Kaminer – effektiv eldstad för uppvärmning och mysfaktor i huset

Kamin med mysig tillskottsvärme i huset

Kaminer med ved och pellets är populära uppvärmningsformer i våra svenska hus. Många hus värms upp av en central panna och värmen sprids genom ett vattenburet värmesystem.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Men den som vill få värme från ved eller pellets utan att redan ha ett vattenburet värmesystem innebär installationen av en central panna en stor kostnad. Då kan det, åtminstone om huset inte är allt för stort, vara värt att titta lite extra på en effektiv ved- eller pelletskamin.

Kaminer med tillskottsvärme eller uppvärmning

En central ved- eller pelletspanna fungerar tillsammans med ett vattenburet värmesystem och ger generellt sett, om det eldas ordentligt, tillräckligt med värme för hela huset.

Men som sagt, det krävs ett vattenburet system. Vedeldning eller pelletseldning i en kamin eller spis däremot, ger direktvärme utan att gå via ett vattensystem. Det gör att vem som helst, med vilket uppvärmningssystem som helst, kan få tillskottsvärme från en rejäl kamin.

I vissa fall kan till och med kaminen bli den huvudsakliga värmekällan i huset, i alla fall om huset är litet nog och det handlar om en pelletskamin.

Luftburet

De flesta kaminer, oavsett om de är eldade med ved eller pellets, är luftburna. Det betyder att den värme som alstras av kaminen går direkt ut inomhusluften.

För att få en effektiv uppvärmning går det att låta fläktar sprida värmen i det rum kaminen står. Även andra rum kan få värme genom fläktsystem i huset.

Artikeln fortsätter efter annonsen

I vissa fall är dessa flätar inbyggda i själva kaminen, men de går också att installera externt. Det ger en bättre luftgenomströmning och gör att en större yta, eller flera rum, kan värmas samtidigt.

Vattenmantlad kamin

En vattenmantlad kamin är en effektiv eldstad för uppvärmning av hela hus. De vattenmantlade kaminerna fungerar i princip som en central ved- eller pelletspanna.

När kaminen värms upp värms vatten i själva kaminen som sedan sprids genom ett vattenburet system. Skillnaden är i princip placeringen av kaminen.

Det är också stor skillnad på designen. Där en central panna är byggd för att enbart vara effektiv, är en kamin i själva huset också designad för att vara snygg. Eldens lågor syns ordentligt och kaminen är som en möbel i sig.

Andra effekthöjande åtgärder

Den vattenmantlade kaminen är många gånger mer effektiv än en luftburen kamin. Den ger också en jämnare fördelning av värmen.

Vilket material som kaminen är gjord påverkar direkt hur effektiv kaminen är. Kaminer tillverkade av täljsten är ett exempel på kaminer som håller värmen länge.

Förbränningen är ytterligare en del som påverkar kaminens effektivitet. Ju bättre förbränning som kan ske i kaminen, desto effektivare blir uppvärmningen.

Fördelar vedeldning

Den som har tillgång till egen ved får inte något bättre alternativ än en vedeldad spis. Billigare än så kan det knappast bli. Pellets är ett klart dyrare alternativ.

Det gäller även kaminerna. En vedeldad kamin behöver inte kosta särskilt stora pengar, även om en mer effektiv kamin kan gå upp i pris. Det kan även en designad spis göra.

Fördelar pelletseldning

Fördelen, med pellets är effektiviteten. Pellets är speciellt framtaget för att vara en effektiv form av bränsle. Det gör också att kaminerna, för att klara värmen, behöver vara uppbyggda på ett säkert sätt.

En pelletskamin är också ofta försedd med en mängd olika finesser. Många pelletskaminer erbjuder automatisk bränsletillförsel, och har avancerade ventilationssystem för att öka på effekten ytterligare.

Den effektiva förbränningen gör att den rök som alstras nästan inte innehåller några farliga partiklar alls. I huvudsak består röken av koldioxid och vatten.

Förutsättningar

Det behövs i allmänhet en skorsten för att leda ut röken från en kamin, även om det finns ett par undantag på marknaden vad gäller pelletskaminer. Ofta kan kaminen anslutas till befintliga kanaler men om det inte finns plats eller skorsten alls går det att bygga en ny skorsten av enklare modell.

De flesta återförsäljare av kaminer kan erbjuda sådana byggsatser. Bygglov kan krävas. Det gäller oavsett modell. Om en tung eldstad installeras där enbart en lätt tidigare suttit kan det krävas bygglov likaså.

Tala alltid med kommunen innan du installerar en ny kamin i huset.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se