You dont have javascript enabled! Please enable it! Vattenmantlad kamin - Bra tips när du ska välja | dinbyggare.se

Vattenmantlad kamin – effektiv värmekälla för det lilla huset

Vattenmantlad kamin

En kamin i huset som genererar reell värme har blivit ett attraktivt vapen i kampen mot alltför höga uppvärmningskostnader. För den som har ett litet hus och ett vattenburet uppvärmningssystem kan en vattenmantlad kamin vara svaret på frågan om vilken typ av kamin som lämpar sig bäst.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vad är en vattenmantlad kamin?

En vattenmantlad kamin är de facto precis som det låter – en kamin som har ett hölje fyllt med vatten. Vattnet runt kaminen cirkulerar och blir varmt när det eldas i eldstaden, och detta vatten kan sedan ledas runt i huset för att värma delar av eller hela huset.

Genom att värma vatten istället för luft ökar kaminens effekt. Dessutom är det lättare att fördela värmeutsöndringen till bostaden när värmen bunkras i ett vattensystem, istället för går rakt ut i bostadsluften.

Principen för en vattenmantlad kamin i själva bostaden är densamma som för en vedeldad central panna i källare eller pannrum.

En vattenmantlad kamin är liksom den centrala pannan tillverkad för kontinuerlig eldning. Det är inte de flesta andra kaminer, som istället är byggda för intensiv eldning under ett par timmar om dygnet.

Anpassningen av kaminen för stadigvarande eldning gör att risken för skorstensbränder minskar betydligt.

Höjning av effekten

Det vatten som värms upp av vedeldningen leds sedan vidare till ett vattenburet värmesystem. Det vattenburna systemet kan vara i form av radiatorer eller slingor under golvet, och ska helst vara försett med ackumulatorer för jämn värmefördelning och effektiv förbränning.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Ackumulatorerna bunkrar energin i form av uppvärmt vatten. Det går också att enbart använda värmen från kaminen till att värma det vatten som tappas i kranarna.

Komplement eller huvudkälla

En vattenmantlad kamin kan användas som den huvudsakliga värmekällan i ett mindre hus. Den passar bra i energisnåla hus och i hus som inte har en källare eller något annat utrymme för installation av en sedvanlig vedpanna.

Om kaminen är den huvudsakliga värmekällan kan systemet kompletteras med till exempel solcellspaneler. På så sätt kan systemet förse bostaden med varmvatten året runt, utan att de boende behöver elda sommartid.

En vattenmantlad kamin kan också användas som ett komplement för att hålla uppvärmningskostnaderna nere i hus med annan värmekälla.

Effekt

Hur effektiv en vattenmantlad kamin är, beror bland annat på det material kaminen är tillverkad av och den storlek den har. Verkningsgraden på en bra modell ligger på ca 80 %. Järn, stål, stenarter och keramik är vanliga alternativ.

Vissa stenarter har en benägenhet att bunkra värme, bättre än andra. Det gäller inte minst den populära, men dyra, täljstenen. Vid insatskaminer går det att mura upp en eldstad som både är vacker att se på och som i sig lagrar än mer värme.

Andra detaljer på kaminen påverkar även de hur effektiva kaminerna är. En fläkt som ökar tillförseln av luft i kaminen ökar förbränningsgraden ytterligare.

Ett inbyggt kylsystem liksom termostater som riktar fördelar värmen mellan luft och vatten ger ytterligare möjligheter att skapa ett effektivt värmesystem via en vattenmantlad kamin.

Alla dessa finesser kostar givetvis extra, och därför är det inte alltid som det är befogat med dessa finesser, hur trevliga de än må vara.

Även mys

Vattenmantlade kaminer kommer i en mängd olika modeller med olika design. Vissa ser ut som “vanliga” kaminer med stor lucka för att lågornas sken ska spridas i rummet.

Andra modeller fungerar som insatser i redan befintliga, eller nybyggda, öppna spisar medan en tredje form av kaminer har ett utseende och en funktion som mer påminner om den gamla hederliga köksspisen.

Installation

En installation av en vattenmantlad kamin får inte ske hur som helst. Till att börja med räknas kaminen som en tung eldstad. Det innebär att en sådan inte får installeras utan erforderlig bygganmälan.

Enda undantaget är om den nya kaminen ersätter en redan befintlig tung eldstad. För det andra är själva installationens utförande mycket viktig.

Dels ska rökkanalerna kopplas helt tätt, dels ska vattenanslutningen ske av en VVS-installatör. Installationen av en kamin är rot-avdragsgill.

Att välja vattenmantlade kaminer

De vattenmantlade kaminerna är förknippade med en hel del investeringskostnader. Det gäller både kamin och installation, samt att ett vattenburet system ska sprida värmen i rummen i huset.

Om huset inte har ett sådant i grunden, kan en vattenmantlad kamin bli ett väl stor investering, som inte täcks upp av den minskade uppvärmningskostnad som ges.

En god beräkning på effektbehovet och en grundlig genomgång av de alternativ som finns på marknaden och som kan möta dessa krav är alltid en bra början till att hitta den bästa och den mest prisvärda kaminen.

Hantering ved

En annan nog så viktig aspekt är vedhanteringen, som med en vattenmantlad kamin sker inomhus i bostaden. Det kan bli både smutsigt och besvärligt att hantera stora mängder ved till en vattenmantlad kamin.

I alla fall om effekten av eldningen ska ge resultat. För att slippa sådant omak och att städa hela tiden väljer därför många att istället installera en central vedpanna i källare eller i ena änden av huset.

Å andra sidan innebär en kamin som mest ger mysvärme, men som används kontinuerligt, också bärande av ved inne i huset. Att då satsa på en kombination av effekt och mys, istället för två olika eldstäder ger en mängd fördelar.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se