Värmepumpar – Lär dig mer och gör rätt val

varmepump.jpg

Nu gör rotavdraget kalkylen för värmepumpar ännu positivare. Men totalkostnaden påverkas också av vilka förberedelser man måste göra innan man installerar en jord, sjö- eller bergvärmeanläggning.

Eftersom det ingår en större andel arbetskostnad i totalkostnaden för t.ex. bergvärme än för andra uppvärmningslösningar, blir nu också 30% avdragsgillt på rotavdraget .

Bygger man nytt är det enkelt att se vad installationen kommer att kosta, men ska man konvertera ett gammalt hus kan många kostnader tillkomma beroende på husets tidigare uppvärmningssystem.

För att få borra för bergvärme måste man först och främst ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det kan hända att man får avslag om tomten är för liten, eller om grannens borrhål ligger för nära.

Det måste vara 20 meter mellan varje borrhål för att inte grundvattenflödet ska störas. Bor man nära en vattentäkt är det inte säker att får borra alls.

Man bör energieffektivisera huset innan man bestämmer hur bergvärmeanläggningen ska se ut. Det viktigaste är att stoppa drag och kallras med isolering och tätning.

Har man sedan tidigare vattenburen värme i huset är förutsättningarna goda för bergvärme. Det kan dock behövas extra eller större radiatorer eftersom bergvärme ger en maxtemperatur på 50 grader för värmevattnet, medan äldre system är dimensionerade för 70–gradigt vatten.

I hus med direktverkande el måste man installera vattenburen värme, vilket nästan fördubblar kostnaden och gör det oekonomiskt i många fall.

Har man eldat tidigare har mycket ventilationsluft gått ut genom skorstenen. Då kan man behöva öka på ventilationsarean för att inte få problem med fukt. Har man dåliga fönster kan det eventuellt vara aktuellt att byta, men det innebär en relativt hög kostnad för en mindre energibesparing.

Bergvärme innebär inte heller att man helt kan dra ut kontakten. För att driva värmepumpar och cirkulation krävs elektricitet, och det är värt att tänka på så att man förbereder sig för strömavbrott.

Tänk på:

Priset för att installera en värmepump kan variera stort beroende på förutsättningarna. Gör en noggrann kalkyl först, och arbeta med att energieffektivisera huset innan beslut om hur anläggningen ska se ut.

Populärt att pumpa värme ur marken

Bergvärme, jordvärme, och sjövärmepumpar ökade med 25 procent år 2007 i jämförelse med 2006. Alla varianterna använder samma värmepumpsteknik, men det finns oändliga möjligheter att kombinera och anpassa tekniken för att få ut mest av sin anläggning.

Välja bergvärme, jordvärme eller sjövärmepump?

Berg-, jord- och sjövärmepumpar bygger på att solens värme lagras i det grundvatten som finns bara några meter under markytan. Grundvattnet kan finnas på sjöbottnen, strömma fram till ett borrhål från sprickor i berggrunden eller finnas i jorden i regioner där marken inte fryser.

Genom att pumpa runt en vätska i rör som omges av detta grundvatten värms vätskan upp några få grader. Den lilla temperaturskillnaden kan sedan genom en värmeväxlare användas för att värma vatten för både uppvärmning och kök och bad.

Hur stor anläggning man ska välja baseras till exempel på hur stort huset är, var det ligger och hur många som bor i huset. Enligt en undersökning genomförd av Energimyndigheten är energivinsten större ju större energianvändning huset har.

Effektivast är att låta bergvärmen sköta basuppvärmningen och använda en extra värmekälla när det blir extremt kallt. Bergvärmen bör klara 60–70 % av husets maximala värmebehov en riktigt kall dag. Eftersom det är få så kalla dagar innebär det att bergvärmen täcker 90 % av husets totala energibehov under ett år.

Kombinera värmepumpen

Det är vanligt att kombinera värmepumpen med elpatron för extra kapacitet vid extrem kyla, eller för att värma varmvattnet till över 50 grader. Men det går även att kombinera med andra energislag som pelletspanna eller solceller.

Man kan till och med bli delägare i ett vindkraftverk för att få ned elpriset och miljöpåverkan i botten.

De flesta är väldigt nöjda med sina installationer av jord- berg- eller sjövärme. Faktiskt 91,1 procent enligt en undersökning från Energimyndigheten och Konsumentverket.

Ett klagomål är dock att anläggningen är högljudd. Detta hänger ihop med att en värmepump bara har två lägen, av eller på. För att anpassa sig till olika temperaturer är systemet alltså periodvis avstängt, och när kompressorn går igång igen kan ljudet verka störande.

För att få bra livslängd och prestanda bör man ha minst 10 minuter drift och minst 15 minuters stillestånd innan nästa start. Därför måste värmesystemet kunna ta emot hela värmepumpens värmningseffekt i även vid små värmebehov.

Med radiatorer är detta inget problem eftersom vattnet utjämnar värmen. Med andra värmesystem kan det behövas en ackumulatortank som tar upp den energi som värmesystemet inte kan ta emot och lämnar tillbaka den till systemet efter att värmepumpen har stoppat.

Det finns också värmepumpar som är varvtalsstyrda vilket innebär att de hela tiden justeras efter husets behov och förutsättningar. De har längre livslängd men är också dyrare.

Värmepumpar – Tänk på:

Överkapacitet är dyrt. Kombinera hellre värmepumpar med en annan värmekälla för de riktigt kalla dagarna.

Värmepumpens ljud kan vara irriterande. Moderna pumpar är ofta väl isolerade och dämpade, men det är också bra att placera pumpen där man kan stänga dörren.

För att få ut mest av sin bergvärme är det viktigt att värmen sprids i huset på rätt sätt, så att det varken skapas överskottsvärme, eller pumpen får gå med för många stopp och starter.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top
Top