FTX- ventilation med värmeväxlare ger värmeåtervinning av ventilationsluften

FTX- ventilation med värmeväxlare

FTX-system värmer upp huset med hjälp av värmeväxlare.

Den som ämnar sätta in ett mekaniskt ventilationssystem i huset kan välja ett så kallat FTX-system. Det är ett ventilationssystem med funktion för återvinning av den värme frånluften har.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Systemet är effektivt, inte bara vad gäller uppvärmning. Det ger också behagligt varm tilluft som är renad från partiklar och pollen.

Så fungerar ett FTX-system

Ett FTX-system är ett komplett system för att värma inluften med hjälp av frånluften i ett hus. Via en värmeväxlare.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Systemet för FTX placeras nästan alltid på vinden på ett hus. I ett FTX-system sker hela luftutbytet på ovansidan av huset, både till- och frånluften.

Tilluften går via ventiler till vanliga rum, såsom sovrum och vardagsrum.

Frånluften å andra sidan går ut genom våtutrymmen, såsom tvättstuga och badrum samt från köket.

Den luft som tas in till huset värms upp via en värmeväxlare med hjälp av energin från frånluften. Det ger bra komfort i huset. Den luft som kommer in är varm, och inte kall som vid till exempel en frånluftsvärmepump, eller vid självdrag.

Effektivt och hälsosamt

Skillnaden mellan ett FTX-system och enbart en värmepump kopplad till frånluften är att FTX också innebär regelrätta kanaler för inluften. Det skapas alltså inget undertryck i bostaden och luftregleringen blir styrd hela vägen.

Luften tas aktivt in utifrån och uppifrån vilket gör att det inte finns någon fara för att ventilationssystemet ska öka halterna av till exempel radon eller mögelsporer från grunden i ett hus.

Istället går luften från utsidan via ett reningsfilter, vilket gör luften partikelfri, precis som hos en luft-luftvärmepump.

Kontrollpanel för FTX-system

Styrt undertryck

FTX-ventilation med återvinning är således ett balanserat system och den varma luften återvinns till 50 – 80 %. Det gör att det går åt mindre energi i form av el för att hålla inomhustemperaturen på 17-20 grader.

De är således passiva – de växlar bara värmen från frånluft till tilluft och eftersom lika mycket luft tas ut ifrån huset som det kommer in, blir det balans även här.

Många väljer dock att ha lite undertryck i systemet. Det beror på att fukthalten då blir lägre i huset. På kuppen blir det lätt att tända fyr i den öppna spisen och köksfläkten fungerar bra mycket effektivare om det råder ett visst undertryck.

Bra luft men låter

En FTX-ventilation erbjuder en komplett lösning för till- och frånluft samt uppvärmning av ett hus. Det är en mycket energieffektiv lösning som också ger bra boendemiljö.

Luften blir ren då den tas från säker källa och växlas ofta, samt filtreras inför intaget. Det gör att pollen, smuts och andra små partiklar rensas från luften.

Däremot kan ljudet från värmeväxlaren upplevas som störande, även om senare modeller är väldigt tystgående. Det är också ett system som är känsligt för att smutsas ner. Därför behöver det löpande underhåll för att fungera väl.

Installation

För att över huvud taget få installera ett sådant system krävs bygganmälan till kommunen. För att den ska kunna tas emot måste också godkända ventilationsritningar medföljas.

Det behövs därför också en professionell fackman som installerar systemet. Inspektion av ventilationskanaler ska också ske av kommunen godkänd person eller av sotningsväsendet.

Anlita alltid en kompetent person med goda referenser som kan göra hela installationen. Detta arbete leder till ganska höga initialkostnader för att installera FTX-systemet.

Å andra sidan är detta arbete avdragsgillt, och effektiviteten i systemet är mycket högt. Alla kanaler, ventiler och fläktar, liksom aggregatet i ett FTX-system behöver hållas rena. Det kräver en del pyssel.

När passar FTX

FTX-system passar täta hus som behöver eller redan har mekanisk ventilation i hela Sverige. Ju längre norrut ett hus ligger, desto mer finns det att spara.

Till skillnad från värmepumpar där mediet är utomhusluft, är inte FTX-systemet alls känsligt för utomhustemperaturer. Det gör det särskilt lämpligt i de norra delarna av landet.

Vid en renovering av ett äldre hus kan definitivt FTX vara en lösning, för att både få bra ventilation och värme i ett och samma system.

Effekt och kostnad

Enbart värmeväxlaren kostar ungefär vad en frånluftsvärmepump kostar, och sedan tillkommer kanaler för till- och frånluft.

För att installationen ska bli korrekt och systemet fungera som det är tänkt är det viktigt att huset är helt tätt i övrigt. Annars förloras en del i effekten av de luftströmmar som ska verka.

Det gör att isolering och andra åtgärder kan behövas innan systemet sätts in. Gå därför igenom kostnaden respektive värmeeffekt noga, för att se vilket uppvärmningssystem som passar i det enskilda huset.

Det är inte alltid ett FTX-system räcker till för att värma upp ett helt hus. Om beräkningar visar att det inte skulle göra det kan en kombination av andra värmekällor fungera, såsom jordvärme, vedpanna eller pelletspanna.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se