Gör något åt fukten och fuktskador inomhus

fuktskada-vid-fonsterkarm.jpg

De allra flesta allvarliga fuktskador inomhus har med bristande ventilation att göra. Med energisparande som täckmantel har vi isolerat våra hus så väl att vi helt enkelt stänger inne den fukt vi själva, våra växter och våra olika maskiner alstrar.

Det är idag inte ovanligt med fuktskador på vinden, fuktskador i krypgrunden, badrum mm. Det enda sättet att lösa sådana problem är att öka och effektivisera ventilationen. Därtill kan vi också lätta lite på fukttrycket genom att bli mer observanta.

Ser vi inte över ventilationssystemen och håller dem rena, installerar fläktar och liknande anordningar samt håller efter den dagliga fuktbildningen – ja, då kommer tråkiga saker att hända förr eller senare. Många drömhus kommer att förvandlas till hälsofarliga, otrivsamma och – i värsta fall – obeboeliga skapelser, som inte ens är värda namnen hus eller bostad.

På sikt får naturligtvis detta ekonomiska konsekvenser. I bästa fall rör det sig om allmänt ökade kostnader för underhåll och reparationer, i sämsta fall om stora belopp för genomgripande renoveringar.

Det finns alltså pengar att spara genom att vara medvetet vaksam. Utöver de brister som pockar på radikala förbättringar av ventilationssystemen – både när det gäller nya hus och sådana med ”några år på nacken” – kommer de negativa följderna av vår bekväma tillvaro.

Här är det mest fråga om att utnyttja värme- och vattensystemen på rätt sätt, att hindra olika slags läckage, att hantera fuktbildningstoppar vid matlagning, dusch, bad och tvätt med mera och att i många fall frångå invanda, men inte alltid så genomtänkta, rutiner.

Resonemanget kan förefalla lite ”pekpinneaktigt”, i det dagliga livet är det långt ifrån självklart att tänka på morgonduschen eller potatiskoket som fuktfaror. Men båda dessa enkla dagsrutiner bidrar till att öka våra fuktproblem inomhus.

Att vi själva sällan reagerar för dem beror på vår naturliga okänslighet för fukt. Sänker vi temperaturen inomhus ett par grader dröjer det inte länge förrän vi fryser.

Ökar vi temperaturen i motsvarande grad blir vi genast irriterade och börjar svettas. Men skillnaderna i luftfuktighet bekommer oss inte nämnvärt. Egentligen reagerar vi bara på för mycket hög luftfuktighet och extremt torr luft. Dessvärre är mögelsvamparna inte lika okänsliga som vi människor.

Det behövs bara några få procents skillnad i fuktighet för att svampsporerna ska lämna sitt vilostadium och börja gro. När det gått så långt börjar fuktproblemen bli så påtagliga att vi bland annat kan få allergiska besvär och snart nog kan börja omräkna de materiella skadorna i kronor.

växter ökar fuktigheten och fuktskador inomhus
Gröna växter alstrar syre men ökar också fuktigheten inomhus. Ett tips är att plantera växterna i självvattnande krukor.

Vid matlagning i köket alstras mycket fukt
Nästan all matlagning avger vattenånga när den står på spisen. Ha därför alltid köksfläkten på när du lagar mat.

Bidragande orsaker till fuktskador inomhus

I hela huset

Ju fler bladrika växter vi tar in i våra hem desto bättre blir vår miljö – eftersom grönskan ger oss extra syre. Bladen utsöndrar också fuktighet och om det enbart gällde denna fuktighet hade vi bara att tacka och ta emot. Men mycket av de många liter vatten vi måste ge stora växter dunstar direkt ur krukorna och ger livsrum åt mögelsvamparna. Med s.k. långtidsvattnande blomsterkärl blir dock avdunstningen mycket mindre.

En god luftväxling är en förutsättning för att fukt i inomhusluften inte ska kylas av mot kalla ytor och resultera i mögel. I självdragsventilerade småhus fungerar luftväxlingen ofta dåligt, bland annat på grund av alltför korta självdragskanaler.

Tänk också på att mekaniska från- och tilluftssystem måste justeras och balanseras för att eliminera övertryck. En första varning att något är fel är kondens på fönstren.

I köket

När potatisen har kokat upp och vi ser att den har tillräckligt med vatten för att inte brännas vid, har vi cirka en halvtimme på oss för att göra något nyttigt eller bara koppla av – kanske någon annanstans i huset. Då ser vi inte att potatisen kanske kokar för häftigt och sprider sina vattenångor i huset.

När vi senare drar grytan från spisen är fönster, väggar, skåp och gardiner fuktiga, något som inte är bra ur mögelsynpunkt. Fenomenet undviks lätt genom att alltid ha din köksfläkt på vid kokning.

En diskmaskin är en hjälpreda som uppskattas för sin noggranna effektivitet. Men om olyckan är framme kan denna hjälpreda läcka. Läckage från inbyggda diskmaskiner är svåra att upptäcka och kan därför orsaka fuktskador.

När det gäller diskmaskiner är det framför allt dolda läckage som kan utgöra en risk. Därför ska en diskmaskin alltid stå på ett underlägg som säkrar golv och underliggande konstruktioner från eventuella vattenskador från läckande maskiner.

Underlägget täcker golvet under diskmaskinen och bildar ett vattentätt kar under maskinen. Underlägget kostar bara några hundralappar men är en bra försäkring mot problem med dropp.

Om diskmaskinen av någon anledning läcker gör den gärna det på baksidan, där det inte syns. Små dropp kan i längden leda till stora skador. Men med underlägget, skyddas golvet och vattnet leds till framsidan av diskmaskinen där de syns.

Även Större läckor leds från baksidan och framåt, framför maskinen, och blir då direkt uppenbara för de som vistas i köket.

I badrummet

Hinner vi inte, eller av andra skäl inte kan vädra badrummet rejält när vi har badat eller duschat, är en effektiv utsugningsfläkt ett nödvändigt komplement. Ändå är det inte vattnet som rinner längs väggar och duschförhängen som är den stora fuktfaran i våra våtutrymmen.

Problemet är det vatten som blir kvar på golv, väggar och kakelfogar. Tillsammans med tvål och hudrester utgör vattnet en grogrund för mögelsvampar. Därför är det viktigt att regelbundet använda gummi-skrapan för att bli av med vattnet – och att hålla fogar och golvbrunnssilar fria från smuts.

I grovköket

Om vi har småbarn i huset måste vi tvätta ofta. Den enklaste lösningen på denna rutin är en mindre tvättmaskin – en sådan med avloppsslang som läggs i tvättstället eller badkaret. Varje gång det heta tvättvattnet spolas ut mättas luften med fuktighet som kyls av mot kalla ytor och kondenserar. En fläkt eller ett öppet fönster krävs för att inte fukten ska magasineras och ge möglet en chans.

Att torka tvätt utomhus är en överlägsen metod, men det är inte alla förunnat att ha tillgång till den lyxen. Torktumlaren eller torkskåpet – anslutna till en utluftningskanal – är goda ersättare för ”friska luften”. Torkskåpet kan dock bli en fuktfara om du hänger in fuktiga kläder och ställer dörren på glänt i stället för att stänga den och låta fläkten och varmluften göra jobbet.

I bastun

Att slå vatten på bastuaggregatet är inte bara en rit utan också något som är en förbättring för att öka luftfuktigheten. En bra bastu måste därför vara väl ventilerad för att fungera. Varje gång du öppnar dörren till värmekammaren strömmar het, fuktig luft ut och sprids i bostaden.

Håll därför inte onödigt hög fuktighet i bastun, då du måste öppna dörren oftare för att ta några andetag i mindre pressande luft.

I källaren

Självfallet tätar vi eller byter packning så snart vi upptäcker att en koppling, en kran eller blandare i värme- eller vattenledningssystemet droppar. Det både syns och hörs! Men vart tar det vatten vägen som gör att du flera gånger under en eldningssäsong måste fylla på det vattenburna värmesystemet?

Jo, det läcker ut någonstans – kanske i ett källarutrymme där det kan vara svårt att upptäcka. Man kan aldrig vara nog uppmärksam när det gäller fuktläckor.

vattenledningsrör som läcker ska lagas direktMärker du att ett värme- eller vattenledningsrör läcker så laga detta direkt. Ha som vana att emellanåt kolla rören.


Varning

Inte minst i äldre hus kan det finnas skäl att tilläggsisolera källaren för att mera tidsenligt kunna använda utrymmena där. Av arbetspraktiska skäl ligger det då nära till hands att isolera inifrån. Men den metoden är dessvärre sällan riskfri ur fuktsynpunkt eftersom en dränering av husgrund oftast också behöver ses över.

Om väggen är helt torr kan du lyckas med en invändig isolering, men tänk då på att vattenånga måste kunna torka både inåt och utåt i väggen. Konstruktionen får inte ha ångtäta skikt. Tillläggsisoleringen ska ha bakomliggande luftning och det är viktigt att inte använda organiska material eftersom sådana är näringskällor för svampar. Och när svampar utvecklas är också nedbrytningsprocessen igång.

minska fuktproblemen inomhus genom att vädra ofta
För att minska fuktproblemen inomhus bör man vädra ofta.

Fukt i badrummet bör alltid vädras ut efter bad och dusch
Vattenångan i ett badrum bör alltid vädras ut efter dusch och bad.

Checklista för att hitta fukt:

Badrum, duschrum och tvättstugor är mest utsatta för fuktskador. Här är de viktigaste ställena att kontrollera:

– Mattans tätningar runt rör som sticker upp genom golvet.
– Kakelplattorna
– Skarvarna mellan våttapeterna.
– Tröskeln till badrumsdörren och i skarven mellan golv och vägg.
– Insidan av takpanelen.
– Kring fönster.
– Nederkanten på fasaden.
– Golv som ligger direkt på marken samt golvbrunnen.
– Trä måste hållas torrt för att undvika röta och mögel. Trä som blir fuktigt måste snabbt torka.

Symptom på fuktskador:

– Unken källarlukt.
– Fuktfläckar.
– Imma eller vattendroppar på fönstrens insidor.
– Bubblor i plastmattan, i tapeten eller i ett färglager på väggen.
– Om putsen lossnar när du drar med fingret över en putsad betongvägg.
– Minskat vattentryck i en kran kan bero på läckage och kan ev tyda på skada.

Tips

Inneluften innehåller alltid relativt stora mängder vattenånga. Särskilt under den kalla årstiden kyls den varma, fuktiga luften av mot kalla fönster och släpper därmed ifrån sig ånga, vilken omvandlas till imma på fönsterglaset och till droppfukt på bågarna.

Ett sätt att slippa denna imma är att byta ut de fönsterbräder som sitter direkt mot väggen och ersätta dem med konsolburna bräder, monterade så att de ger en luftspalt mellan vägg och golv.

Varning!

Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top