Installera en braskamin

nyinstallerad braskamin

Att installera en braskamin i sitt hus har många fördelar. Särskilt nu då uppvärmningskostnaderna på ett hus blir allt dyrare i takt med stigande elpriser. Det gör att behovet efter ytterligare en värmekälla ökar. En braskamin kan hjälpa till och sänka dina uppvärmningskostnader.

Att installera en braskamin ger inte bara lägre energikostnader, understödsvärme vid elavbrott eller komplettering av uppvärmningskälla utan fungerar även som en gemytlig stämningshöjare vid den kallare och gråare årstiden för familjen.

Har du redan en skorstensstock i huset som är i bra skick med täta kanaler och godkänd för eldning installeras en braskamin på en dag eller två.

- I denna artikel hittar du steg för steg beskrivningar med förklarande bilder hur du installerar en braskamin.

Bygglov

När du ska installera en braskamin eller en skorsten i din bostad måste du ansöka om byggnadslov. Du måste även ansöka om bygglov om du installerar eller byter ut en befintlig braskassett eller spisinsats. Eftersom detta kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer. Det kan också uppstå andra förändringar av eldstadens funktion.

Viktigt

Innan du påbörjar en installation måste du redan från början ha ansökt och fått ett godkännande och beslut (startbesked) från stadsbyggnadskontoret i din kommun. Du ska även kontakta den lokala skorstensfejarmästaren i din kommun för besiktning av din skorsten.

skorstensfejaren besiktar skorsten innan braskaminen får användas

Skorstensfejaren besiktar skorsten innan braskaminen får användas.

Skorstensfejaren undersöker din skorsten och kontrollerar att rökkanalen är tät och inte läcker ut rökgaser till intilliggande kanaler i skorstensstocken. Skorstensfejaren utför då en så kallad provtryckning. Om skorstenen inte är tät kommer du att få ett föreläggande av sotaren om att du måste utföra en skorstenstätning på den befintliga rökkanalen eller på den kanalen som du avser att använda och ansluta till din braskamin.

Utbudet av braskaminer är stort så det är även viktigt att du ser till att skorstensfejaren (sotaren) lämnar uppgifter på dimensionen till braskaminens anslutningsrör, eftersom det är viktigt att veta det redan innan du ska välja din braskamin.

Om du får anmärkning på rökkanalen av skorstensfejarmästaren så måste du täta kanalen eller installera ett rör innan installation av kaminen kan ske. En rökkanalstätning är inte ett gör det självarbete utan ett jobb som bör utföras av ett auktoriserat företag som arbetar med skorstenstätning.

Det är klokt att begära in 2-3 olika offerter för tätningsarbetet. Det är vanligt att företag som tätar skorstenar också installerar braskaminer. Det gör att du kan få en kostnad för den totala installationen.

Finns inget behov av skorstenstätning kan du kontrollera om kaminbutiken har rekommenderade installatörer som kan ge kostnadsförslag på installationen av din kamin.

 

Tips inför valet av braskamin

Val av braskamin

Designen på en braskamin spelar så klart roll, kaminen ska vara estetiskt tilltalande och passa in i inredning som du har i ditt hus. Men det finns andra punkter som är viktiga t ex:

Vilken effekt har en braskamin? Effekten beskrivs med kilowatt t.ex: 3-7 kW.

Braskaminens verkningsgrad beskrivs i procent, t.ex: 80%.

Braskaminens storlek beskrivs oftast i millimeter, t.ex: Höjd: 1529 mm, Bredd: 495 mm, Djup: 440 mm.

Vikten kan också vara av betydelse. Vikten varierar mellan de olika braskaminerna: Braskaminer kan väga från strax under 100 kg till över 200 kg.

Verkningsgraden som avges i procent är ett mått på hur effektivt braskaminen tar vara på energin i veden. Desto högre verkningsgrad, desto effektivare är kaminen på att ta vara på energin.

När det gäller kW (kilowatt) så är en riktlinje att 1 kW värmer ca 25 m3 (kubikmeter). Det innebär att desto större antal kilowatt braskaminen har desto större yta av bostaden värmer den upp, t.ex. 3 kW vämer upp ca 75 m3.

Så enkelt omvandlar du kvadratmeter till kubikmeter. Mät höjden i bostaden, multiplicera sedan höjden med kvadratmeter ytan. Räkneexempel: Om du har ett rum på t.ex. 20 kvadratmeter och höjden mellan golv och tak är 2,40 cm så är volymen i kubikmeter på rummet 48. 2,40 x 20 = 48 m3.

Placering av braskaminen

Har du ett hus med flera våningar är det klokt att placera braskaminen på nedre våningen. Skälet till detta är att värmen stiger uppåt. Genom att placera braskaminen på nedervåningen kan du utnyttja att värmen stiger uppåt så att den sprider sig till övriga delar av huset. Den effekten får du inte om du t.ex. ställer braskaminen på övervåningen.

Placering av braskamin

När du köper en braskamin får du oftast med en bruksanvisning och det material som behövs för att installera kaminen. Det brukar även ingå ett eldstadsplan. Det är en plåt med isolering som är obrännbar på baksidan. Detta eldstadsplan är direkt anpassat till den braskamin du har köpt. Detta plan ska då inte kapas.

exempel på placering av kamin

Notera att väggen bakom braskaminen är putsad med obrännbart material.

Väggavstånden varierar mellan braskaminer och väggmaterial. Består väggen av brännbart material som t.ex. en trävägg så måste avståndet vara minst 50 cm mellan braskamin och vägg. Är det trångt utrymme där braskamin ska stå så kan skyddsplåtar monteras. Alternativ något material som inte är brännbart.

Gips ska dock inte användas eftersom gips som utsätts för värme kontinuerligt försvagas med tiden.

När du är klar med installationen är det viktigt att skorstensfejarmästaren besiktigar och provtrycker kamin, rökkanal och anslutningar så att det inte läcker ut rökgaser. Skorstensfejaren går igenom installationen så att det inte finns felaktigheter som kan göra braskaminen brandfarlig.

Tänk på att du underlättar skorstensfejarens arbete om du inte har monterat ett s.k skyddssvep som följer med till vissa kaminer.

Att installera en braskamin är inte så komplicerat men du måste vara väldigt noggrann och följa kamintillverkarens anvisningar. Tänk på att du installerar eld i din bostad.

 

Verktyg och material du behöver när du ska installera braskamin:

verktyg för installation av braskamin

Verktyg:

1. Hammare eller mindre slägga
2. Måttband eller tumstock
3. Borrmaskin och betongborr 3,5 mm
4. Elementpensel eller vanlig rak pensel.
5. Skruvmejsel
6. Huggmejsel
7. Dammsugare.

Material:

1. Braskamin
2. Eldfast bruk
3. Pannkitt
4. Tätningsgarn
5. Medföljande eldstadsplan
6. Inmurningsstos för skorsten
7. Täckplast eller skyddspapper för golvet.

Planering och förberedelse

1. Kontakta din lokala skorstensfejarmästaren för kontroll av skorsten och rökkanal.

2. Ansök om byggnadslov för ändringen.

3. Välj braskamin. Tänk på att kaminen ska ha rätt rökrörsdimension i förhållande till den rökkanal du ska ansluta kaminen till.

4. Kontrollera golvskydd, s.k. eldstadsplan till kaminen- om sådant inte ingår vid köpet av braskaminen.

5. Bestäm placering på braskaminen. Kontrollera så att avståendet är minst 50 centimeter till brännbart material och vägg.

6. Mät ut och markera med penna vart på skorstensstocken (skorstenen) du ska hugga upp hålet för inmurningsstosen.

7. Skydda golvet och ev. möbler med täckplast eller skyddspapper.

Arbetsföljd

1. Borra och hugg upp hålet i skorstensstocken och mura fast inmurningsstosen.

2. Placera ut och montera eldstadsplanet.

3. Anslut anslutningsröret i inmurningsstosen.

4. Täta runt anslutningsröret till inmurningsstosen.

5. Anslut och montera anslutningsröret i braskaminen.

6. Kontakta skorstensfejarmästaren för besiktning av installationen.

7. Montera ev. skyddssvep om sådant följer med braskaminen.

Värt att veta när du ska installera en braskamin

installerar och murar in en kamin med spisinsats

En hel del braskaminer på marknaden har i dag inbyggda fläktar. Dessa fläktar hjälper till att sprida ut värmen i bostaden. Om braskaminen du valt inte har en inbyggd fläkt är det enkelt att eftermontera en sådan fläkt.

Om du ska utnyttja värmen från braskaminen till max kan du titta på kanalsystem för att sprida värme i bostaden. Det är rör av stålplåt, sk. spirorör som sprider varmluft från kaminen till övriga rum i bostaden. Vill du sänka ljudnivån kan du montera ljuddämpare. Det bör göras både på fläktens sugsida och trycksida.

Tänk på att det kan fälla ut kondens på kalla kanalytor inuti själva kanalsystemet. Därför bör du isolera kanalsystemet. Det går ofta bra med vanlig mineralull ca 30-50 mm. Är du minsta osäker bör du kontakta en fackman för installationen.

I våtutrymmen finns uttag för frånluft så tänk på att du inte ansluter något kanalsystem i dessa utrymmen. Det är även viktigt att du inte ansluter systemet till t.ex. garage eftersom luften från kanalsystemet inte kan passera tillbaka till braskaminen därifrån.

Om du har mekanisk ventilation i din bostad så har du undertryck inomhus. Det är därför viktigt att du hämtar tilluften via ett rörsystem till braskaminen utifrån.

Har du ett hus på torpargrund är det oftast enklast att dra tilluftskanalen under huset till kaminen. Vilar huset på en gjuten betongplatta är det lättare att dra tilluftskanalen från husets yttervägg och ansluta till kaminen.

Varning!

Använd aldrig vanligt murbruk mellan stos och anslutningsrör och stos. Använd eldfast bruk för att sätta fast inmurningsstosen.

Eldfast bruk är ett specialbruk som tål högre temperaturer än vad vanligt murbruk klarar. Användningsområden för eldfast bruk är: Fogning och murning av eldfast tegel i öppna spisar, Keramiska skorstensrör, kaminer och kakelugnar mm.

Tänk på att det blir hett i rökgaskanalen från kaminen som går in i inmurningsstosen. Det är därför viktigt att det finns ett visst rörelseutrymme för metallen annars finns risk för att det bildas sprickor i bruket som kan göra installationen otät.

Värt att upprepa är du aldrig ska elda i braskaminen utan att skorstensfejarmästaren har besiktigat och godkänt installationen.

Så installerar du en braskamin:

Mura fast rökstosen

Mät ut placering av braskamin, eldstadsplan och rökrör

Steg: 1

Mät ut vart braskaminen ska stå. Följ anvisningar noggrant som gäller för din braskamin och det material som finns i väggen. Kontrollera så att anslutningsröret har rätt längd till kaminen.

Markera för inmurningsstosen

Steg: 2

Sätt anslutningsröret på braskaminen. Mät från golvet och till rörets underkant. Överför och rita upp måttet på väggen och markera avståndet med en penna. Håll inmurningsstosen mot väggen och passa in den undre kanten mot markeringen. Rita med en cirkel runt stosen med en blyertspenna.

Steg: 3

Använd en grov betongborr och borra hål längs utsidan av markeringen. Borra hålen så tätt du kan så blir det lättare att slå upp hålet.

borra hål för inmurningsstosen i skorstenen

hugg upp hål för inmurningsstosen med huggmejsel

Steg: 4

Knacka loss tegelmaterialet ur skorstenen med en slägga och bilmejsel. Har du ingen slägga kan du istället använda en vanlig hammare.

Steg: 5

Plocka bort allt gammalt tegel och murbruk från urtaget. Desto tätare du har borrat runt cirkeln, desto lättare går det knacka ut hålet. Var försiktig så att det inte ramlar ner bitar i rökkanalen.

plocka bort murbruk ur hålet i skorstenen

Steg: 6

När hålet är rensat och du har jämnat till ev. ojämnheter, ska du rengöra ytan ordentligt. Använd dammsugaren och ett munstycke med borste på.

Steg: 7

Fukta hela ytan med elementpensel och vatten. Fukten gör att får en bra fästyta för det eldfasta bruket. Dessutom binder du damm och murbruksrester som du ev. inte har fått bort med dammsugaren.

pensla och fukta för murbruk med vatten

kontrollera hålet i skorstenen med inmurningsstosen

Steg: 8

Kontrollera så att inmurningsstosen passar i hålet. Stosen ska vara lika djup som rökkanalens vägg är bred. Är inmurningsstosen för lång, måste du kapa den. Lämna ca 3 cm utrymme för eldfast bruk.

Steg: 9

Klä kanterna på hålet med eldfast bruk. Använd en mindre stålspackel eller murarslev och fördela bruket så jämnt du kan.

mura kanterna på hålet med eldfast bruk

Sätt inmurningsstos och rökrör på plats

Steg: 10

Tryck försiktigt inmurningsstosen på plats. Var försiktig så att inte bruk faller ner i rökgången. Tänk på att bruket måste sluta tätt omkring stosen.

Montera braskaminen

placera eldstadsplanen där kaminen ska stå

Steg: 1

Lägg ut eldstadsplanet och den värmeisolerade plåtskivan på plats. Plåtskivan ska fästas noggrant med skruvar.

Steg: 2

När det eldfasta bruket torkat, det tar ca ett dygn - kan du sätta förbindelseröret i inmurningsstosen.

placera förbindelseröret i inmurningsstosen

dreva och täta med tätningsgarn

Steg: 3

Dreva- dvs. täta mellan förbindelserör och inmurningsstos, så att inte rökgas kan läcka ut i skarven. Använd eldfast tätningsgarn i rätt storlek.

Pressa in tätningsgarnet mellan röret och stosen med hjälp av t.ex. en skruvmejsel eller spackel. Lägg därefter ett lager pannkitt som ytterligare tätning. Skarven måste vara absolut tät när du är färdig.

Steg: 4

Stryk rikligt med pannkitt i braskaminens anslutningsstos och skjut in anslutningsröret i stosen på kaminen. Se till att det är absolut tätt även i den här skarven.

Skjut in anslutningsröret i stosen på kaminen

Tips när du ska installera en braskamin

Du måste installera ett eldstadsplan när du installerar en braskamin. Det är ett brandsäkert golvskydd.

Till de flesta braskaminer följer ett eldstadsplan med leveransen. Eldstadsplanet är då anpassat för den typ av braskamin du har köpt.

Det finns grundregler för eldstadsplan. Grundregeln är att eldstadsplanet ska vara 1 meter långt, mätt från den bakre väggen i kaminen.

Om du installerar en gjutjärnskamin är det andra regler som gäller. Eldstadsplanet ska gå 30 cm utanför kaminens yttre vägg och minst 10 cm på vardera sida om kaminen.

Vill du inte ha en eldstadsplan av plåt går det att använda klinker. Men kom ihåg att om du har ett golvbjälklag av trä måste du isolera med ett brandsäkert material.

Värt att veta om skorstenar till braskaminer

Rörkgastemperatur för skorstenar

På gamla stålrörsskorstenar bör isoleringen kontrolleras extra noga. Den kan ha fallit sönder av ålder eller blivit hård på grund av höga rökgastemperaturer. Risken för överhettning och antändning av omgivande konstruktioner är då stor.

Tänk på säkerhetsavstånden

  • För hög rökgastemperatur kan överhetta skorstenen så att angränsande material kan torka ut och riskera att självantända.
  • Rökkanalen ska därför isoleras och ventileras så att utsidan aldrig kan bli varmare än +100°C vid högsta effekt.
  • Omgivande brännbart material får aldrig bli varmare än +85°C. De bör beklädas med cementbaserade skivor som är obrännbara och ger bättre skydd än gipsskivor.
  • För låg rökgastemperatur kan ge kondensutfällning som i murade skorstenar kan ge frätskador eller sönderfrysning. Stålskorstenar kan rosta sönder.
  • För att få ett jämnt och stabilt drag som minskar risken för kondens och överhettning kan rökkanalen kompletteras med en dragbegränsare.
  • Finns risk för gnistbildning bör du montera en gnistsläckare.

Modulskorstenar av sten och isolerat stål

1. Modulskorsten av sten. 2. Modulskorsten av isolerat stålmaterial.

Befintlig skorsten och nyinstallation

En stålskorsten har inte samma livslängd som en murad skorsten. Byter du eldningsutrustning ska du kontrollera med en skorstensfejare beträffande lämplig typ av skorsten, placering och skorstenshöjd.

Vid nyinstallation används ofta så kallade modulskorstenar av stenmaterial eller stål.

Hantering av aska från braskamin

Hantering av aska från braskamin

Förvara askan i plåtkärl med tättslutande lock. Aska och sot måste hanteras varsamt för att inte orsaka olyckor. Aska kan glöda i flera dygn och kan eftertända om den kommer i kontakt med brännbara ämnen.

Uttrycket ”ur askan i elden” kan bli verklighet! Förvara därför askan i ett plåtkärl med tättslutande lock och placera kärlet på obrännbart underlag.

Utrustning och säkerhet

Utrustning och säkerhet för eldstäder

1. Dragbegränsare
Är rökgastemperaturen i skorstenen för hög hjälper en dragbegränsare till att sänka rökgastemperaturen.

2. Brandvarnare
Brandvarnaren både ”ser och känner av” en brand och varnar direkt. Optisk brandvarnare måste placeras i taket för att fungera tillfredsställande.

3. Brandsläckare
Brandsläckare är en självklarhet i alla hem.

4. Gnistsläckare
Monteras uppe på skorstenen. Särskilt viktig vid flis- och spåneldning. Minskar risken för att gnistor faller ner och antänder taket.

5. Brandfilt
Effektiv släckhjälp om du snabbt rullar in eller täcker över det som brinner.

Viktigt!

Från den 1 oktober 2019 gäller ändrade regler för verkningsgrad och utsläpp för kaminer som eldas med pellets eller ved. Läs mer på Boverkets hemsida.
 
Tänk också på att nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ständigt ändras och uppdateras. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman innan du startar ditt projekt.

Artikeln uppdaterad: 2019-12-02

Andra har också läst

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se