Välja Köksfläkt? Tänk inte bara på designen

Idag är köksfläkten ofta en av kökets mest tydliga designbudskap, men en snygg köksfläkt är tyvärr inte självklart en bra fläkt. Hur effektiv en köksfläkt är har både att göra med prestanda och placering. Inte bara hur många kubikmeter luft i timmen den suger. Men vad ska man då tänka på när man ska välja köksfläkt?

Ny köksfläkt i kök

7 tips inför valet av köksfläkt

1. En tyst köksfläkt är bra för att kunna trivas i köket, men är den inte effektiv vill ingen vara där ändå.

2. När man skall välja köksfläkt ska man också ta reda på vilken förmåga fläkten har att fånga upp oset. Uppgiften osuppfångning i procent är inte alls samma sak som mängden luft den suger ut. Titta på tester som görs eller uppgifter som ges från tillverkarna av köksfläktar.

3. En köksfläkt bör inte trängas in mellan två överskåp utan ha minst tio till femton centimeter fritt utrymme på båda sidorna för att få full effekt.

4. Att placera köksfläkten inbyggd i ett överskåp börjar komma tillbaka. Det gör att man får mer skåpsutrymme, och gör fläktlösningen diskretare.

5. Det är viktigt att se till att köksfläkten kommer att kunna få tilluft att suga ut där den placeras och att den har en ventilationskanal ut som motsvarar dess prestanda. En tumregel är att ska fläkten suga ut mer än 500 kubikmeter i timmen bör man ha en utkanal med diameter 150 mm från fläkten.

6. Tilluften ska komma från en ventil i rummet intill köket. Då går luftströmmen ner på golvet och får med sig oset från hällen och en eventuell ugn. Ventiler får inte finnas i köket. Om du öppnar fönstret för vädring när du kör köksfläkten riskerar du att matoset sprids ut till intilliggande rum.

7. En inbyggnadsugn i högskåp ska helst placeras mellan tilluftsventil och spisfläkt för att få med matos.

Viktigt!

Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om köksfläktar hittar du på Boverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se