Vattensäkert kök – vad är det?

I ett vattensäkert kök minskar risken för stora vattenläckage. Konceptet synliggör även de små läckagen så att de snabbt och effektivt kan åtgärdas. Och det med mycket små medel.

Vatten som rinner ut på golvet i ett vattensäkert kök.

Det enda som behövs är skydd för golvet, lite tätningar, ett vattenlarm – och så en fackman som utför jobbet korrekt förstås.

Allt säljs i ett och samma paket, väl testat för att verkligen ge det skydd som behövs om läckan blir ett faktum.

Många vattenskador i köken

De flesta har koll på att ett badrum behöver vattensäkras för att inte orsaka läckage i resterande delar av huset. Men hur är det med köket? Vilka säkerhetsåtgärder behövs där?

Okunskapen är tyvärr stor. För i takt med att allt fler köksmaskiner kopplas in på vattennätet, ökar antalet vattenskador i köket. Men det går att göra mycket för att undvika skadorna.

Skadeförebyggande

Det mesta som kan göras för att minska antalet vattenskador sker i samband med inköp av nya köksmaskiner, eller när köket ändå ska renoveras.

Det handlar om preventiva åtgärder för att dels minska risken för skador, dels minska skadornas omfattning om de ändå dyker upp.

För små läckor kan pågå i en halv evighet, innan de upptäcks. Och då kan skadorna vara så svåra att såväl väggar som golv behöver brytas ut.

Vattensäkra kök

Konceptet vattensäkert kök fokuserar på att synliggöra läckor i god tid, innan de orsakar större skada på hus eller lägenhet.

Genom att skydda golvet där vatten leds, och leda fram eventuella läckage till framsidan av bänkpartierna i köket, upptäcks skadorna i god tid – innan de gör större skada.

Det görs genom att lägga underlägg under diskbänken, vitvarorna och genom att täta känsliga ställen i köket. Dessutom finns ett vattenlarm i paketet.

Uppfyller försäkringsvillkoren

En stor fördel med vattensäkert kök är att konceptet ser till att du som husägare eller lägenhetsinnehavare uppfyller villkoren vad gäller aktsamhetskravet som anges i försäkringsbrevet.

Det innebär att du får full ersättning om en större skada ändå uppstår, och att du i vissa fall till och med kan få en lägre premie. Men det kräver förstås att vattensäkert kök är korrekt monterat – det vill säga fackmannamässigt utfört.

Mer om vatten- och avloppsinstallationer i kök kan du läsa på sakervatten.se

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se