Luftvärmepumpar – Tips inför valet

Luftvärmepump

Att välja Luftvärmepump har blivit ett populärt komplement till andra värmeanläggningar eftersom det är lätt att installera och ett miljövänligt sätt att ta vara på värme som annars inte utnyttjas. Större efterfrågan och teknikutvecklingen har dessutom lett till sjunkande priser för pumpar och fläktar.

Luftvärmeanläggningar kan fungera på lite olika sätt beroende på var värmen hämtas, och hur uppvärmningen går till. Tre exempel är: luft-vatten, luft-luft och frånluft.

Luftvärmepumpens funktion

Luftvärmepumpar får sin energi genom att utvinna värme ur uteluften. I luftvärmepumpen finns ett köldmedium som tar upp värmen genom att förångas. Gasen samlas ihop i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt.

När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset, oftast via vattenburna element eller golvvärme, så kallad luft-vatten värmepump. Värmen kan också värma vatten för kök och bad.

Finns det ingen vattenburen värme i huset kan en luft-luftvärmepump vara ett intressant komplement till en annan huvudenergikälla, som till exempel direktverkande el. Då cirkuleras värmen genom en centralt placerad varmluftsfläkt. En luft-luftvärmepump kan också oftast ställas om för att kyla på sommaren.

Frånluftsvärme fungerar på samma sätt som en uteluftvärmepump, men tar sin energi från den värme som finns i ventilationsluften. För att det ska fungera krävs ett styrbart ventilationssystem. Även frånluftsvärmepumpen kan anslutas till värmesystemet eller användas för varmvattenberedning.

Luftvärmepumpar är relativt billiga, men måste alltså i de flesta fall kompletteras med ytterligare en värmekälla och det finns alltid en kostnad för elen som driver anläggningen. För att få maximal effekt är det viktigt att pumpen har tillräcklig kapacitet för huset, och att anläggningen är anpassad för svenskt klimat!

Från nollgradiga utetemperaturer är det nödvändigt att ha en ytterligare värmekälla. Under –20° är det inte lönsamt att köra luftvärmepumpen eftersom det går åt mer energi för att driva den än vad man får ut i värme. Eftersom systemet drivs av el är man också sårbar för strömavbrott.

Installera luft-luft värmepump

Det går att installera en luft-luftvärmepump själv, men det är viktigt att tänka igenom var enheterna placeras för att få maximal effekt och undvika störande fläktljud.

God effekt kan fås genom att placera fläktdelen över en ytterdörr eller centralt i huset för att varmluften ska kunna cirkulera. Lösningen passar också bäst i ett hus med öppen planlösning.

Be gärna att få lyssna på luftpumpen hos försäljaren, eftersom det är svårt att få en bild av ljudnivån genom att bara titta på tester och decibeltal. Placera inte pumpen under sovrumsfönster och tänk även på grannarna!

Fördelar och nackdelar vid val av luftvärmepump

Fördelar med luftvärmepump:

+ Låg investeringskostnad
+ Miljövänligt
+ Lätt att installera
+ Bonusvärme som annars skulle försvunnit

Nackdelar med luftvärmepump:

– Måste kompletteras med annan värmekälla vid kall utetemperatur
– Kan orsaka störande fläktljud
– Elberoende

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se