Inte bara att installera köksfläkten

Det är inte bara att installera vilken köksfläkt som helst när köket renoveras eller fläkten är slut. Det finns en mängd olika typer av fläktar på marknaden. Vilken typ av köksfläkt som passar beror på hur ventilationssystemet i bostaden ser ut. En fläkt ska också uppfylla vissa andra regler, för att fylla den funktion det är tänkt att den ska göra.

Installerad köksfläkt

Kolfilterfläkten

Den enklaste fläktmodellen att ansluta, är kolfilterfläkten. Fläkten går även under begreppet recirkulerande fläkt och passar utmärkt i hus med självdrag, liksom i lägenheter med centrala system. Kolfilterfläkten behöver inte kopplas till ventilationssystemet. Det innebär att den kan sättas var som helst i vilken bostad som helst.

Däremot kräver kolfilterfläkten en bra ventilation i rummet i övrigt. Annars finns det risk för fuktproblem. Det beror på att där en fläkt med frånluft leder ut all luft från spisområdet ur huset, rensar enbart kolfilterfläkten bort matoset. Luften i sig stannar kvar i bostaden, med fukt och allt. Filtret i fläkten behöver också bytas med jämna mellanrum för att reningen av luften ska fungera.

Kolfilterfläktens effektivitet

En viktig detalj vad gäller kolfilterfläktar är effektiviteten. Enligt boverkets regler ska fläkten som monteras klara av att rensa bort minst 75 % av matoset från luften. Det är det inte alla kolfilterfläktar som klarar. Välj därför en kolfilterfläkt med omsorg.

Installation av köksfläkt

Installation av köksfläkt i kök.

Kontrollera också alltid med vilka regler som gäller för bostadsrättsföreningen eller hyresrättsföreningen innan fläkten installeras. Vissa föreningar kräver kolfilterfläktar, andra godkänner dem inte alls. Reglerna beror på vilket ventilationssystem som gäller i huset i allmänhet.

Utsugsfläkt

En utsugsfläkt kopplas till ett frånluftsrör och leder ut all luft som sugs igenom fläkten ut ur huset. Den här fläkten är vanlig i villor, och en variant av utsugsfläkten, en så kallad alliancefläkt, förekommer också i lägenheter.

Om en utsugsfläkt ska koppas till en bostads- eller hyresrättsförenings ventilationssystem måste först föreningen godkänna detta! Kontakta dem inför installationen. För en korrekt installation krävs dessutom fasta eldragningar, vilket kräver en behörig elektriker, och en imkanal som uppfyller vissa krav – bland annat vad gäller brandsäkerhet.

Utsugsfläkt och brandsäkerhet

En utsugsfläkt ska anslutas till ett ventilationsrör som håller hög brandsäkerhet. I ett hus med självdrag är det vanliga alternativet att installera en separat ventilationskanal som leds ut genom vägg eller tak. Det går också att använda sig av befintliga kanaler i en eventuell skorstensstock, om så är lämpligt.

Motorn till utsugsfläkten kan sättas separat en bit upp i röret, eller i anslutning till kåpan. Det är kommunen som ska godkänna de ventilationskanaler som dras i ett hus. Sotaren har också ett finger med i spelet eftersom det är han eller hon som har till uppgift att inspektera kanalerna. Tala alltid med kommunen inför ett köksfläktsbyte, särskilt om du planerar att byta typ av fläkt.

Fläktkåpa

En annan form av utsugsfläkt är fläktkåpan. Den har ingen motor i sig, utan utsuget drivs av en motor någon annanstans i huset. Själva fläkten drivs av ett spjäll som öppnas och stängs efter behov. Kåpan kan kopplas till ett centralt system i till exempel lägenheter, eller i hus med mekanisk frånluftsventilation.

Samma regler vad gäller brandsäkerhet och installation ställs för fläktkåpan som för utsugsfläkten. Fördelen med fläktkåpan är att när denna byts ut, behöver inte motorn i sig bytas ut, eftersom den är fristående.

Glöm inte avståndet!

En viktig detalj i installation av köksfläktar är avståndet mellan spis och fläkt. Enligt Boverkets byggregler ska detta avstånd vara minst 50 centimeter. Den som har en gasspis behöver passa sig än mer för avståndet. Här rekommenderas ett avstånd om ca 65 cm, men det faktiska avståndet beror på spisens effekt och placering i övrigt.

Köksfläktar i lägenheter

I lägenheter finns oftast strikta regler för vilken typ av fläkt som ska användas, och på vilket sätt den ska installeras. Här används ju de gemensamma ventilationsrör. Det ökar risken för brand om fläkten inte installeras på rätt sätt.

Ofta är dessa ventilationsrör också en del av det resterande ventilationssystemet i huset. Då kan en fläkt för central ventilation, en så kallad alliance-fläkt, krävas. Den är ganska dyr att inhandla och att montera. Kontakta alltid föreningen för information om vad som gäller i det enskilda fallet!

Viktigt!

Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om säker el inomhus hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Mer information om köksfläktar hittar du på Boverkets hemsida.

Relaterade köksämnen med tips för dig som ska förnya köket

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se