Golvvärme under trägolv – Tips inför valet

Golvvärme under trägolv

Med golvvärme under trägolvet får du ett varmt och behagligt golv.

Trägolv är populära. Golvvärme likaså. Kombinationen med golvvärme under trägolv är dock inte helt lätt att förena. Då trä är ett levande material som expanderar och rör sig utefter temperatur och fuktighetsnivå i luften kan golvvärmen om den inte är rätt planerad och installerad ställa till med problem.

Välj rätt trägolv

Trägolv är en levande form av golv som påverkas av värme och fukt. Häftiga svängningar i temperaturen, eller skillnader i olika sidors temperatur gör att träet expanderar alternativt drar ihop sig.

Många husägare vittnar om att rena plank ofta får glipor under vissa tider på året, medan dessa glipor försvinner helt när temperaturen ändras. Trägolv är också i sig välisolerade golv.

Då golvvärme går ut på att värma undersidan av golvet, och få värmen att ledas igenom själva golvet som medium, blir effekten något mindre med trägolv än när till exempel klinker används. Klinker, som är sten, leder värme mycket bra.

Viktigt!

Tänk på att alltid följa trägolvstillverkarens monteringsanvisningar, om du inte gör det är det du som blir ansvarig om det skulle uppstå eventuella fel på grund av att du har lagt golvet felaktigt. Följ alltid rekommendationerna och om du känner dig minsta osäker ska du rådgöra med trägolvsleverantören innan du lägger trägolvet.

Välj tunna trägolv

För att golvvärmen ska bli effektiv under ett trägolv ska inte golvet vara för tjockt. Då blir det för tufft för värmen att tränga igenom de tjocka tiljorna och värma upp huset. Ju tjockare golv, desto högre temperatur krävs. Det gör också att skillnaden mellan temperaturen på undersidan och på ovansidan blir stor och i värsta fall kan träet då slå sig.

Laminatgolven är i allmänhet något tåligare än solida trägolv. Det är alltid bra att rådfråga en fackman om golvet är lämpligt att ha ovanför golvvärme.

Vattenburen golvvärme under trägolv

Välj rätt golvvärme under trägolv

För att inte få golvet att röra sig för mycket ska golvvärmen alltid användas med största omsorg. För det första bör inte värmen slås av och på hur som helst, utan en så jämn värme som möjligt ska fördelas. Dessutom ska den vara av så liten effekt som bara är möjligt. Ytan på trägolven får aldrig överstiga och vara varmare än 27 grader.

Det är också viktigt att hela golvet blir jämnt uppvärmt, så att det inte råder någon temperaturskillnad mellan olika delar. Det gör att det blir extra viktigt att installationen av golvvärmen sker korrekt.

En fackmans hand är att rekommendera, även om det inte är helt nödvändigt vid vattenburen golvvärme förutom att det bör göras trycktest och anslutning av shunt och fördelare till värmesystemet vid själva inkopplingen.

Elektrisk golvvärme under trägolv av laminat

Elektrisk golvvärme under trägolv

När det gäller elektrisk golvvärme på 230 V får man i praktiken inte göra någonting själv förutom att köpa in golvvärmesystemet själv. Hela arbetet med den elektriska golvvärmen skall utföras av en elektriker eftersom det är en fast installation.

Ett undantag finns dock för elektrisk lågvolts golvvärme. Lågvolts golvvärme under 50 volt får installeras och läggas utan behörighet, men tänk på att merparten av golvvärmeprodukterna på marknaden är för elektrisk golvvärme använder högre spänning.

Håll värmen på

När ett nytt trägolv läggs på golvvärme ska golvvärmen gärna vara påslagen. Golvet i sig ska också ligga i den tänkta temperaturen under minst ett dygn inför läggningen för att minska risken för att det sedan uppstår glipor.

Det är alltid att rekommendera att lägga en ångspärr under trägolvet när golvvärme installeras, eftersom det skyddar trägolvet mot inträngande fukt underifrån.

Däremot ska det inte förekomma dubbla tätskikt, då kan fukt stängas in mellan tätskikten och orsaka problem. Eftersom det ändå förekommer en något större risk för fuktskador vid golvvärme är det extra viktigt.

Anledningen till att det finns en förhöjd risk för fuktskador är att fukten kan börja vandra vid på- och avstängning då temperaturen skiftar starkt.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se