Pelletspanna – miljövänligt och prisvärt alternativ som uppvärmningskälla

Pelletspanna och pellets

Pellets räknas som ett förnyelsebart bränsle och har blivit ett allt hetare alternativ i jakten på att hitta värmesystem som är prisvärda och effektiva.

Pelletspannorna kan i sin utformning jämföras med vedpannor, men är både behändigare att underhålla och effektivare till sin natur.

Det är inte helt ovanligt att hushåll byter från en gammal ineffektiv vedpanna till en modern pelletspanna, ibland med hjälp av en insats.

Pelletspanna

Pelletspannor är miljöriktiga och prisvärda alternativ som uppvärmningskälla till ett hus. Pelletsen räknas som förnyelsebar och det gör att utsläppen ses som ett nollsummespel.

Sanningen är dock att lite utsläpp alltid blir fallet, inte minst vad gäller svavel- och kväveoxider. Det hindrar däremot inte pelletspannan från att i stort sett ses som ett mycket miljövänligt alternativ.

En pelletspanna har också en mycket hög verkningsgrad. Den kan bli så hög som upp till 90 % med en riktigt effektiv och välhållen panna. En sådan panna är ibland Svanenmärkt.

Brinnande pellets i en pelletspanna

Pellets

Pellets är en sorts träbränsle som behandlats så att det ska vara så effektivt som möjligt. De ser ut som små stavar och levereras i bulk eller i säckar.

Fördelen med pellets är också att det är ett lätthanterligt material. De har inte en större diameter än 6 till 8 millimeter.

Det bästa är att ha ett stort förråd och få leveranser i bulk. Då blir leveransen ofta gratis och förrådet ordentligt fyllt utan besvär.

Kombinera

Pelletspannor har än en fördel i att de kan kombineras med solfångare. Då behövs ingen eldning alls under sommaren.

Vissa pelletspannor är så kallade kombipannor där även andra värmekällor kan användas, inte minst ved eller spannmål.

Det gör pelletspannan till en bra panna för den som vill kunna kombinera flera olika värmekällor och på så sätt få ett så effektivt värmesystem som möjligt till en rimlig peng.

Uppbyggnad

En pelletspanna är till stora delar byggd på samma sätt som en vedpanna. Den är också ofta försedd med en ackumulatortank, vilket gör externa ackumulatortankar onödiga.

Pelletspannan värmer upp ett vattenbaserat värmesystem i huset, vilket kan bestå av antingen slingor i golvet eller klassiska radiatorer.

Pelletspannan kan också värma upp det varmvatten som behövs i huset. Själva pannan kan värma en begränsad mängd med varmvatten till husets vattenledningssystem.

För den som behöver mer varmvatten än så är det möjligt att seriekoppla en extern varmvattenberedare som till största delen värms av pelletspannan.

Om det behövs mer energi för varmhållningen än vad pelletspannan för tillfället klarar av, går det att låta elsystemet gå in med den extravärme som behövs. Till själva pannan hör också en elpatron som kan sättas in vid behov.

Automatiska

En av de stora fördelarna med pelletspannor är hanteringen av bränslet. De allra flesta väljer att lägga till ett automatiskt system som själv matar in pelletsen i pannan.

Det görs med en matarskruv från ett förråd intill själva pannan. Det automatiska systemet ger ett minimalt underhållsbehov.

För att det inte ska bli stopp i systemet krävs då mest att tömma askan med jämna mellanrum. Pelletspannor med matarskruv tar dock stor plats.

Underhåll

En pelletspanna måste skötas regelbundet för att den ska fungera effektivt. Det gäller inte minst sotning och att raka ur aska.

Olika modeller kräver tömning och sotning olika ofta. Vissa modeller kommer med automatiska system för detta som tillval. De kostar en slant, men underlättar underhållsarbetet markant.

Pelletsbrännare

För de som har en befintlig panna, till exempel en oljepanna, finns pelletsbrännare att köpa till. De installeras i den befintliga pannan och ersätter då den gamla värmekällan.

Det är ett klart billigare alternativ till att byta ut hela pannan. Kostnaden för en sådan installation är inte ens halva till den kostnad som en helt ny pelletspanna medför.

Men verkningsgraden blir inte fullt lika hög som med en pelletspanna. Det gör också att en pelletsbrännare inte heller är en fullt lika miljöriktig variant.

Installation

Installationen av pelletspannan är rotavdragsgill. Kontakta kommunen för mer information. Tänk också på att installationer av en pelletspanna i vissa fall också kräver bygglov. Bara det är en god anledning till att kontakta kommunen inför en installation och ett köp.

OBS! Tänkt på att det är nya regler som gäller f.o.m den 1 januari 2019. De nya reglerna tillämpas för installationer av kaminer som eldas med pellets och ved. Du som redan har t.ex. en braskamin i huset berörs inte av ändringarna. Kraven blir däremot aktuella den dag du behöver byta din braskamin eller vedspis.

Läs mer om de nya reglarna på Boverkets hemsida.

Att välja pelletspanna

En pelletspanna är ett bra alternativ för hushåll med rejäla utrymmen för panna och bulklager. För att investeringen inte ska bli alltför kostsam är det lämpligt att installera pannan i hus som redan har vattenburet värmesystem.

Investeringskostnaden varierar stort beroende på pannmodell och den effekt pannan behöver uppbringa, liksom om vattenburet system och skorsten behöver installeras.

Men när den väl är på plats halveras i allmänhet uppvärmningskostnaderna, jämfört med direktverkande el.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se