Köksfläktar – Viktigt att välja rätt köksfläkt i köket

Köksfläktar har blivit hetaste trend och det finns en mängd olika varianter och designer att välja mellan på marknaden. Valen är till synes obegränsade och det finns en hel del att tänka på vid valet av en ny köksfläkt.

Köksfläkt i modernt kök

Vilken typ av köksfläkt du ska välja beror först och främst på vilken typ av ventilation du har i din bostad. Ska du bygga nytt kök är valfriheten större redan från början, men om du endast ska byta ut din köksfläkt så måste du välja en köksfläkt som passar in i din befintliga köksinredning. Ska du renovera köket är valmöjligheten lite större men fortfarande måste köksfläkten anpassas för din befintliga köksinredning.

Om du bor i hyresrätt så måste du prata med bostadsföretaget du hyr av för att ta reda på vad du får byta och inte byta till. Är det kanske något som bostadsföretaget själva ombesörjer?

Bor du i bostadsrätt gäller samma sak, dvs. att du kontaktar styrelsen och frågar om vad det råder för typ av ventilation i fastigheten och vilken typ av köksfläkt du får installera.

Köksfilter med kolfilter eller även så kallad kolfilterfläkt

Kolfilterfläkt

Kolfilterfläkten är bra i hus där det inte finns någon frånluftskanal att ansluta fläkten till. Fläkten drar inte ut någon luft alls, utan renar istället luften och släpper ut den i samma rum igen.

För den som har en villa och som vill spara värme, är det ett bra alternativ. Dessutom kan fläkten placeras vart som helst i luften, eftersom ingen hänsyn behöver tas till någon frånluftskanal. Däremot är denna typ av fläkt inte riktigt lika effektiv som en utsugsfläkt.

Utsugsfläkt i kök

Utsugsfläkt

Utsugsfläkten leder bort luften till en utsugskanal. Det är den här typen av fläkt som ofta kallas för spisfläkt, kort och gott. Denna fläkt är effektiv och i hus med självdrag är det ofta det bästa alternativet i enfamiljshus.

Kombinationsfläkten är en variant av utsugsfläkten och är ett obligatorium i en del flerfamiljshus. Där renas luften via kolfiltret för att sedan ledas ut via det centrala ventilationssystemet. Anledningen till att den ofta är ett krav i flerfamiljshus är att brandrisken minskar om frånluften är renad från os.

Kontakta alltid fastighetsansvarig innan du byter köksfläkt i en bostads- eller hyresrätt. Ofta behöver kanalerna provtryckas innan de kan godkännas för en ny fläkt.

Spiskåpa med utsugsfläkt

Spiskåpa

De frihängda och vägghängda köksfläktarna kan ibland förväxlas med spiskåpor utan motor. Dessa behöver kompletteras med själva fläkten. Fläkten kan sättas in separat i dessa fall, men kåpan kan även kopplas till ett centralt system eller ha en fläkt som är helt extern.

De externa fläktarna ger ifrån sig bra mycket mindre ljud i boendemiljön, vilket uppskattas av många. Sådana kåpor kan dessutom kombineras med ett smart värmeåtervinningsaggregat som gör att värmen inte forsar bort från köket.

Underhängd köksfläkt kallas även inbyggnadsfläkt som hänger under köksskåpet

Underhängd köksfläkt

Utöver själva mekaniken för att få bort os från köket vid matlagning kommer köksfläktar i flera olika former: underhängda, vägghängda och frihängda. En underhängd köksfläkt är ämnad för att hänga under ett skåp och kallas även för inbyggnadsfläktar. Modellen är kompakt och minimalistisk.

Fördelen med den underhängda köksfläkten är att den får plats överallt. Den utdragbara underhängda fläkten är extra smart i små kök.

Väggmonterad köksfläkt monterad på köksvägg

Vägghängd köksfläkt

Den andra varianten är en så kallad vägghängd köksfläkt. Den har en snygg design och hängs på väggen utan något tillhörande skåp. Det finns vägghängda fläktar för hörnor och vanliga vägghängda som är tänkta att sitta rakt på väggen. Designen är allt ifrån kantiga och moderna till rustika och klassiska.

Den vägghängda fläkten är något dyrare än vad den underhängda modellen är. Priset varierar stort beroende på vilken modell och vilket varumärke fläkten är tillverkad av.

Frihängande köksfläkt

Frihängd köksfläkt

Den tredje modellen av köksfläkt som säljs på marknaden är en frihängande fläkt. Den är tänkt att hänga fritt från taket och är därför mer stabil än en vägghängd fläkt. Den har dessutom klädda sidor runt om, vilket inte den vägghängda fläkten har.

Den frihängande fläkten sätts upp ovanför spisar som till exempel är placerade på en köksö. En snygg frihängd eller vägghängd kåpa ger karaktär och finess åt köket.

Välja rätt köksfläkt

När du ska köpa en ny köksfläkt gäller det att välja med omsorg. Designen är givetvis viktig för att ge köket ett trevligt helhetsintryck. Förutom behöver måtten vara korrekta. En köksfläkt kan ha olika bredd, och ska således vara anpassad efter hur bred själva spisen är.

Ljudnivån är även den en mycket viktig faktor vid valet av fläkt. Det är bra om fläkten är så tyst som möjligt, samtidigt som den ska vara effektiv. Viktigast ändå är nämligen att oset verkligen leds bort från köket av fläkten. Tänk också på att fläkten ska vara lätt att rengöra från fett och damm.

Viktigt!

Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om köksfläktar hittar du på Boverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se