Radiatorer för alla behov och smaker

Radiator i vardagsrum

I valet mellan golvvärme och sedvanliga radiatorer är det överlägset flest som fortfarande väljer de gamla hederliga elementen. De är praktiska, lätta att reglera och inte minst lätta att byta ut om så behövs. Rätt placerade och med rätt utformning kan de dessutom vara effektiva, snygga och behändiga på en och samma gång.

Att de är så behändiga kommer sig inte minst av att vart och ett av radiatorerna kan styras efter önskemål och behov.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Elektriska radiatorer

När oljekrisen blev ett faktum på 1970-talet blev det vanligt att installera elektriska radiatorer i husen. Det finns i huvudsak två olika typer av elektriska element. Båda radiatormodellerna kommer i form av en panel. Skillnaden ligger i hur luften värms upp av radiatorn.

Med en radiator med genomströmnings tas kall luft in nedtill och varm luft strömmar ut upptill. Den andra modellen är en täckt radiator. Då värmer den varma ytan på elementet upp den luft som finns i närheten. För att denna form av element ska vara effektiv behövs en rejäl värme på ytan.

Moderna element har ofta en mjukvärmestyrning. Det innebär att av- och påslaget av värmen inte skapar varmt/kallt direkt. Istället minskar radiatorns effekt när temperaturen närmas sig det ideala för att sedan värmas på mer när det så behövs. Det sker genom en modern termostat.

Det här systemet fungerar särskilt väl med ett slutet elektriskt element tillverkat i gjutgranit eller glas. Dessa material håller värmen så att värmeeffekten blir snarlik det oljefyllda elementets.

Värmelist

Ett häftigt, sobert och mycket snyggt alternativ till de gamla radiatorerna på väggarna är att installera värmelister. Även de är elburna. De passar utmärkt att sätta på de flesta väggar, även på glasväggar vid nedre kanten. De kan även placeras i våtrum och är tillverkade av massiv aluminium.

I en värmelist förs värmen både nedåt och uppåt. Det motverkar effektivt kallras, vilket annars är vanligt i hus med stora glaspartier. De tar dessutom liten plats och är inte alls fasligt dyra.

Oljefyllda radiatorer

De oljefyllda radiatorerna är en något moderna uppfinning än de elektriska radiatorerna. Fördelen med dessa är att miljön i huset blir bättre, eftersom radiatorn inte torkar ut luften lika mycket. Oljefyllda radiatorer riskerar heller inte att sprida runt dammpartiklar i luften, vilket gör dem skonsammare mot känsliga luftrör.

Radiatorerna är fyllda med olja som cirkulerar i systemet. Typen av olja kan variera, men moderna och miljövänliga alternativ är ofta fyllda med rapsolja. Oljan värms upp och sprids i radiatorn som sedan avger värme till huset. Det ger en jämn fördelning av värmespridningen då oljan värmer även när termostaten slagits ifrån.

Däremot är dessa radiatorer dyrare än elektriska element. Det finns en risk för läckage av olja, men den anses mycket liten om elementet i fråga håller hög kvalitet.

Alternativ till elradiatorer

Ett miljöeffektivt alternativ till elradiatorer och värmelister är att ha en luft/luftvärmepump. Dessa passar bäst i öppna planlösningar och värmer upp rummet utan att en enda värmelist eller radiator behöver installeras. De ersätter också behovet av oljefyllda element.

Den som vill få ett mer miljövänligt uppvärmningssätt kan också installera vattenburen värme i huset och ansluta det till något energismart uppvärmningssystem via en värmepump. Då behövs vanligtvis vattenburna radiatorer för att ge värme i rummen.

Det går också att välja golvslingor istället för radiatorer över huvud taget.

Vattenburna radiatorer

Vattenburna radiatorer används där ett vattenburet värmesystem är installerat. Uppvärmt vattnet leds från panna eller värmepump genom rör till varje radiator i huset. Vart och en av radiatorerna i ett vattenburet system har vanligtvis sin termostat. Till det kommer en centralt placerad termostat, eller shunt, om det handlar om vedeldade värmesystem.

Investeringen med ett vattenburet system är kostsamt. Å andra sidan blir det möjligt att nyttja jord-, berg-, vatten-, sol- och vindvärme liksom att ha ved- eller pelletseldat. De flesta moderna uppvärmningssätt utgår från att det finns vattenburen värme i huset, oavsett om det är i form av golvslingor och/eller radiatorer.

Designen på de vattenburna radiatorerna varierar i det oändliga. Ju större totalyta ett element erbjuder, desto större effekt har det. Ett alternativ till vattenburna radiatorer är vattenburna konvektorer. De kan alstra såväl värme som kyla efter behag då de omvandlar värmen eller kylan i vattnet till värme luft. Denna luft strömmar ut ur konvektorn.

Designradiatorer

Radiatorer sågs en gång i tiden som ett nödvändigt ont. Snygga var de då inte. I bästa fall praktiska. Ibland inte ens det, med fickor som samlade damm och klumpiga som de en gång var. Den tiden är sedan länge förbi. Idag finns det ett enormt urval av designade radiatorer, oavsett vilken typ av element som efterfrågas.

En vanlig form av radiatorer är panelradiatorer, som fästs på väggen. De är de bäst säljande än idag. De kommer många olika utföranden, och kan vara avlånga eller breda. Vissa ser mer ut som skivor, medan andra är mer av klassisk modell med mönster och reliefer. En annan modell är sektionsradiatorer.

De är mycket effektiva då designen gör att det blir en stor värmeyta på elementet. Dessa behöver faktiskt inte placeras utmed en vägg. I vissa fall kan de placeras mitt i rummet, beroende på design. Så numera går det att kombinera skönhet med effektivitet.

Effektivitet

Effektiva radiatorer som dessutom är placerade på rätt ställa är energieffektiva värmekällor. Det behövs mellan 45 och 80 watt per kvadratmeter, beroende på takhöjd, isoleringsgrad i huset och vart i landet huset ligger. Placeringen är a och o för att få värmen att spridas i rummet. Värmen ska gärna komma nedifrån, då värmen stiger.

En vanlig placering är under fönster. Det är inte alltid det bästa, då fönster med drag också kan föra ut en hel del värme som aldrig hinner gå in i huset. Däremot kan det också vara svårt att flytta radiatorer från fönstret, om de placerats där när huset byggdes.

Då är det risk för kallras , och det måste åtgärdas om elementet ska kunna flyttas. Dessa insatser kan dock vara värt pengarna. Se bara till att ventilationen blir bra även med det välisolerade fönstret. Radiatorer blir också väldigt ineffektiva om möbler ändå ställs för.

Planera interiör och radiatorplacering efter varandra, så får värmen fri spridning i huset.

Elementfläkt monterad på radiator

Elementfläkt

För att verkligen dra nytta av den värme som kommer från ett element kan en elementfläkt användas. Den hjälper till att vispa runt luften i rummet, vilket också i sin tur sprider den värme radiatorn ger ifrån sig.

En elementfläkt kan användas till alla typer av radiatorer och monteras med ett par enkla steg. Fläkten ökar i hög grad den upplevda effekten av radiatorn och leder nästan alltid till energibesparingar.

Effektiv termostat på radiator

Termostat

Termostaten är viktig på en radiator, oavsett vilken typ av radiator som väljs. Gamla termostater är ofta ineffektiva och kan leda till hög energiförbrukning. Det beror på att skillnaden mellan den temperatur som gäller vid på- och avslag förändras med tiden, och att mätaren i termostaten inte är lika precis. En effektiv termostat kan skilja mellan två grader. Den slås till exempel på när temperaturen mäter 18 grader och slås av vid 20 grader.

Med gamla termostater kan den skillnaden vara hela 8 grader, vilket gör att också rummets temperatur varierar väldeliga. Med en elektronisk termostat blir mätningen mycket mer exakt, redan från början.

Då kan radiatorn mäta in värden på tiondels grader. Med en mjukvärmetermostat pulserar dessutom strömmen in i panelen vilket gör att temperaturen i rummet blir så jämn som möjligt.

Effektiv termostat

Med ett bra styrsystem för radiatorerna kan enligt Energimyndigheten upp till en 10 % sparas in på uppvärmningskostnaderna. Det blir snabbt stora pengar. Men satsa inte på ett centralsystem. Det är bättre att varje radiator styrs för sig.

Det ger bättre lönsamhet, eftersom olika rum behöver olika grad av värme för att vara behagliga att vistas i. De elektroniskt utformade styrsystemen ger än lite bättre energibesparingar, men kostar å andra sidan en god slant i inköp.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se