Varm sommar kan ge mögel i husgrunden

Mögel i husgrunden

En lång varm och het sommar kan faktiskt bli ett elände för tusentals villaägare och ge mögel i husgrunden. Varmluften som strömmar in i husgrunderna ger extremt stark tillväxt av mögel.

– Villor med så kallade krypgrunder bör kontrolleras noga, säger professor Arne Elmroth vid Lunds tekniska högskola. Han slog i fjol larm om problemen vid statliga Boverkets plan- och byggdagar i Ronneby. Villaägare brukar ju, precis som alla andra, fröjdas över varma torra somrar. Speciellt om man har dåligt dränerade hus, där regnandet kan ge fuktskador i grunder och källare.

Men att en – med vanliga semesterögon sett – verklig kanonsommar medför väldiga mögelproblem är en kalldusch. Är värmen dessutom fuktig blir det hela ännu värre. Småhus har länge försetts med byggmässigt fiffiga krypgrunder. Alltså låga välventilerade utrymmen mellan marken och golvbjälklaget.

På 50-talet, när villabyggandet tog fart, kom de första. På 60-talet upptäcktes fuktskador i krypgrunder med lättbetong- och träbjälklag. 1982-91 byggdes 210 000 småhus, omkring 25 procent (runt 53 000) med kryprumsgrund. Också vanlig i daghem, skolor och fritidshus. På 70-talet byggdes tiotusentals svenska småhus med grundplatta direkt på mark. Ledde till stora problem när fukt – via betongen mot marken – sögs upp i huset.

Resultat: svåra mögelskador med åtföljande doft- och hälsoproblem för de boende. Moderna krypgrunden skulle vara bättre. Varianter av gamla torpargrunden, där huset lyftes upp på stenar.

– Uteluftsventilerade krypgrunder är en riskkonstruktion för mögel och elak lukt, säger Arne Elmroth. Om man gör allt rätt ska det inte behöva bli problem. Men misstag leder till stark mögeltillväxt en varm sommar.

– Temperaturen i kryprummet är högre på vintern och lägre på sommaren i förhållande till uteluften.

– Sommartid höjs luftfuktigheten. I år extremt. Mums för mögel i kryprummet när fukt stiger från marken.

– Möglet får grepp i bottenbjälklaget. Dofterna börjar spridas upp i huset, samtidigt som allvarliga skador uppstår.

– Ytorna under bjälklaget är exponerade för möglet som har stor förmåga att få fäste i det mesta, säger professor Elmroth. Det hela handlar ju egentligen om enkla och välkända fysiska lagar.

Varning!

Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.

Professorns bästa råd för att motverka mögel i husgrunden:

• Inspektera grunden. Hus med krypgrund kan oftast kollas via luckor, ibland inifrån huset. Mögellukt är en tydlig signal.

• Rengör marken. Täck med plastfolie samtidigt som du ordnar god ventilation. Se upp för kondensen. Kan minskas med s k grundbottenisolering.

• Värmeisolera marken och grundmurarna på insidan.

• Ökad ventilation kan förbättra situationen och minska effekten av avdunstningen.

• Kontakta en expert som kan bedöma situationen och föreslå rätta åtgärderna.

Lennart Arnstad
Bostadsreporter

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se