You dont have javascript enabled! Please enable it! Braskaminer - Bra tips när du ska välja braskamin | dinbyggare.se

Braskaminer – Tips inför valet

Snygg braskamin i modernt vardagsrum

Artikeln uppdaterad: 2023-11-29

I den här artikeln hittar du information om olika typer av braskaminer och spisinsatser samt värdefulla tips om vad du behöver tänka på när du ska installera och köpa en braskamin.

Artikeln fortsätter efter annonsen

När vinterkylan slår till är det många som börjar längta efter en varm brasa som tillskott till uppvärmningen. Lösningen är en braskamin som ger god värmeeffekt med små utsläpp och finns i modeller och priser som passar i de flesta hem.

En braskamin kan även hjälpa till att sänka dina energikostnader. Därför ska du titta på hur många kilowatt braskaminen avger, t.ex. en braskamin som avger 4 kilowatt kan värma en yta på upp till 40 kvadratemeter, dvs. 1 kW per 10 kvadrat.

Välja miljömärkta braskaminer

Det finns till och med Svanenmärkta braskaminer. Svanenmärkningen kom till för att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön och ansvaras av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige.

En Svanenmärkt braskamin innebär att den är miljömärkt med det nordiska miljömärket Svanen. En Svanenmärkt kamin har hög verkningsgrad och ger låga utsläpp av miljöfarliga och hälsofarliga ämnen. För att braskaminen ska få märkas med Svanen ska den även tillverkas utan onödiga gifter och metaller. Det är även viktigt att notera att en Svanenmärkt braskamin bidrar till en mer hållbar vedförbrukning, vilket gynnar både miljön och din ekonomi.

Olika typer av braskaminer

Vissa braskaminer kan placeras som en insats i en öppen spis. En sådan spisinsats höjer vedens verkningsgrad från 5-10 procent till 40-60 procent.

Braskaminer i plåt och gjutjärn ger snabb värme, men svalnar snabbt. Med en stor glaslucka får man hög mysfaktor, men samtidigt ett glas som kan sota igen och måste skötas.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Omger man eldstaden med täljsten, tegel eller kakel får man mer massa som lagrar värmen, men det blir en större och tyngre installation. För de som prioriterar estetik och värmebehållning över längre perioder, är en eldstad omgiven av dessa material ett utmärkt val, trots den extra kostnaden och installationstiden. Ju tyngre massa desto mer värme lagras, vilket gör att en tung gjutjärnskamin kan lagra mer värme än en plåtkamin som bara är inklädd i täljstensplattor.

Liksom förr tiden finns braskaminer med kokplatta. Eller varför inte baka på kaminen? Installerar man en vattenmantlad braskamin kan man till och med värma tappvatten med brasan, kanske ett alternativ för fritidshuset.

För maximal värmeeffekt ska braskaminen placeras i ett större rum med fri cirkulation. Golv och vägg vid braskaminen måste ofta brandsäkras. Det är vanligt med en brandplåt, men man kan också lägga kakel eller klinker på ett brandsäkert underlag.

Ibland räcker det att braskaminen placeras med ett visst avstånd från väggen, så välj en braskamin som inte hamnar för långt ut i ett litet rum.

Eldar man för uppvärmning kan det vara bra att ta förbränningsluften utifrån med en egen kanal. Annars drar eldningen ut uppvärmd rumsluft. Detta minskar även risken för drag och kalluftinsläpp i bostaden, vilket gör uppvärmningen mer energieffektiv.

Vilken braskamin är bäst?

Det är en fråga som många ställer sig inför valet av braskamin. Så vilken braskamin är bäst?

Tyvärr är det en fråga som är väldigt svår att besvara oavsett alla olika tester som utförs. Den bästa braskaminen är den som är anpassad för ditt hus och dina behov.

Braskaminer av god kvalitet håller ofta väldigt länge så om man jämför en äldre braskamin från 80-90 talet så är en nyare modern braskamin betydligt mer effektiv. Den minskar inte bara vedförbrukningen utan är även mer miljövänliga eftersom de nyare braskaminer ger mindre utsläpp.

Det som gör att nyare braskaminer ger lägre utsläpp handlar oftast om effektiviteten på att förbränna ved. Det går helt enkelt åt mindre ved för att nå samma mängd värme med en kamin som har högre verkningsgrad än en kamin med lägre verkningsgrad.

En annan faktor som gör att de nyare kaminerna är bättre, är att kaminerna är betydligt lufttätare i jämförelse med äldre kaminer. Det gör det lättare att reglera luftflödet till eldstaden så att förbränningen blir både effektivare och mer miljövänlig eftersom utsläppet blir mindre.

OBS! Tänkt på att läsa igenom vilka regler som gäller för braskaminer innan du installerar en braskamin. Det är även värt att hålla sig uppdaterad om eventuella framtida regeländringar som kan påverka användningen och installationen av braskaminer. I Boverkets byggregler (BBR) ställs krav på utsläpp och verkningsgrad för braskaminer, kökspannor, spisinsatser och pelletseldade kaminer.

Läs mer om regler för kaminer på Boverkets hemsida.

Vilken typ av braskamin passar dina behov?

Plåtkamin

+ Lätt att installera och sköta. Finns i alla prisklasser. Ger snabb tillskottsvärme.

– Mindre värmeeffekt eftersom den svalnar snabbt. Glaset kan sota igen. Brinner snabbt och måste matas ofta för att värma kontinuerligt.

Gjutjärnskamin

+ Klassiskt utseende. Snabb värme. Många modeller har kokplatta. Finns mycket små och kompakta modeller.

– Risk att man bränner sig på kaminen. Svalnar snabbt efter eldning. Mindre modeller måste matas ofta.

Spisinsats i öppna spisen

+ Spisinsatsen gör att det inte sugs ut så mycket varm rumsluft med eldningen och ger en effektivare förbränning än i öppen spis.

– Man förlorar känslan av öppen eld, och får kanske ett sotigt glas istället.

Täljstenskamin, murspis

+ Håller värmen längre eftersom den lagras i det omgivande materialet. Beroende på storlek kan den ersätta andra värmekällor helt.

– Högre pris. Större vikt kräver ofta förstärkt bjälklager och till och med platta. Tar större plats i rummet.

Kan jag installera en braskamin?

De flesta kan få en mysig brasa som värmer hemma, men det finns vissa faktorer som påverkar vilken braskamin man kan välja.

Vilka regler gäller för eldning?
Får man bara trivselelda några gånger i månaden? Ring sotaren. Sotaren ska även besiktiga alla eldstäder innan de får användas.

Behöver skorstenen provtryckas?
Är den otät kan man sätta in en skorstensinsats för att slippa mura om. Det kan också gå att sätta in en ny skorsten över kaminen. Säljs i byggsats.

Håller bjälklaget?
En vanlig braskamin som väger upp till 300 kilo klarar de flesta golv av, men om du ska installera en braskamin som väger den mer måste golvet förstärkas. Spisen ska vara typ- och miljögodkänd. Det kan vara svårt att köpa spis utomlands och få den godkänd av sotaren.

Krävs det bygglov eller bygganmälan?
Alla nya braskaminer och spisar kräver bygglov eller bygganmälan. Kom ihåg att det är viktigt att noggrant följa din kommuns specifika regler och riktlinjer för att undvika eventuella böter eller rättsliga problem.

Det gäller också om du installerar eller byter ut din befintliga braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller någon annan förändring av eldstadens funktion. Ansökan gör du på Stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Allmänt underhåll på en braskamin
Det är viktigt att regelbundet rengöra och underhålla en braskamin för att förlänga livslängden och se till så att den fungerar optimalt. Underhåll kaminen kontinuerligt genom att: rengöra glaset, hålla rent i eldstaden, tömma asklådan och kontrollera tätningar och ventiler. Tänk på att aldrig använda rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller natriumhydroxid. Rengöringsmedel av den typen kan skada både glas och tätningslister.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se