You dont have javascript enabled! Please enable it! Marmor - populär sten att välja för badrum, kök och golv | dinbyggare.se

Marmor – populär sten för badrum, kök och golv

Marmor som bänkskiva

Marmor är en fantastiskt vacker sten som använts inom byggnadskonsten världen runt i flera tusen år. Idag är marmor kanske framför allt förknippad med exklusiva inredningar i badrum och kök men passar också utmärkt som vägg- och golvbeklädnad inomhus och som dekorationssten utomhus.

Vad är marmor?

Marmorstenen hittas framför allt vid äldre sjöbottnar. Grunden för marmor är kalksten och själva marmorn bildas när kalksten utsätts för ett rejält tryck och höga temperaturer under en längre tid.

Värmen och trycket på stenen gör att dess strukturändras. Det förändrar kalkstenens egenskaper och utseende i sådan utsträckning att stenen ses som en ny form av stenart. Marmor bryts över hela världen.

I Sverige finns det till exempel marmorgruvor i Kolmården och i Ekeberg vid Hjälmarens strand. Det finns dessutom dolomitmarmor vid Sala silvergruva.

Marmorstenens utseende

Marmor är en populär byggsten av många skäl. En av de stora anledningarna till dess popularitet är att den ett mycket estetiskt tilltalande material. En polering av marmorstenen ger en yta med djup och exklusiv glans. Stenen förekommer i alla upptänkliga färger och har ofta ett levande mönster.

Den helt rena marmorsten är i grunden vit, men eftersom stenen sällan enbart består av kalksten utan gärna är lite förorenad av olika ämnen, uppstår nästan alltid ett flammande mönster i olika nyanser.

Vissa föroreningar färgar hela stenen, som då kan bli allt från svart till grön och röd. Olika föroreningar förekommer i olika regioner där marmorn bryts, och får olika benämningar för att skilja dem åt. Dolomitmarmorn som finns vid Sala gruva är till exempel en vit med gulbruna flammor.

För att få ett extra tilltalande utseende och för att ge stenen en vattenavvisande yta poleras materialet nästan alltid.

Egenskaper på marmor

Då marmorn till grunden består av kalksten är den lätt att forma och manipulera. Det är ett annat viktigt skäl till stenens stora utbredning som byggmaterial.

Liksom kalkstenen är marmorsten däremot också känsligt för syror. Syror förekommer vanligen i vissa rengöringsmedel, vin, juice och i kolsyrade drycker. Det betyder inte att själva stenen går sönder om den utsätts för sådana medel. Däremot är det risk att marmorstenen får skönhetsfläckar.

En väl polerad marmorsten är mer tät och beständig mot fukt och syror och fläckas därmed mindre lätt. Det går många gånger dessutom att minska risken för fläckar genom att vaxa marmorn. Förutom att stenen då får ett bättre skydd mot frätskador, får stenen en djupare färg.

Samma sten – olika användningsområden

Marmor anses vara en exklusiv sten och är populär som både golv- och väggmaterial världen över. Det gäller kanske inte fullt lika ofta i Sverige som i länder vid sydligare breddgrader.

Marmor är också mycket populärt som material till bänkskivor och andra produkter i kök och badrum, så även i vårt eget land.

I trädgården används marmor gärna som dekorationssten. Att ha hela stenar och plattor av marmor i trädgården är inte alltid så lämpligt då de kan bli riktigt hala när de är våta.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se