Skorstensfria kaminer – Valfrihet utan stor investering

Skorstensfri kamin i vardagsrum

Skorstensfria kaminer är precis som de låter – kaminer som inte behöver någon skorsten. De kan enkelt och behändigt installeras var som helst i huset eller lägenheten och är därför attraktiva alternativ för den som söker eldens atmosfär. Skorstensfria kaminer ger valfrihet, utan stora investeringar.

Uppbyggnad av en skorstensfri kamin

En skorstensfri kamin är en eldstad där en eldningsbar vätska hälls i en behållare. Genom en förbränning skapas lågor som inte är helt olik den som en öppen eld med ved ger. Designen på eldstaden kan sedan varieras i det oändliga.

På marknaden finns allt från replikor av gamla hederliga öppna spisar, engelska spismodeller och hederliga kaminer till modernt och till och med futuristiskt designade eldstäder i stål och glas.

Designeldar kan installeras på vägg, sättas på bord och stå som enskilda prydnader i mitten av ett rum. De flesta skorstensfria kaminer har ett elegant glasskydd, som säkrar eldsäkerheten.

Bränsle för skorstensfria kaminer

Bränslet i skorstensfria kaminer är bioetanol. Det är en produkt som kommer i rinnande form eller som en gel. Bioetanol, eller denaturerad etanol som det också kallas, avger inga farliga avgaser, och gör det mycket lämpligt som bränsle inomhus.

Det enda som bildas är koldioxid, ånga och värme. Produkten är tillverkad av förnybara material som tillåts jäsa. De kan handla om trä, majs eller potatis. De olika fabrikaten har olika kvalitet och olika värmeeffekt.

Vissa billigare alternativ kan ha en något udda lukt. Liksom alla andra förbränningar stjäl också biobränslet luftens syre. Det gör att en god och väl fungerande ventilation behövs i det rum kaminen används i.

Bränslebehållare och förbrännare på skorstensfri kamin

Effekt på skorstensfri kamin

Den värme som alstras av en skorstensfri kamin är nog så behaglig eftersom inget av värmen försvinner ut genom en skorsten. Det kan delvis jämföras med att ha en eldstad utan kassett eller insats. Däremot ska inte den skorstensfria kaminen ses som en uppvärmningskälla i huset eller lägenheten. Så varmt blir det inte. Däremot sprider sig värmen relativt fort i rummet där den skorstensfria kaminen står.

Det är dessutom ganska dyrt att hålla brasan igång. En timmes eldning kräver upp till en halvliter vätska, till en kostnad om 10 – 15 kronor.

Elektrisk skorstensfri kamin

Elektrisk skorstensfri kamin

En elektrisk braskamin är också en typ av skorstensfri kamin. Den elektriska braskaminen fungerar utan någon form av bränsle och ansluts enkelt via det elektriska vägguttaget. Den elektriska kaminen finns i fristående utförande med eller utan fläkt som du kan flytta runt och placera där du behöver en extra värmekälla i bostaden.

Idag finns även elektriska braskaminer som kan monteras i väggen eller monteras utanpå och användas både med och utan värmeeffekt eller fläkt.

Fördelen med en elektrisk kamin är att du i de flesta modeller kan ändra flammönstret och ställa in ljusstyrkan för att skapa den stämning du önskar i rummet. Det finns även kaminer på marknaden där du kan växla mellan olika färgval på eldstadens flammor som t.ex. den traditionella bärnstensfärgade glöden till en blåskimrande flamma.

Viktigt!

Elektriska installationer måste utföras av en auktoriserad elinstallatör. Läs alltid anvisningarna från tillverkaren noggrant innan du använder en elektrisk kamin.

Billigt och enkelt

En stor fördel med skorstensfria kaminer är givetvis att det inte behövs någon skorsten. Det gör installationen både enkel och billig. Kaminerna kan placeras nästan var som helst, men ett säkerhetsavstånd till brännbara material är viktigt oavsett om det är en elektrisk kamin eller om kaminen drivs med bioetanol.

Även om själva kaminen har ett skydd, blir den ändå rejält varm. En meters marginal är ett minimimått. En annan fördel är att bränslet består av en lätthanterlig vätska, istället för ved. Det ger inget spill i form av aska. Inte heller behövs några större vedupplag som tar plats och skräpar ner.

Att välja skorstensfri kamin

Vilken modell som passar i det enskilda huset är till stora delar en smaksak. Däremot är det klokt att notera att vägghängda modeller alltid måste förankras ordentligt, så att de inte utgör någon fara för hus eller person.

Det är också klokt att kika lite extra på förbrännaren. Den ska vara lätt att ställa in och inte gärna vara tillverkad av koppar. Koppar är i och för sig snyggt, men sådana brännare blir riktigt varma och det går åt mer bränsle än nödvändigt.

Välj då hellre en modell med en brännare i ett annat material och en brännare som verkligen kan regleras ordentligt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se