Pelletsförråd – Tips vid förvaring av pellets

Pelletsförråd

Pelletseldning är både ekonomiskt och miljövänligt och kräver mindre tillsyn än många andra uppvärmningsalternativ. Men pellets tar relativt mycket plats och måste hanteras varsamt.

Därför är det viktigt att välja rätt alternativ för förvaring. Pelletsindustrins Riksförbund rekommenderar köpare att alltid kontrollera pellets vid leverans, sedan är kvaliteten köparens ansvar.

Första frågan att begrunda är hur pannan matas. Alternativen är skruvmatning eller luftmatning. Skruvmatning är billigare, men sliter på pelletsen. De smulor som lossnar kan göra förbränningen sämre, och ökar risken för driftsproblem.

Har man ont om plats kan man köpa pellets i säck. Det finns stora säckar på 600 kilo och mindre säckar som kan levereras på pall eller köpas en och en i handeln.

Men säckar innebär mer tung hantering och påfyllning än ett pelletsförråd som matar automatiskt.

Pelletsförråd

Väljer man att installera ett pelletsförråd krävs det dock en hel del plats. En årsförbrukning pellets för en normal villa är 5-7 ton vilket motsvarar 8-9 kubikmeter utrymme. Det är ungefär tre gånger så mycket som en årsförbrukning olja.

Pellets ska också hanteras varsamt då de faller sönder om de nöts eller slår i hårda kanter och vid kontakt med fukt. Därför är det viktigt att förrådet är rätt byggt för att både påfyllning och tömning ska fungera.

En gammal oljetank kan faktiskt rengöras och fungera som lager efter ombyggnad. Det finns många färdiga lösningar för pelletsförvaring men den händige kan också bygga ett eget förråd. Alla modeller bör anpassas till en hel del regler.

Ett separat pelletsförråd måste rymma minst 3,5 ton eftersom minsta leveransen är tre ton. Förrådet måste vara minst en meter från din pelletspanna.

Det är viktigt att det är lätt att komma till för lastbilar vid leveranser, och inmatningsröret måste placeras enligt speciella regler och vara väl märkt med mottagarens namn och adress.

Det är också viktigt att se till att pelletsen inte slits vid inblåsningen genom att slå emot väggar eller tak i förrådet. Man kan till exempel dämpa med gummimatta.

Det krävs också avluftningsrör för att förrådet ska fyllas effektivt. Detta kan ha ett filter för att göra påfyllningen dammfri. Annars bör man rikta rörets utlopp så att det inte stör grannar.

Det är viktigt att pelletsförrådet skyddar väl mot fukt och har egen ventilation, eventuellt med fläkt, för att undvika lukt. Manlucka och titthål måste monteras så man lätt kan komma in i förrådet och kontrollera innehållet.

Botten ska luta mellan 45 och 55 grader mot utloppet för att pelletsen ska falla ned med lämplig hastighet. Långa och krokiga slangar eller rör för matning av pellets ger större slitage.

Det är inte lämpligt att använda plaströr eller andra material som kan ge upphov till statisk elektricitet på grund av explosionsrisken.

Till sist ger all förbränning av pellets upphov till aska, även om det är en mindre mängd än för vedeldning. En mindre del kan vara bra att sprida i trädgården, men blir det för mycket så får man ta kontakt med kommunen som kan tala om var den ska tömmas.

Bra att tänka på när det gäller pellets:

– Förvara och hantera pellets varsamt för att få effektiv förbränning och minimera driftsstörningar

– Pellets kräver större förvaringsutrymmen än de flesta energislag

– Det är köparens ansvar att leverantören lätt kommer till vid leverans

– Kontakta kommunen för upplysningar om hur man ska hantera den aska som bildas vid förbränningen.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se