Fördelar och nackdelar med luft vatten värmepump

Luft vatten värmepump vid husgrund

Luft vatten värmepump som kopplas till det vattenburna systemet som ger både varmvatten och värme i huset har blivit populärt vid val av värmepump. Att välja rätt luft-vatten värmepump innebär många aspekter som behöver vägas in vid valet. Här är en kort guide hur en luft vatten värmepump fungerar, fördelar och nackdelar och värt att veta inför köpet.

En luft vatten värmepump är en värmepump som växlar upp värme från luft till vatten. Den passar bäst som uppvärmningskälla i hus med vattenburet värmesystem och har med åren kommit att bli ett hett alternativ till bland annat bergvärmeanläggningar.

Som uppvärmningskälla betraktat är den också ypperlig till framför allt privata pooler.

1. Så fungerar en luft vatten värmepump

En luft vatten värmepump är ett system inte som bygger på samma teknik som en luft luft värmepump. En kompressor överför den energi i form av värme som finns i utomhusluften till inomhusluften. Den växlar upp värmen flera gånger om, grad för grad, så att temperaturen blir behaglig i huset.

Skillnaden ligger i att där luft-luftvärmepumpen värmer upp ett hus genom inströmmande varmluft, leds värmen med en luft vatten värmepump ut i huset via det vattenburna systemet.

Därför krävs också ett värmesystem byggt på vatten för att en luft vatten värmepump ska bli aktuell. Det går även att få varmvatten via en luft vatten värmepump.

2. Fördelar

Den stora fördelen med en luft vatten värmepump är att det är en billig investering som snabbt betalar sig i form av minskade elkostnader.

Priset för uppvärmningen kan halveras i ett enda slag. För många är också en luft-vatten värmepump ett enklare alternativ än bergvärme till exempel, eftersom ingreppen på omgivningen inte är så stora.

Till skillnad från luft luft värmepumpen kan också en värmepump ge värme i hela huset, oavsett planlösning. Så länge det finns radiatorer i rummet, kan rummet också värmas upp med värmepumpen.

En luft-vattenvärmepump är också ett utmärkt alternativ för att värma upp en pool. Det är en energieffektiv lösning som fungerar väl under sommarsäsongen.

3. Nackdelar

Den uppenbara nackdelen med en luft-vatten värmepump är att den blir mindre effektiv när det blir kallt. Det är i sig en paradox för en husägare, eftersom effektbehovet ökar ju kallare det blir utomhus.

Men eftersom energin tas från utomhusluften, måste det också finnas energi att ta av. Och när det är under -20 grader finns det inte mycket energi kvar och då slår elpatronen på och hjälper till.

Det gör att det kan vara mindre lämpligt att installera en sådan pump i de norra delarna av landet, där kylan kan bli svår. Om du ändå skulle välja en luft vatten värmepump är det viktigt att det finns en kraftig elpatron som kan hjälpa till om pumpen blir utan verkan.

En annan nackdel är bullret. En kompressor låter när den arbetar. Det kan upplevas som störande för många.

4. Knäppningar

Buller från kompressorn är bara ett av de ljud som en vattenburen luftvärmepump avger. Vissa system kan också orsaka knäppningar i vattenledningarna.

Det beror på att överföringen av värmen till radiatorerna sker ryckvis, vilket gör att rören också vidgar sig och minskar i storlek utefter den ojämna värmen.

Det går att åtgärda det här problemet genom att låta något kallare vatten blandas med varmvattnet från pumpen innan det når ut i systemet via ett kärl.

Då försvinner knäppningarna. Det kostar dock en slant extra. Det finns också system som inte skapar dessa irriterande knäppningar.

5. Att köpa luft vatten värmepump

Buller och effekt är några av de viktiga parametrarna när det kommer till luft-vatten värmepumpar. En duktig installatör kan göra de beräkningar som behövs för att utröna vilken effekt som faktiskt krävs i det enskilda huset.

Det är därför alltid bäst att anlita en professionell fackman för arbetet. Det är dessutom rotavdragsgillt. En luftvärmepump som leder ut värmen via ett vattenburet system är ganska dyr i inköp jämfört med en luft luft värmepump.

Det är dock inte lika dyrt som att installera bergvärme. Men med tanke på nackdelarna kan det vara värt att fundera på de alternativ som finns lite extra innan en luft vatten värmepump köps in och installeras.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se