Öppen spis – Effektivt alternativ med rätt insats

Öppen spis i vardagsrum

Få ting är så hemtrevliga under hösten som en öppen spis där en brasa sprakar. Spisen i sig är ofta vacker, vilket bidrar till hemtrevnaden. Den avger också viss värme, men hur mycket beror mycket på hur spisen är utformad. Med en insatskamin i eldstaden blir spisen både vacker och effektiv.

Murade eldstäder

Äldre öppna spisar är ofta tillverkade i tegel. Ibland är de putsade, ibland inte. De fanns i nästan varje hem eftersom det inte fanns så många andra alternativ för uppvärmningen av huset. Idag är det fler som sätter in kaminer än murade öppna spisar.

 • Det beror både på kostnaden och på att kaminerna är bra mycket effektivare vad gäller att skapa värme.
 • De murade eldstäderna som installeras är ofta så kallade murspisar, tillverkade av leca eller något annat behändigt material. Tegelspisar ses som ganska exklusiva.

Moderna öppna spisar

Moderna öppna spisar är också ganska väl anpassade till dagens krav på uppvärmning. De byggs mer eller mindre som en hybrid mellan öppen spis, kakelugn och kamin. Själva stommen i sig är rejäl av sten, vilket kan lagra värme, och eldstaden består av en insats som påminner om en kamin. Utseendet är dock i främsta hand som en öppen spis.

Spisinsatser

Anledningen till att de moderna öppna spisarna är som hybrider är att den gamla typen tyvärr inte är särskilt effektiv vad gäller uppvärmning. Ibland kan till och med eldningen i den gamla eldstaden leda till att stora delar av den varma luften som alstras drar ut genom skorstenen. Det skapar ett drag i huset som kan leda till en kyleffekt istället för en värmeeffekt.

 • Men det går med små medel att skapa en bra värmekälla av den gamla vackra öppna spisen.
 • Det handlar om att sätta in en spisinsats.
 • Med insatsen blir den öppna spisen mer som en kamin än en klassisk öppen spis.
 • Det vackra utseendet och känslan och synen av en sprakande eld i spisen kvarstår.

Skorstensfria öppna spisar

Alla öppna spisar behöver inte anslutas till skorstensstockar. Det finns en mängd olika alternativ av skorstensfria spisar som drivs av el, etanol eller gas. Dessa ger i alla fall en del av mysfaktorn till en bråkdel av priset för en äkta murad spis.

 • Nackdelen är dock att inget av dessa skorstensfria alternativ eldas med äkta vedträn.
 • Det gör att det inte blir samma doft och sprakande av dessa spisar.
 • Eldningen med gas eller etanol kostar också en slant mer än veden, särskilt för den som annars kan ta egen ved.

Murad och putsad öppen spis

Mura en öppen spis

En helt ny öppen spis är en stor investering. Den behöver byggas upp från grunden, sten för sten, eller i alla fall del för del. Moderna öppna spisar kommer ofta i byggsatser i leca eller liknande material, vilket underlättar för den som ska bygga spisen. Oavsett hur stora delarna är, är det viktigt att spisen blir helt tät och brandsäker.

 • För det behövs noggrannhet och många väljer att anlita en professionell murare för arbetet. Detta är rot-avdragsgillt.
 • En professionell installatör kan ofta också hjälpa till att staga upp golvet underifrån så att den öppna spisen kan stå på golvet.
 • Det är nämligen inte bara att bygga upp spisen och hoppas på det bästa. Den tunga konstruktionen får då golvet att ge vika.
 • På grund av den stora tyngden behövs också bygglov från kommunen.

Alla nya braskaminer och öppna spisar kräver bygglov eller bygganmälan. Det gäller också om du installerar eller byter ut din befintliga braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller någon annan förändring av eldstadens funktion.

 • Ansökan gör du på Stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se