Golvvärme i sovrum – Tips inför valet

Golvvärme under trägolv i sovrum

Att installera golvvärme i sovrummet är ett av de bättre och behagligare sätten att vakna upp lite mjukare när temperaturen utomhus sjunker och mörkret lägger sig över vårt land.

Även om huset i övrigt värms upp av sedvanliga radiatorer är det möjligt att installera golvvärme i ett eller flera enstaka rum. Det gäller både vattenburna slingor och el-slingor.

Vilken typ av golvvärme som passar bäst, beror på husets förutsättningar, och hur värmesystemet ser ut i övrigt.

Vattenslingor lätt att lägga till vattenburen golvvärme

Vattenslingor är hållbara alternativ som drar mindre ström än el-alternativet. Det hus som redan har ett vattenburet system är som gjort för installation av de vattenburna alternativen.

Om golvet ändå ska läggas om, blir det en enkel sak att samtidigt passa på att lägga in slingorna, som kan kopplas till det befintliga vattenburna systemet.

Men det gäller att installera värmen korrekt. Värmen i vattenslingorna under golvet ska inte hålla samma höga temperatur som i radiatorerna. Då förstörs såväl golv som slingor. Därför måste en shunt installeras som reglerar golvvärmetemperaturen separat.

Vilken shunt som ska användas beror på ytan och på det golv som ska ligga ovanpå slingorna. Ofta placeras shunten inne i en vägg eller garderob, så att den inte syns.

Elslingor tar liten plats

Vattenburna värmeslingor må vara hållbara och ekonomiska i längden, men de är inte bara till fördel. Elslingor har sina styrkor de också.

Ett av problemen med golvvärme är att slingorna kräver utrymme. Golvet behöver höjas en bit för att ge plats åt slingorna.

Om vattenburna slingor valts, krävs mer utrymme än för el-slingor. Elektrisk golvvärme är också totalt sett lättare att installera och kan läggas in i vilket rum som helst i vilket hus som helst, så länge det finns eltillförsel.

Dessutom ger elslingorna snabbare effekt än de vattenburna systemen. Fundera därför igenom vilket alternativ som är det bästa i just ditt sovrum, innan du låter installera slingorna.

Golvval

Även golvvalet påverkar vilken typ av golvvärme som passar bäst. I princip kan alla golvtyper klara golvvärme, med mer eller mindre lyckat resultat.

Vissa golvmaterial mer lämpade för att leda värme, och är därför mer effektiva tillsammans med värme som sprids från golvet.

Det gäller inte minst klinkergolv, som leder värmen bra och klarar stora temperatursvängningar utan att påverkas. Detsamma gäller plastmattor.

Andra material ställer högre krav på värmesystemets installation och användning.

Trä är till exempel mycket känsligt för temperaturskillnader. Det gör att installationen liksom bruket av golvvärmen behöver anpassas efter träets känsliga struktur. Numera finns det särskilda golvvärmesystem som är anpassade efter trägolvens krav.

Systemen är ofta vattenburna, eftersom dessa system erbjuder mindre snabba temperaturväxlingar. Välj dessa system för att undvika problem om slingorna ska ligga under någon typ av trägolv.

Sparar golvvärme energi?

Genom att ett rum känns behagligare och varmare när värmen stiger från golvet går det att spara energi på husets uppvärmning tack vare golvvärmen.

Det gäller dock att komma ihåg att stänga av värmen under sommartid för att energibesparingen ska bestå. Många blir så förtjusta i att ha golvvärmen på, att de låter den vara igång året runt.

Det leder istället till ökade uppvärmningskostnader. Dessutom påverkar graden av isolering under slingorna hur effektivt de värmer upp huset.

Dålig isolering under golvvärmen gör att värmen sprider sig nedåt, till ingen nytta för huset och dess invånare.

Viktigt

– Materialbestämmelser, lagar, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ändras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se