Bygglov vid installation av braskaminer

Installation av braskamin efter bygglov

Förändringar i huset som kan ha en påverkan på brandskydd och stomme kräver antingen bygglov eller bygganmälan till kommunen. Braskaminer är inget undantag. Men vad som gäller just där du bor beror på vilken kommun det gäller. Därför är det alltid bäst att kontakta dem innan du installerar kaminen.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Bygganmälan eller bygglov

I de flesta fall är det en bygganmälan som krävs för att få installera en kamin. Så här säger till exempel Stockholms stad om när en bygganmälan behövs:

– Vid installation av ny eldstad inklusive insats eller braskassett.

– Vid byte till tyngre kamin

– Vid byte av kamin och murningsarbeten utförs

– Vid byte av bränsleslag vid byte av kamin

– Om ny skorsten eller rökkanal behövs kan bygglov krävas.

Men det är Stockholms Stad – i din kommun kan annat gälla. Kolla på deras hemsida eller ring direkt till kommunen så får du besked om vad som gäller.

Vad innebär bygganmälan

Antagligen behöver du en bygganmälan för den braskamin du tänkt installera. Syftet med kravet är att kommunen vill försäkra sig om att den kamin du tänkt installera är brandsäker: att installationen verkligen blir helt tät och att golv och omgivande väggar är anpassade för såväl brand som vikt.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Innan du börjar bygga

Om en bygganmälan krävs gäller det att göra saker och ting i rätt ordning för att kommunen ska bli nöjd. Först ska anmälan, inklusive vissa dokument, lämnas in. Det kan handlar om ritningar eller vad det är för kamin du ska sätta in.

Se till att den kamin du tänkte installera är godkänd för den svenska marknaden. Om den inte är godkänd kan det bli problem med bygganmälan.

När kommunen är nöjd med uppgifterna lämnas ett startbesked. Nu kan du påbörja byggnationen.

Bygglov och installation av kamin

Innan du eldar

När installationen är klar ska skorstensfejarmästaren dit och kontrollera så att allt är ok och lämna besked och besiktningsprotokoll till dig som ägare och till kommunen att installationen är korrekt utförd.

Nu utfärdas ett slutbesked, och du kan äntligen tända den efterlängtade brasan.

Om du inte gör en bygganmälan

Om arbetet inte följer ordningen med startbesked och slutbesked, eller bygganmälan inte alls lämnas in kan i värsta fall kommunen utfärda vite. Boten kan uppgå till ganska höga belopp, så det är ofta mer lönsamt att göra som det är tänkt.

Viktigt!

Från den 1 oktober 2019 gäller ändrade regler för verkningsgrad och utsläpp för kaminer som eldas med pellets eller ved. Läs mer på Boverkets hemsida.

Tänk också på att nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ständigt ändras och uppdateras. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman innan du startar.

Andra har också läst

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se