Välja frånluftsvärmepump – Omvandla ventilationsluften till användbar energi

Frånluftsvärmepump till villa

Att välja rätt frånluftsvärmepump kan vara ett svårt val eftersom det är många aspekter du behöver väga in när det kommer till valet. Här är en kort guide om frånluftsvärmepumpar. Hur dom fungerar, förutsättningar inför valet, effekt, kostnad och värt att tänka på inför köpet.

En frånluftsvärmepump tar energi från ventilationsluften i huset och omvandlar den till användbar energi. För hus med mekanisk ventilation är det ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt att få såväl värme som varmvatten.

Tyvärr räcker dock inte frånluftsvärmepumpen som värmekälla året runt. Behovet av el eller annan värmekälla består.

Använder inomhusvärmen

Med hjälp av en kompressor kyls den varma frånluften flera grader. Energin tas istället tillvara för inkommande luft och vatten till huset. En vanlig frånluftsvärmepump sänker den utkommande luften från ca 20 till 5 grader.

Så länge huset hålls varmt, kommer frånluftsventilationen också att vara det, vilket gör att systemet i mångt och mycket värmer sig självt.

Värmepumpen värmer upp vatten som sedan leds ut som varmvatten eller till det vattenburna värmesystemet.

Förutsättningar vid val av frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump kan vara ett bra alternativ till hushåll som har ett mekaniskt ventilation med en central frånluftskanal. Om en sådan finns, eller installeras, är frånluftsvärmepumpen i sig oberoende av det omgivande vädret.

Den ger garanterad värme, till skillnad från en luft/luftvärmepump som inte riktigt klarar de bistra dagarna på egen hand.

Om husets ventilation är undermålig och ändå behöver ses över kan frånluftsvärmepumpen vara ett smart alternativ då investeringskostnaderna är relativt låga. Hus med kända radonproblem ska inte använda sig av frånluftsvärmepump.

Effekt

Effekten av en frånluftsvärmpump är i många fall otillräcklig för att värma ett hus under vintertid. Anledningen är att luftflödet i ventilationskanalen inte är obegränsad.

Anläggningen måste anpassas efter denna luftmassa, och inte efter hur stort effektbehovet är. För att öka effekten kan också vattnet i utluften kondenseras.

Värmepumpar som klarar det är i allmänhet mer effektiva. Det går också i vissa fall att kombinera energiuttaget av frånluften från huset med en mindre bergvärmeanläggning alternativt jordvärmeanläggning.

Då klarar uppvärmningssystemet hela husets värmebehov. Det vanligaste alternativet är dock att lägga till el.

Kostnad för frånluftsvärmepump

Det är relativt dyrt att installera en frånluftsvärmepump med tanke på att den inte täcker hela värmebehovet i huset. I alla fall jämfört med en luft/luftvärmepump.

Beroende på anläggning kan kostnaden ligga mellan 30 000 och 80 000 kr. Hur stor den faktiska kostnaden blir beror på hur stort huset är och den effekt som krävs.

En mindre frånluftsvärmepump kan installeras för att enbart hantera varmvattnet. En sådan kan också användas för att värma upp till exempel en pool under sommaren.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se