You dont have javascript enabled! Please enable it! Granitsten - Tips om naturstenen granit | dinbyggare.se

Granitsten – lämplig för bänkskivor och stenläggning i trädgården

Granitsten på köksbänk

Granitsten är världens vanligaste sten, bokstavligt talat. Det är också en stenart som lämpar sig mycket bra för stenläggning i trädgårdar och för bänkskivor inomhus. Det beror på dess hårdhet och motståndskraft mot väder och vind. Den har en grå och mycket kompakt struktur.

Vad är granit

Granit är den absolut vanligaste bergarten i vårt land och på vår jord. Det gör den till ett lättillgängligt byggmaterial. Granit är också ett material som håller för det mesta, och utifrån dess egenskaper är graniten ett utmärkt val vid de flesta byggnationer. Den mest kända graniten i landet är Bohusgraniten. Här växte en gång en hel industri upp, kring granitgruvorna.

Granitstenens utseende

Graniten kommer i en mängd olika färger. Den vanligaste är kanske grå, men den kan också vara melerad och till och med rödaktig. Ytans struktur skiftar något beroende på var granitstenen bryts någonstans. Det är kornens storlek i stenen som avgör hur ytan ter sig. En naturlig granitsten ger ett obearbetat intryck. För att få en vacker yta är det också vanligt att den manipuleras på olika sätt.

Ytbehandling

Det går att köpa flera typer av bearbetad granit i handeln. När graniten kallas för flammad granit betyder det att ytan behandlats med en eldslåga och därmed får en chock av värmen. Resultatet är att stenytan blir sträv och vågig.

För många är detta den ultimata ytan på en granitsten och passar utmärkt att gå på då den inte blir hal i första taget. Krysshamrad granit har å andra sidan en ytstruktur som består av små kulor. Det beror på att hammaren sätter sina spår i ytan. Även denna ytbehandling är en bra yta för stenar som ska tålas att gå på eller som inte ska bli hala av någon anledning.

Slutligen finns även polerad granit att tillgå. Den har en slät och helt blank yta som inte behöver någon form av underhåll alls. Det är den här typen av granitsten som gärna används i kök och badrum, till bänkskivor.

Egenskaper

Granit är hårt som flinta och påverkas sällan av vare sig kemikalier eller hårda slag. Den har en mycket tät struktur och går därför även under namnet hårdsten. Dess tålighet gör att granit kan användas till det mesta inom byggnation och trädgård. Det är dock ett material som kan vara svårt att bearbeta och forma.

Användningsområde

Granitsten är en vanlig sten i våra trädgårdsmiljöer. Stenen används som material till murar, gångar, uppfarter och altaner. Den är också vanlig på stadens gator och torg i form av gatsten och som både byggnads- och dekorationssten. Det beror på att den är så tålig – och vacker. Granitsten är hårt och tåligt och passar därför också både för bänkar i kök och i badrum.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se