Tips när du ska välja varmvattenberedare

Varmvattenberedare

Varmvatten för dusch, bad och till köket är en självklarhet. Men det är också en bekvämlighet som drar mycket energi. Som ett led i att minska energiförbrukningen, och samtidigt behålla bekvämligheten i huset gäller det att välja rätt varmvattenberedare.

Det är inte alltid det är ekonomiskt försvarbart att byta varmvattenberedare bara för att få ner energiförbrukningen. En ny beredare kostar mycket i sig. Men när en ny ändå står på agendan, då är det bra att tänka till lite före inköpet.

Separat varmvattenberedare inte alltid nödvändig

Det är inte alla hushåll som behöver en separat varmvattenberedare. Flera uppvärmningssystem inkluderar också lösningar för varmvatten i tappkranarna. Men inte alla.

Ibland behövs en eller flera separata varmvattenberedare för hushållets behov.

När det gäller veduppvärmda villor kan det också vara en bekvämlighetsåtgärd, som gör jobbet enklare på sommaren, när huset i övrigt inte behöver någon uppvärmning. En varmvattenberedare ger då värme till vattnet, utan att eldning behövs.

Varmvattenberedare med ackumulatortank

Den klassiska varmvattenberedaren består av en elpatron eller en värmeväxlare och en ackumulatortank. Elpatronen ser till att vattnet håller sig varmt hela tiden.

Det finns också modeller där elpatronen värmer sköldar runt om beredaren, vilket i sin tur värmer vattnet. Den här varianten av varmvattenberedare är bra att ha om vattnet i tappkranarna är hårt.

Kalkbeläggningen kan annars förstöra elpatronen och hela beredaren går sönder.

Kvalitén på vattnet avgör typ av beredare

Vattnet avgör inte bara vilken uppvärmningsmodell som är den mest lämpliga i valet av varmvattenberedare. Insidan av beredaren kan vara täckt med antingen emalj, rostfritt stål eller koppar.

Den kvalitet som vattnet har påverkar vilket som är bäst. Vid lågt pH-värde är rostfritt eller emaljen att föredra, medan koppar är bra vid höga pH-värden. Om du har kommunalt vatten kan du få information om vilken vattenkvalitet som gäller på just din ort.

Storlek på varmvattenberedaren

En av de stora frågorna vad gäller valet av varmvattenberedare är vilken storlek som krävs. En större varmvattenberedare drar mer energi, men å andra sidan behöver varmvattnet räcka till alla i huset.

Här är en lista över ungefärliga storlekar för olika behov:

1. 60 liter och under fungerar för sommarhuset. Om beredaren håller 60 liter går det också att ta korta duschar.

2. 200 liter räcker ofta fint i ett hushåll om fyra personer. Då kan också ett bad eller två komma ifråga.

3. 300 liter behövs om bubbelbad och annat står på agendan för de som bor i huset.

De flesta hushåll gör sig bäst med en beredare för alla behov. Men det finns givetvis undantag från den regeln, såsom alla andra regler.

Det gäller inte minst den som har försett sitt hus med ett eget litet spa, som kanske används någon gång i veckan.

En beredare kan då användas för dagligt bruk, medan en annan sätts igång inför spatillvaron. Då behöver inte kostnaden för mängder med varmvatten betalas varje dag, utan istället vid behov.

Vilken plats tar beredaren?

Nästa fråga är hur beredaren ska se ut. Om den kan placeras i ett förråd blir det vanligtvis en hängande eller stående modell. Detsamma gäller om den kan monteras i källaren.

Hängande modeller är nästan en nödvändighet om de ska få plats i själva badrummet, eller i köket. Ibland kan det istället krävas att modellen är liggande.

Mät gärna utrymmet som finns innan inköpet. Annars kan det bli problem.

Håll vattnet varmt!

Att spara energi genom att hålla en lägre temperatur i varmvattenberedaren med ackumulatortank kan innebära en risk. Då kan nämligen bakterier börja frodas i vattnet. Det kan sedan ge upphov till sjukdomar hos dem som använder vattnet.

En av de mer fruktade sjukdomarna som kan spridas på detta sätt är legionärssjukan. Den yttrar sig som lunginflammation.

OBS! Om du håller minst 60 grader i varmvattenberedaren slipper du oroa dig för bakterietillväxt. Satsa då istället på en varmvattenberedare som har god isolering som som är energisnål. Den kanske kostar några kronor extra, men det tjänas in på den mindre energiförbrukningen över tid.

Genomströmningsberedare

En annan variant är en varmvattenberedare som värmer vattnet i den takt vattnet strömmar igenom beredaren. En sådan varmvattenberedare kallas för genomströmningsberedare.

Den här typen av varmvattenberedare kan vara lämplig i många sammanhang, särskilt vid tappställen där varmvatten behövs i större mängder, eller då varmvattnet behövs sällan.

I en genomströmningsberedare tar nämligen varmvattnet aldrig slut och beredaren drar enbart ström när vatten strömmar igenom den.

Nackdelen är dock att genomströmningsberedaren kräver mycket ström när den väl används. Det gör att den inte kan installeras överallt, eftersom säkringssystemet måste vara anpassat efter den stora tillfälliga belastningen.

Installation av varmvattenberedare

Förutom inköpet av en varmvattenberedare kostar det att ansluta den till det befintliga elsystemet. Det behövs auktoriserad elektriker och rörmokare för arbetet.

Tänk på att det går att nyttja rotavdraget för denna tjänst!

Viktigt

 
– Materialbestämmelser, lagar, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ändras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se