You dont have javascript enabled! Please enable it! Välja gasspis för köket? Bra tips inför valet | dinbyggare.se

Välj gasspis för köket – tips inför valet

Gasspisen är en älskad klassiker som alltfler åter sätter in i sina hem. Med en gasspis blir matlagningen till en enkel match, tack vare den direkta regleringen av värmen och den snabba effekten. Däremot är det lite klurigt att installera en gasspis, med tanke på brandsäkerheten.

Modern gasspis i kök

Modern gasspis i köket.

Med en gasspis i köket är det lätt att utveckla sin matkonst. Gasspisen är den professionelle kockens förstaval när det kommer till spis tack vare den effektiva uppvärmningen och direktreglaget för värmen.

Det gör att det finns en mängd fantastiska gasspisar att välja mellan. Samtidigt är kostnaden för drift och installation högre för en gasspis än för en vanlig eldriven spis.

Gasspis i kök

Snabbt med gasspis

En gasspis är mycket snabb och effektiv. Det går enkelt och snabbt att få vatten och pannor varma inför matlagningen. Regleringen av värmen är också direkt, och det är det som får kockarna att mysa vid en gasspis.

Den snabba regleringen och den effektiva uppvärmningen är också det som gör att vissa konnässörer anser att det inte finns något bättre än en gasspis. När spisen stängs av finns dessutom inte mycket som är varmt på spisen.

Gasugn på en gasspis

Gasugn

Däremot är det bra mycket svårare att baka i en gasugn. Det kan vara svårt att få en jämn bakning och grillytor blir gärna ojämna de med. Anledningen är att gasen kommer upp ur botten på ugnen och det gör att det enbart blir undervärme. Därför har en moderna gasspisar varmluftsugnar istället för gasugnar.

Modeller och pris på gasspis

De vanliga spismodellerna med gas har samma standardformat som en vanlig spis med häll eller en induktionshäll. De är också i princip lika dyra som en vanlig spis. Det är ingen skillnad i pris mellan de modeller som har en varmluftsugn och de som har en gasugn.

Fantastiska spisar

De riktiga kockspisarna är nästan alltid gasspisar i någon form. Det finns modeller med såväl stekbord, grill och fritös och flera ugnar i ett – allt det som är kockfantasternas dröm.

En sådan spis är verkligen en juvel i köket, både som designobjekt och för att laga mat på. De tar en del plats också, så om den ska få plats gäller det att planera köket utifrån spisen.

En modern gasspis med finesser som stekbord, grill och olika typer av ugnar är ingen billig investering. Den kan gå på många tiotusentals kronor. Till det kommer kostnaden för installation av såväl gassystem som spis.

Anslutning

För att kunna ha en gasspis krävs en särskild installation av gas alternativt gasol. Två tuber behövs och en helt tät anslutning mellan tuber och spis. Allra helst ska tuberna placeras på utsidan av huset.

Installationen måste bli helt brandsäker. Kontakta alltid brandsäkerhetsansvarig på kommunen inför en installation. Det är också bra att se om det finns några restriktioner i hemförsäkringen för installation av gasen.

Kostnad och arbete med gas

Kostnaden för gas överstiger den som en elspis kostar vid matlagning. En gasspis kräver också sitt underhåll. Gasen tar slut så småningom i tuben, och då behöver den bytas. Det kräver lite pyssel, särskilt som hela systemet bör undersökas för läckagerisken samtidigt.

Det gäller också att ha lite framförhållning. En extra tub är ett måste att ha hemma. Ännu ett extraarbete med gasspisen är rengöringen. Det är lite pillriga att få den helt ren i jämförelse med en spishäll, även om det går att ta bort de flesta detaljer på själva spisen.

Att tänka på vid val av gasspis

För att få installeras i svenska hem, måste gasspisen vara CE-märkt. Det innebär att den uppfyller EU-kraven för säkerhet och funktion. Gasspisar för gasol, naturgas respektive stadsgas är utformade på något olika sätt.

Det är därför mycket viktigt att få rätt typ av spis till den gas som används. I Stockholm Stads system gäller stadsgas, i Småland och Stenungsund finns naturgas, medan alla enskilda system är byggda på gasolflaskor. Tänk också på att gasslang inte alltid ingår i spisköpet.

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se