You dont have javascript enabled! Please enable it! Vedpannor - Bra tips när du ska välja vedpanna | dinbyggare.se

Vedpannor – miljöriktiga och effektiva moderna värmepannor

Vedpanna med eldstad

Vedpannan är en klassiker i de svenska hushållen. Sedan urminnes tider har vi låtit ved värma upp våra bostäder, och än idag är vedpannan det vanligaste uppvärmningssättet för hus på landet. Så lär det förmodligen vara i framtiden också.

Moderna vedpannor ses som miljöriktiga och effektiva. Det är också, för den som har tillgång till ved, ett billigt sätt att hålla värmen i huset. Den stora nackdelen är dock att vedpannan kräver sitt underhåll.

Vad krävs

– För att kunna installera en vedpanna krävs till att börja med ett utrymme för pannan. Den är ganska stor.

– Till det kommer utrymme för veden i sig och därtill ackumulatortankar.

– Sedan behövs också en skorsten som pannan kan kopplas till och ett vattenburet system i huset.

– Även el behöver kopplas till.

– Vattnet i det vattenburna systemet transporteras nämligen genom en liten pump som i sin tur drivs av el.

Vedpanna eller kombipanna?

En vedpanna kan komma som enskild enhet och då är den i princip också alltid försedd med en elpatron. Elpatronen kan tillåtas gå in när vedeldningen inte ger tillräckligt effekt utefter en på förhand given temperatur, eller fungera helt och hållet på egen hand.

Det finns även kombipannor av vedtyp att välja på marknaden. De tillåter flera slags värmekällor. Ett vanligt exempel är kombinationer av ved/pellets.

En annan variant, om än mer omodern, är kombipannor där både olja och ved kan användas.

Ett vedpannesystem kan också kopplas samman med andra värmekällor, då vedpannan är kopplad till ett vattenburet uppvärmningssystem och har ackumulatortankar.

Effekt

Vedpannan har en verkningsgrad om upp till 85 %. Det gäller moderna vedpannor. Ju bättre förbränningseffekt som pannan har, desto mindre miljöpåverkan har den.

Det finns till och med pannor som är Svanenmärkta. De är både energisnåla och effektiva.

Modern förbränningsteknik är bra mycket miljövänligare än tidigare versioners. Numera kommer vedpannorna upp i temperaturer om hela 850 grader, vilket garanterar att full förbränning ger. Det ger minsta möjliga rök.

Den höga temperaturen fås i gasförbränningsutrymmet. Pannor som saknar ett sådant, utan som istället är vattenmantlade, kan inte bli lika effektiva.

De är också därmed mindre miljövänliga. Dessa tillverkas knappas numera, på grund av den låga effekten i jämförelse.

Uppbyggnad

I en modern vedpanna finns tre zoner: själva eldstaden, gasförbränningsutrymmet och utrymme för konvektionen – överföringen av värme från rökgaser till vattensystemet.

Gasförbränningsutrymmet är det som blir varmast. Väggarna skyddas därför av keramiska plattor eller liknande som tål upp till tusen graders värme.

De vedpannor som säljs till privatpersoner är nästan alltid handmatade. Ved läggs in några gånger om dagen.

Eldningsprinciper

Vilken typ av förbränning som pannan erbjuder påverkar effekten. Det klassiska är överförbränning. Lufttillförseln sker då underifrån förs ut på toppen av pannan, såsom en skorsten.

Underförbränning är en utvecklad variant av överförbränning. Skillnaden är att utförseln av de rökgaser som bildas också tas ut i nederdelen av pannan. Det ger en avgörande skillnad för hur veden förbränns.

Vid överförbränning brinner hela vedvolymen på en gång. Vid underförbränning brinner den nedre delen av vedmassan. Resten av vedhögen sjunker då långsamt nedåt för att bli förbränd när den kommit tillräckligt lågt.

Det här ger en bra mycket effektivare förbränning. En svårighet med sådana pannor är dock att traven av ved måste vara vällagd så att matningen nedåt inte hänger sig.

Flera moderna vedpannor bygger på omvänd förbränning. Här tas luften in ovanifrån och luftströmmen går nedåt i pannan. Även här är den den under delen av vedhögen som brinner först. För att denna panna ska fungera som det är tänkt är den försedd med en fläkt som styr luftens rörelser.

Ackumulatortank

För att en vedpanna ska bli riktigt effektiv behöver den vara installerad tillsammans med en eller flera ackumulatortankar.

Tankarna består av vatten som värmts upp av vedeldningen. Detta vatten sprider sig sedan genom det vattenburna systemet till radiatorer eller golvvärme.

Det går också att hämta sitt varmvatten genom vattensystemet. Om inga ackumulatortankar är kopplade krävs konstant eldning för att värmen ska spridas till radiatorerna i huset.

Det gäller också att ackumulatortankarna är tillräckligt stora, för att värmen ska bli så jämnt fördelad som möjligt över tid. Det är inte helt ovanligt med två 500 – 750 -literstankar.

Varmvatten

En vedpanna kan förutom värme leverera varmvatten till hushållet. Det är ett billigt och bekvämt sätt att värma vattnet på, men kan ställa till med problem under sommaren. Då är det få som vare sig vill eller orkar hålla vedpannan igång, enbart för varmvattnets skull.

På vintern under riktigt kalla dagar kan det också ibland vara svårt att hålla värmen i huset samtidigt som hela familjen får för sig att ett härligt bad är att rekommendera. Det kan göra att den värme som utvecklas av vedeldningen inte räcker för både uppvärmning och varmvatten.

En lösning på problemet är att seriekoppla en vanlig varmvattenberedare. Den värms, när effekten så tillåter, upp av vedpannan, men värmen garanteras också genom den el som slår till vid behov.

Fördelar

Ved är ett mycket attraktivt val för det hushåll som är på landet och som har tillgång till billig ved. Det kan handla om att ta egen ved från marken runt omkring, eller ha en bra leverantör.

För att en modern panna ska ge tillräckligt med värme ska det räcka med en eller två laddningar ved. Sedan ska allt vatten i ackumulatortankarna vara uppvärmt.

När veden väl är införskaffad betyder det lite pyssel, men också en mycket ekonomisk form av värme.

Nackdelar

Det krävs en del jobb och utrymme med vedpannor. Oavsett hur effektiv den är, måste ved finnas tillgänglig kontinuerligt. Det betyder jobb flera gånger om dagen.

Därtill kommer sotning och andra underhåll, som krävs för att vedpannan inte ska bli farlig att använda, liksom det faktum att veden måste bearbetas innan den kan användas.

Ved är inte alltid så billigt som det verkar. För den som inte kan eller orkar med arbetet att ta egen ved, blir kostnaden ibland stor för att köpa in den.

Till det kommer den rök som trots allt avges när pannan används. I vissa bostadsområden ses inte detta med blida ögon.

Att köpa vedpanna

Inför ett vedpanneköp gäller det att ta hänsyn till en rad olika faktorer. Det finns en mängd olika pannor med olika verkningsgrad och effekt att välja mellan.

Vilken panna som passar bäst i det enskilda fallet beror på tillgängligt utrymme, husets storlek och givetvis även den budet som finns.

Rotavdraget kan nyttjas för installation av vedpannan. I vissa fall går det också att få stöd för att byta ut den gamla vedpannan mot en ny, mer energieffektiv.

Hör med din kommun om vad som gäller. Det är klokt att göra, även av den anledningen att ett bygglov också kanske måste till om huset inte haft vedpanna som värmesystem innan.

På kommunen finns dessutom energirådgivare som kan ge råd i valet av rätt vedpanna för ditt hus.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se