You dont have javascript enabled! Please enable it! Solfångare - Bra tips inför valet av solpaneler och solenergi | dinbyggare.se

Solfångare och solpaneler – Omvandla solens energi till din egen värme

Solfångare på villatak

I princip all energi som vi kan utvinna på vår jord kommer från början från solen. Det är solens strålar som gör att träden växer som sedan också blir ved, pellets, olja, naturgas eller biogas. Det är solen som värmer upp jorden så att avdunstning sker och vi sedan kan utvinna vattenkraft, och att vi kan ta ut värme ur berget.

Det enda undantaget i denna ekvation är kärnkraften, men det är det få som har ett eget. Vad borde då vara bättre, ur effektivitetssynpunkt och miljöhänsyn, än att installera en solfångare för att utvinna värme?

Så fungerar det med solfångare

En solfångare kan vara tillverkad av en absorbatorplåt eller bestå av vakuumrör. Absorbatorplåten fångar effektivt upp värmen och värmer vatten eller glykol som går i slingor bakom plåten.

Vakuumrören ser ut som termosflaskor och är en modern form av solfångare. Den kan vara utformad på lite olika sätt, men vakuumrörer har visat sig vara effektivare på vintern. På sommaren syns inte lika stor skillnad.

Energin som solfångaren tar tillvara värmer i de flesta system upp vatten. Det kan ske i direkt form eller via en värmeväxlare. Det uppvärmda vattnet kan lagras i ackumulatortankar. För att solen ska kunna ge värme i ett hus behöver sedan vattnet ledas genom ett vattenburet värmesystem.

Ibland är också solfångaren försedd med en reflektor som samlar upp ljuset för att öka effektiviteten.

Placering av solfångare

Det är viktigt att solfångarna sitter på en strategisk plats, där solen verkligen är effektiv. Det vanligaste är att placera solfångarna på taket. Det gäller inte minst solfångare med absorbatorplåt, som är klart effektivast på taket.

Men i vissa andra fall kan en annan plats vara lämpligare. För att kunna beräkna soleffektiviteten på bästa sätt är det bra att ta in en professionell fackman.

Lite mer avancerade system har solfångare som följer solens gång över himlavalvet. Det borgar för bättre effekt.

Effektivitet

Det går förvånansvärt effektivt att använda sig av solfångare i Sverige. I snitt kan ett bra och väl genomtänkt system hålla ett helt hus med både värme och vatten i fyra till åtta månader om året.

Ju längre norrut fastigheten ligger, desto svårare är det dock att få ut värme för investeringen. Det beror inte enbart på antal soltimmar.

Det bror också på de lägre temperaturerna, som kräver mer av ett system än vad vi än så länge kan omvandla solens energi till.

Kombination

Det är oftast bäst att kombinera solfångare med ett annat värmesystem. Solenergin räcker inte riktigt till under vintertid. Så effektiva är inte systemen ännu för att de ska kunna värma upp en hel villa i flera minusgrader när solen skiner som minst.

Det vanligaste komplementet är ett bergvärmesystem. Då kan faktiskt den energi som utvinns av solcellerna under sommaren komma till nytta under vintern. Värmen förs då helt enkelt ner i berghålet och tas upp under vintertid igen.

Det innebär i och för sig en viss energiförlust, då värmen sprids i marken, men i det långa loppet är det här ett ypperligt sätt att få ett effektivt och mycket miljövänligt värmesystem.

Det går också att kombinera solfångare med vedpanna, pelletspanna, kaminer eller el. Alternativen är många.

Att välja solfångare

Marknaden för solfångare har ökat under senare år. Det beror inte minst på att regeringen anslagit pengar att subventionera just solenergi. Det gör att det finns en stor mängd olika märken att välja mellan.

Olika solpaneler och system har olika effekt. Det finns också olika garantilängder och kvaliteter på produkterna. En solfångare av hög kvalitet beräknas hålla i ca 25-30 år.

Priserna varierar också stort. För att få ett system som verkligen fungerar är det alltid bra att anlita en bra leverantör som tar ett helhetsgrepp om husets uppvärmningssystem.

Det kan finnas många bra lösningar, och några mindre bra. Det gäller att hitta det som passar i just det enskilda fallet, och få ett system som håller i längden. Det lönar sig.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se