekälla också införskaffas, till exempel en värmepanna eller en värmepump.

Luftburen golvvärme

Luftburen golvvärme är ett ganska nytt alternativ på marknaden och används fortfarande mest vid nybyggnationer. De är dock ett bra alternativ framför allt för flervåningshus då risken för vattenskador blir minimalt.

Den luftburna golvvärmen kopplas ofta till en frånluftspump eller liknande. Både de vattenburna och de luftburna golvvärmesystemen kostar en del i inköp. Det sparas dock lätt in genom att uppvärmningskostnaden blir minsta möjliga.

I längden lönar det sig därför ofta att använda sig av dessa golvvärmealternativ om så är möjligt.

Elektrisk golvvärme

De elektriska värmeslingorna är billigast att inhandla och går att hitta i de flesta byggvaruhus. Bland annat kommer många slingor fästa på stora ark som enkelt läggs ut i ett system över hela golvet, för att sprida värmen så jämnt som möjligt.

Den elektriska golvvärmen må var billig i inköp, men är också tyvärr det alternativ som drar mest ström. I stora kök kan kostnaden för uppvärmningen med hjälp av dessa slingor skjuta i höjden.

Alternativet passar bäst för den som vill värma upp en liten golvyta, och som har elburet värmesystem i övrigt.

Att installera golvvärme

Golvvärme ska alltid installeras enligt konstens alla regler, med fuktspärr och en gedigen isolering under golvet. Dålig isolering i golvet och felmonterad golvvärme kan leda till fuktskador som i sin tur leder till stora kostnader för husägaren.

Installationen måste också ske med helt säkra anslutningar till el och eventuellt vattensystem. Med tanke på komplexiteten i installationen är ska en fackman anlitas för att utföra arbetet.

Ett undantag finns dock för elektrisk lågvolts golvvärme. Lågvolts golvvärme under 50 volt får installeras och läggas utan behörighet. Det kan dock vara värt att veta att merparten av de golvvärmeprodukter som säljs använder högre spänning.

Att installera golvvärme är också ett arbete som ingår i rotavdragssystemet, vilket innebär att gällande procentsats av  arbetskostnaden kan dras av.

Regler för rotavdrag kan ändras, så besök alltid Skatteverkets hemsida skatteverket.se där finns utförlig information om vilka tjänster som inbegrips i rot-avdraget.

Viktigt

– Materialbestämmelser, lagar, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ändras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se