Sätt in en köksfläkt

koksflakt.jpg

Säkert har du någon gång fått stekos som ett slag i ansiktet då du kommit på besök till någon som är i färd med att laga mat och inte har en köksfläkt igång. Hela bostaden luktar inpyrt och matfettet sprider sig till möbler och textilier.

Enbart för att slippa matos är det värt att sätta in eller att byta ut en gammal köksfläkt. Men det finns också andra goda skäl. Ett är att en väl fungerande köksfläkt bidrar till att hålla ditt hus friskt.

 

 

En köksfläkts väsentligaste funktioner är att samla upp fett och få ut matoset från spisen och köket och därmed också hindra att det sprids i den övriga bostaden. En annan väsentlig funktion, som man kanske sällan tänker på, är att köksfläkten också suger upp de stora mängder vattenånga som bildas vid till exempel långkok.

Får ångan sprida sig fastnar den i gardiner, tapeter och på väggar, bakom skåp och andra möbler vilket aldrig är bra. Under olyckliga omständigheter kan fukten bli den utlösande anledningen till att du får mögelangrepp i huset. Det är alltså ingen överdrift när man säger att köksfläkten är en del av husets totala ventilationssystem.

Numera har de flesta kök en köksfläkt, men det kan finnas skäl att byta ut gamla fläktar, dels för att de fungerar dåligt, dels för att nyare modeller ökar trivseln i köket. Med undantag för själva elinstallationen kan du mycket väl själv sätta in din köksfläkt. Det elektriska måste du alltså alltid överlåta till en behörig elektriker.

Hur stort arbete installationen innebär beror på om du ska göra en helt ny montering som innebär att du måste ordna med ventilationskanal eller om du ska byta ut en äldre köksfläkt och då kan ansluta den nya till den redan befintliga kanalen.

Vid nyinstallation måste du alltså dra en ventilationsslang från köksfläkten, genom en eventuell övervåning, upp genom vinden och ut genom yttertaket. Du kan komma förbi ventilationsproblemet genom att i stället för en utsugningsfläkt som enklast ansluts till imkanalen välja en kolfilterfläkt.

Kolfilterfläkten renar luften i ett filter av aktivt kol och blåser sedan ut den på nytt i köket. Någon ventilationskanal behövs då inte. Men en köksfläkt av det slaget är mindre effektiv och håller inte heller efter vattenånga och fukten.

Rätt köksfläkt på rätt plats

Det finns tre olika slags köksfläktar: utsugningsfläkten som ofta kallas spisfläkt, kolfilterfläkten och fläktkåpan. Den senare ingår i ett större ventilationssystem. Den köksfläkt som är mest effektiv är utsugningsfläkten. Även när den går på låg hastighet tar den bort lukt och samlar upp fett bättre.

En nackdel med utsugningsfläkten är att den ”stjäl” en del värme, men årskostnaden för värmeförlusten är ungefär densamma som priset för ett nytt kolfilter. Kolfilterfläkten installeras oberoende av ventilationskanaler. Utsugningsfläkten är vanligast i småhus där det är tämligen lätt att ordna passande ventilation. I flerfamiljshus kan den bara komma ifråga om huset har separata ventilationssystem.

I vår arbetsbeskrivning visar vi hur man sätter upp en köksfläkt i ett köksskåp i en befintlig imkanal. Ska du installera en ny imkanal och köksfläkt bör du kontakta och rådgöra med sotaren i din kommun så att din installation blir korrekt utförd enligt gällande regler.

Nya byggregler för imkanaler

1 januari 2012 infördes nya byggregler från Boverket (BBR19) där man förändrade och skärpte kraven på imkanaler jämfört med tidigare regler. Vill du läsa mer om branschstandard och vad som gäller för imkanaler kan du besöka imkanal.se

Det här behöver du när du ska sätta in en köksfläkt:

Verktyg:
Fogsvans (1) Sticksåg (2) Borrmaskin (3) Dosfräs (4) Träborr (5) Vinkelhake (6) Tumstock (7) Passare (8) Skruvmejslar (9) Hammare (10)

Material:
Utsugningsfläkt, Ventilationsslang, Skarvmuff, Skruv, Skåpbultar.

Montering

Varning

Om du försummar att göra rent köksfläktens fettfilter blir fläkten en brandfara. Mat, matfett och olja, som du glömmer på spisen, tar lätt eld. Branden sprider sig sedan snabbt via filtret ut i ventilationssystemet. Avstå från att använda fläkten när du friterar.

OBS! Försök aldrig att släcka brinnande fett med vatten. Häller du vatten på brinnande matolja får branden ett explosionsartat förlopp och förvärrar branden.!

Tips!

Fritidshuset saknar ofta spisfläkt. Det är en lika stor brist som när den inte finns i året runt bostaden särskilt om stugan används under vintern. Värmeförlusterna är stora när man tvingas åstadkomma korsdrag för att få ut stekoset.

Värt att veta

Vill du av någon anledning undvika fläktbuller kan du installera en frånluftsfläkt på vinden eller taket. I köket räcker det då med att du har en spiskåpa. Men du måste hålla dig till en kåpa som har fettfilter.

Med ett från och tilluftssystem får du tillbaka värmen i den renade luften. Såväl utsugningsfläktar som kolfilterfläktar och moderna spiskåpor är försedda med fettfilter. I vilket system dessa än ingår gäller regeln att de måste rengöras regelbundet för att vara effektiva mellan 3-6 månader är normal beroende på hur mycket fläkten används. Diska för hand med diskmedel. De flesta fettfilter kan även diskas i diskmaskin. Kontrollera tillverkarens föreskrifter innan du diskar i maskin.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top
Top