Installera en braskamin

braskamin.jpg

Nyinstallerad braskamin med täljsten.

Idag, när el- och oljepriser blir allt dyrare, är behovet av en alternativ värmekälla i hemmet mer och mer angeläget.

Med en braskamin får du både en gemytlig stämning och en bra värmekälla, om kanalerna är täta och du har en fungerande murstock installerar du braskaminen på några timmar.

Bygglov

För att få lov att installera en braskamin eller skorsten i huset, måste du ansöka om byggnadslov. Det gäller också om du installerar eller byter ut din befintliga braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller någon annan förändring av eldstadens funktion.

Innan du får påbörja arbetet måste du ha ansökt och fått ett sk. beslut om startbesked från Stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Du måste även kontakta den lokala skorstensfejarmästaren så att han kan inspektera både braskamin och skorsten.

När sotaren gjort sin undersökning, ger han dig besked dels om rökgången är hel eller om du till exempel måste utföra en skorstenstätning på en eventuell befintlig rökkanal eller vilken rökkanal du kan ansluta braskaminen till om ingen braskamin varit installerad tidigare.

Han ger dig också uppgift på vilken dimension kaminens anslutningsrör måste ha. Detta är viktigt när du sedan ska välja braskamin.

I startbeskedet som du får från Stadsbyggnadskontoret framgår vad som ska göras och vilka handlingar som du ska skicka in för att få ett slutbesked. Det innebär att du måste ha fått ett slutbesked innan du sätter igång och eldar.

Om du ska täta eller kanske till och med installera rör i rökkanalen, bör du kontakta ett företag som sysslar med skorstensarbeten. Det är inget gör det själv arbete att renovera rökkanaler.

Begär prisuppgift på arbetet, så att du kan räkna ut vad den totala installationen av braskaminen kommer att kosta.

Placering av braskaminen

Finns det mer än en våning i huset, bör du placera braskaminen på bottenvåningen om du vill kunna utnyttja värmen i hela huset. Eftersom värmen stiger uppåt får du ingen effekt av brasan på entréplanet om braskaminen till exempel står i allrummet på andra våningen.

Tillsammans med braskaminen följer det oftast med både det material som behövs för installationen och en bruksanvisning. För det mesta ingår även ett eldstadsplan i plåt med obrännbar isolering på undersidan. Skyddet är direkt avpassat till den braskamin du har köpt och du ska därför inte kapa det.

Ta noga reda på vilket avstånd braskaminen måste ha till den vägg du ska placera kaminen mot. Avståndet varierar nämligen med väggmaterial och braskamin.

När det gäller avståndet till brännbart material, exempelvis en trävägg, så är grundregeln att avståendet måste vara minst 500 mm. Placeras kaminen vid ett trångt utrymme så kan man montera en skyddsplåt eller något annat material som inte är brännbart på väggen.

Dock ej gips eftersom en gipsskiva som utsätts för värme konstant och under en längre period försvagas.

Innan du börjar elda i kaminen är det viktigt att skorstensfejarmästaren besiktigar anläggningen och provtrycker både kamin, anslutningar och skorstenskanalen så att det inte läcker ut rökgaser eller att det finns andra felaktigheter som kan göra att installationen blir brandfarlig.

Du underlättar hans arbete väsentligt om du inte har monterat skyddssvepet som tillhör vissa braskaminer, innan han kommer.

Det är inte svårt att installera en braskamin, men det är viktigt att du är noggrann och följer de mått och anvisningar som följer med den braskamin du har valt. Man ska inte glömma att man installerar eld i huset.

Det här behöver du när du ska installera braskamin:

Verktyg:
Liten slägga eller hammare (1) Tumstock (2) Borrmaskin och hårdmetallsborr, 3,5 mm (3) Pensel (4) Skruvmejsel (5) Huggmejsel (6) Dammsugare

Material:
Eldfast cement, Pannkitt, Tätningsgarn, Kort bräda, Braskamin, Eldstadsplan, Inmurningsstos, Nivåtäcklist, Plast eller pappersskydd.

Planering

1. Ta kontakt med den lokala skorstensfejarmästaren för kontroll av murstocken.
2. Ta reda på om det krävs byggnadslov för ändringen. Sök i så fall detta.
3. Välj braskamin. Kom ihåg att spisen ska ha rätt rökrörsdimension i förhållande till den rökkanal du ska ansluta till.
4. Beställ golvskydd – ett s.k. eldstadsplan – om sådant inte ingår i köpet av kaminen.
5. Bestäm var braskaminen ska placeras. Se till att avståendet är minst 500 mm till brännbart material.
6. Mät ut var på murstocken (skorstenen) du ska hugga upp hålet för monteringen.
7. Skydda golv och möbler med skyddsplast eller skyddspapper.

Arbetsföljd

1. Hugg upp hålet i murstocken och montera inmurningsstosen.
2. Montera eldstadsplanet.
3. Sätt anslutningsröret i inmurningsstosen.
4. Täta anslutningen.
5. Montera fast braskaminen i anslutningsstosen.
6. Låt skorstensfejarmästaren besiktiga installationen.
7. Montera skyddssvep om sådant tillhör braskaminen.

Värt att veta när du ska installera en braskamin

Många braskaminer är idag utrustade med inbyggd fläkt som hjälper till att sprida värmen i huset. Om din braskamin inte har en sådan fläkt är det enkelt att sätta in en i efterhand.

Vill du utnyttja brasvärmen maximalt i hela huset kan du installera ett s k kanalsystem. Det innebär att du drar rör av stålplåt från braskaminen till övriga bostadsrum i huset.

Eftersom det finns uttag för frånluft i alla våtutrymmen får du inte lägga något munstycke för kanalsystemet där. Du ska inte heller blåsa ut varmluften i t ex garaget, eftersom luften inte fritt kan passera tillbaka till braskaminen därifrån.

Om du har mekanisk ventilation i ditt hus, har du också ett ständigt undertryck inomhus. När du installerar en braskamin måste du. därför se till att förvärmningsluft hämtas utifrån.

Står huset på torpargrund är det naturligast att dra en kanal genom golvet, under huset och ut. Om huset har en gjuten betongplatta som grund, är det ofta lättare att öppna ett hål i en yttervägg i direkt anslutning till kaminen. Sedan är det bara att installera ett flexibelt rör från kaminen och ut.

Varning!

Använd aldrig cement när du tätar mellan anslutningsrör och stos. Detta gäller även för eldfast cementbruk, som du ju använder för att sätta fast inmurningsstosen.

Metallen måste få ett visst rörelseutrymme när du eldar i braskaminen. Det blir nämligen så hett i rökgången att risken är stor, att anordningen spricker sönder om du har cementerat fogarna mellan rören.

När du har installerat braskaminen ska du aldrig elda utan att skorstensfejarmästaren har inspekterat och godkänt installationen.

Mura fast rökstosen

Montera braskaminen

Tips när du ska installera en braskamin

När man installerar en braskamin, måste man klä golvet under och runt om braskaminen med ett brandsäkert golvskydd – ett så kallat eldstadsplan.

Till många braskaminer följer eldstadsplanet med leveransen. Plattan har då det mått som är avpassat till braskaminen.

Grundregeln för eldstadsplanets storlek är att skyddet ska vara 1 meter långt, mätt från den bakre väggen i kaminen.

För gjutjärnskaminer gäller andra regler. Eldstadsplanet ska gå 30 centimeter utanför braskaminens yttre vägg och minst 10 centimeter på vardera sidan om braskaminen.

Om du vill kan du lägga klinker istället för den isolerade plåtskivan. Kom bara ihåg att du måste isolera med brandsäkert material om du har golvbjälklag i trä.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Andra har också läst

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top
Top