Välja bergvärmepump – Lättmanövrerat, underhållsfritt och lägre elkostnad

bergvarmepump.jpg

Att välja bergvärmepump kom att bli början av 2000-talets stora uppvärmningssuccé. Det trots att investeringskostnaden är stor. Orsaken är att systemet är lättmanövrerat, underhållsfritt och garanterat sänker elkostnaderna ordentligt. Men helt utan elberoende är systemet tyvärr inte.

Så fungerar en bergvärmepump

Bara några meter under oss håller berget en ganska jämn och varm temperatur, oavsett väderförhållanden. Solens strålar värmer upp berggrunden och grundvattnet, som inte hinner svalna av under den kalla tiden innan sommaren kommer åter.

Den värmeskillnaden används vid bergvärmesystem och det är faktiskt grundvattnets värme som nyttjas. Hål borras i marken på upp till tre hundra meter och i dessa hål leds en vätska ner genom slangar.

Denna vätska kommer ner i hålen kall och kommer upp ett par grader varmare. Det räcker för att en bergvärmepump ska kunna växla upp detta och koncentrera denna energitillförsel i vätskan genom att värma upp vatten. Vattnet leds sedan ut i huset i ett vattenburet system.

Värmepumpar

Det som förser själva huset med värme är således en bergvärmepump. Uppväxlingen av värme till det vattenburna systemet sker genom så en kompressorprocess. Det är samma teknik som används vid luft-luftvärmepumpar till exempel.

Värmepumpen kan vara av kompakt format eller vara en så kallad splitvärmepump. Splitvärmepumpen har vattenberedaren bredvid, medan kompaktvärmepumpen har en inbyggd varmvattenberedare.

Vilken som passar bäst beror på hur mycket varmvatten hushållet använder. Vilken värmepump som är att föredra beror också på det vatten som finns i varmvattensystemet.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Bergvärme ses som en stabil och säker värmekälla. Systemet behöver minimalt med underhåll och klarar de flesta uppvärmningsbehov om beräkningen av effekten är korrekt. Då sköter sig systemet mer eller mindre av sig självt.

Till skillnad från till exempel jordvärme påverkar den inte heller trädgård eller omgivande miljö. Men det är dyrt att installera bergvärme.

Extra dyrt är det om huset som ska värmas upp inte heller har ett vattenburet värmesystem. Kostnaden hamnar ofta runt 150 000 för en normalvilla, med vattenburet system.

Effekten

Det som kostar mycket i ett bergvärmesystem är inte minst att borra hål i berggrunden. Därför borrar ingen mer än nödvändigt, utan nöjer sig oftast med att borra så att 80 % av den värme som behövs för husets uppvärmning täcks av den värme som kan utvinnas ur borrhållen.

Hur djupt detta blir i praktiken beror faktiskt på var i landet villan ligger. I Ystad behövs mindre borrdjup än i Haparanda för att uppnå samma värmeeffekt. Resten tar en elpatron hand om. Systemet gör därmed inte hushållet helt oberoende av elvärme, även om beroendet minskas markant.

Kombinera bergvärme och solfångare

Vissa väljer att kombinera sin bergvärmepump med andra värmekällor. Ett exempel på frammarsch är ramför allt kombinationen bergvärme och solfångare. Solfångaren kan värma upp berget under sommartid och värma upp berget.

Det kan till exempel gör att det inte behövs så djupa hål, utan att färre meter borrhål krävs. Som vi nämnde tidigare är just borrningen ganska dyr, så det kan löna sig i längden.

Att tänka på vid val av bergvärmepump

Den stora investeringskostnaden gör att det gäller att tänka efter före en bergvärmepump installeras. Det gäller att hitta en leverantör som kan sin sak. Tänk således på installatören i första hand – varumärket i andra hand.

Ett för grunt borrdjup kan till exempel leda till att investeringen inte betalar sig som den ska. Detsamma gäller om borrhålen borras för tätt. Det är inte effektivt att borra hål närmare än 20 meter från varandra – något att tänka på när det gäller grannar också!

Om det är ont om plats och många hus väljer att borra hål, kan effekten för vart och ett av systemen minska.

En rekommendation är att snittförbrukningen i hushållet ska vara minst 20 000 kWh för att bergvärme ska bli ett ekonomiskt försvarbart alternativ. Under denna förbrukning lönar det sig bättre med andra uppvärmningssystem.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top
Top